• youtube

Histolith Trass-Porengrundputz

Remonto tinkų su suevitinių trasų sistema

  Paskirtis

  „Histolith® Trass – Sanierputzsystem" tinka drėgnam ir išsikristalizavusių druskų pažeistam išorės bei vidaus mūrui. Druskos kaupiasi tinko sluoksnyje dėl didelio jo porų tūrio. Tokiu būdu drėgno mūro paviršius, jei aplinkos klimatas leidžia mūrui išdžiūti, gaunamas be išsikristalizavusių druskų ir sausas.
   
  Naudojimas:
  „Histolith® Trass-Sanierputzsystem" netinka su žeme besiliečiančioms konstrukcinėms dalims izoliuoti nuo slėginio bei užtvenkto vandens ir žemės drėgmės. Tais atvejais, taip pat dengiant stipriai dėl kylančios drėgmės perdrėkusį mūrą, naudojamos specialios izoliuojamosios priemonės.
  „Histolith® Trass-Sanierputzsystem" neužkerta kelio rasos vandens (kondensato) keliamai žalai.

  Sudėtinės sistemos dalys:

  • „Histolith®Trass–Vorspritzputz":
  paruošiamasis purškiamasis tinkas kaip mūro sukibtį gerinantis sluoksnis.
  • „Histolith® Trass-Porengrundputz":
  gruntavimo, druskų kaupimo tinkas, išlyginamasis tinkas, kai mūras labai nelygus.
  • „Histolith® Trass-Sanierputz":
  remonto tinkas sausiems paviršiams gauti.
  • „Histolith® Feinputz:
  mente dengiamas glaistas veltinio trintuve užtrinamam  paviršiui gauti.  

  Sistemos sandara:
  „Histolith® Trass-Sanierputzsystem" sistemos sandara ir sluoksnio storis priklauso nuo to, kiek mūras yra pažeistas išsikristalizavusių druskų.

  Sistemos sandara Sluoksnių storis, mm
  Mažai, vidutiniškai 1. Histolith® Trass-Vorspritzputz
  2. Histolith® Trass-Sanierputz
  3. Histolith® Trass-Sanierputz
  2–4
  > 10
  > 10
  Labai 1. Histolith® Trass-Vorspritzputz
  2. Histolith® Trass-Porengrundputz
  3. Histolith® Trass-Sanierputz
  2–4
  > 10
  > 15

  Abiejų sandarų sistemas papildomai galima dengti „Histolith® Feinputz". Kai bendrasis tinko sluoksnis daugiau kaip 30 mm, kaip gruntavimo tinkas mūrui išlyginti visada naudojamas „Histolith®Trass-Porengrundputz".

  Išsikristalizavusių druskų pažeidimo laipsnis:

  Pažeidimo laipsnis nustatytas WTA atmenoje 2-9-04/D.
  mažas vidutiniškas didelis
  Sulfatų druskos < 0,5 % 0,5–1,5 % > 1,5 %
  Chloridų druskos < 0,2 % 0,2–0,5 % > 0,5 %
  Nitratų druskos < 0,1 % 0,1–0,3 % > 0,3 %

  Savybės

  „Histolith®Trass-Sanierputzsystem" sudėtyje pagal DIN EN 197-1 yra mineralinių rišiklių: cemento, suevitinio traso ir pagal DIN EN 459-1 – kalkių, taip pat mineralinių priedų pagal DIN EN 13139. Laikytis WTA atmenos 2-9-04/D reikalavimų.

  Pakuotė/indų talpa

  • „Histolith® Trass-Vorspritzputz", „Histolith® Trass-Porengrundputz", „Histolith® Trass-Sanierputz":
   30 kg maišai
  • „Histolith® Feinputz":
   25 kg maišai

  Laikymas

  „Histolith Trass-Sanierputz": sausai mažiausiai 6 mėn. po pagaminomo datos, 6 mėn. chromatų būna mažai.

  „Histolith Trass-Vorspritzputz", „Histolith Trass-Porengrundputz", „Histolith Feinputz": sausai mažiausiai 9 mėn.po pagaminomo datos, 9 mėn. chromatų būna mažai.

  Techniniai duomenys

  Histolith® Trass-Vorspritz­putz Histolith® Trass-Poren­grund­putz Histolith® Trass-Sanier­putz Histolith® Feinputz
  Gniuždomasis stiprumas/ N/mm2 apie 10,0 apie 5,0 apie 2,5 apie 1,5
  Vandens garų difuzijos pasipriešinimo koeficientas/ µ * 7,8 8,9 8,5
  Vandens įsiskverbimas/ mm > 5 > 5 < 5
  Didž. grūdelių dydis/ mm 2,0 1,3 1,3 0,5
  Spalva pilka pilka pilka sendinta balta

  *duomenys nepateikiami dėl dalinio dengiamumo.

  Tinkami pagrindai

  „Histolith® Trass-Sanierputzsystem" tinka mūrui pagal DIN 1053.
   

  Pagrindo paruošimas

  Pažeistas tinkas turi būti pašalintas ne mažiau kaip per 80 cm nuo pažeisto krašto. Pažeistos mūro siūlės turi būti pagilintos per 20 mm. Mūras kruopščiai nuvalomas. Stipriai sugeriantis mūras sudrėkinamas (kad būtų matiškai drėgnas).

  Medžiagos paruošimas

  Histolith®
  Trass-Vorspritzputz
  Histolith®
  Trass-
  Porengrundputz
  Histolith®
  Trass-
  Sanierputz
  Histolith®
  Feinputz
  Vandens sąnaudos maišui 7,0 6,5 6,5 6,5
  Dengimo trukmė, kai 20°C, 65% drėgn. 120 120 120 120

  „Histolith® Trass-Vorspritzputz":

  Maišoma rankiniu būdu.

  „Histolith® Trass-Porengrundputz" ir „Histolith® Trass-Sanierputz":

  Dengiama rankiniu būdu arba tinkavimo mašina. Maišant rankiniu būdu,  medžiaga maišikliu maišoma tol, kol neliks gumulų. Išmaišyta medžiaga paliekama 5 min. brinkti, po to dar kartą trumpai pamaišoma. Konsistencija nustatoma įpilant vandens.

  „Histolith® Feinputz":

  Maišoma rankiniu būdu arba maišikliu iki vientisos masės. Medžiaga maišoma tol, kol neliks gumulų.

  Dengimo būdas

  Dengimas:

  „Histolith® Trass-Vorspritzputz":
  Tinkas krečiamas tinkavimo mente maždaug 1-2 grūdelių storiu padengiant tik apie 50%. Siūlių užpildyti teškiamuoju tinku nereikia.
  „Histolith® Trass-Porengrundputz":
  Dengiama rankiniu būdu arba tinkavimo mašina. Visos mūro siūlės turi būti užtaisytos. Galiausiai išlyginama tinkuotojo tiesykle arba aliuminine lyginamąja lenta. Šviežias paviršius apdorojamas dantytąja mente arba tinkavimo šukomis, sukietėjusį paviršių galima alternatyviai pašiaušti tinkuotojo grotelėmis, netankinti ir nešlifuoti.
  „Histolith® Trass-Sanierputz":
  Dengiama rankiniu būdu arba tinkavimo mašina, išlyginama tinkuotojo tiesykle arba aliuminine lyginamąja lenta. Sukietėjęs paviršius pašiaušiamas tinkuotojo grotelėmis, netankinti ir nešlifuoti.
  „Histolith® Feinputz":
  Tinkas dengiamas trintuve tolygiai ir be sandūrų, sukietėjęs paviršius užtrinamas veltine trintuve.

  Sluoksnių sandara

  Dengti galima tik vandens garams pralaidžias dengimo medžiagas. Rekomenduojama „Histolith®", „Sylitol" dispersiniai dažai, „AmphiSilan", „ThermoSan Siliconharzfarbe" arba patalpoms – „Histolith® Kalkfarbe". Prieš dengiant spalvotas dangas, būtina padengti  „Histolith® Fluat" fluoro silikatu.

  Sąnaudos

  Histolith®
  Trass-
  Vorspritzputz
  Histolith®
  Trass-
  Porengrundputz
  Histolith®
  Trass-
  Sanierputz
  Histolith®
  Feinputz
  Sanaudos kg/m2 5,0*

  Sąnaudos sluoksnio storiui

  kg m2/mm
  1,1 1,1 1,5

  *dengiant tinkliškuoju būdu 50% pagrindo. Sąnaudos nurodytos apytikrės. Kiek reikia tiksliai, apskaičiuojama padengus bandomąjį plotą objekte.

  Dengimo sąlygos

  Aplinkos ir pagrindo temperatūra:
  Turi būti aukštesnė kaip +5°C. Nedengti tiesioginių saulės spindulių apšviestų paviršių, lyjant, pučiant stipriam vėjui. Priešingu atveju paviršius būtina atitinkamai apsaugoti.

  Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

  Saugoti, kad padengti paviršiai neišdžiūtų per greitai. Uždaros patalpos vėdinamos arba drėkinamos.

  Džiūvimo trukmė, prieš dengiant kitą tinko sluoksnį:

  „Histolith® Trass-Vorspritzputz":
  ne trumpiau kaip 1 diena, paviršius turi būti šviesus.
  „Histolith® Trass-Porengrundputz":
  1 diena 1mm sluoksnio storiui.
  „Histolith® Trass-Sanierputz":
  - dengiant du kartus: pirmas sluoksnis po 1-4 dienų, antras sluosknis po 3-7 dienų.

  -dengiant vieną kartą: trumpiausiai 3 dienos, ilgiausiai 7 dienos.
  „Histolith® Feinputz": dengiamas po 7 dienų.

  Įrankių plovimas

  Panaudojus iškart nuplauti vandeniu.

  Nuorodos

  Nuorodos, kaip „Histolith® Trass-Porengrundputz" ir „Histolith® Trass-Sanierputz" dengti mašinomis:Dengiama tinkavimo mašinomis (pvz., m-tec, PFT G4). Kad tinkas pasidarytų porėtas, reikia prijungti  maišytuvą.
  Žarnos ilgis: iki 25 m.
  Žarnos skersmuo: ne mažesnis kaip 25 mm.
  Prie siurblio prijungiama skiedinio žarna NW 35.

  Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

  „Histolith® Trass-Vorspritzputz", „Histolith® Trass-Porengrundputz" ir „Histolith® Trass-Sanierputz":
  Reaguoja šarmiškai. Dirgina odą. Gali stipriai pakenkti akis. Saugoti nuo vaikų. Neįkvėpti dulkių. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Dirbant mūvėti specialias apsaugines pirštines ir užsidėti apsauginius akinius. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti pakuotę arba etiketę.
  Išsamesnė informacija žr. apsaugos duomenų lapus. 

  „Histolith® Feinputz":
  Reaguoja šarmiškai. Dirgina odą. Gali stipriai pakenkti akis. Saugoti nuo vaikų. Neįkvėpti dulkių. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Dirbant mūvėti specialias apsaugines pirštines ir užsidėti apsauginius akinius. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti pakuotę arba etiketę.
  Išsamesnė informacija žr. apsaugos duomenų lapus.

  Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

  Laikytis DIN 18 550, VOB C dalies DIN 18 350 ir WTA atmenos 2-9-04/D nuorodų.
  Ant „Histolith® Sanierputzsystem" negalima dengti tankių klojinių, pvz., keraminių plytelių,izoliuojamųjų tapetų.
  „Histolith® Feinputz" išorėje dengiamas spalvotu sluoksniu.
  „Histolith® Feinputz" netinka cokoliui dengti. Jei norima smulkių grūdelių cokolio paviršiaus, tada pašiurkštintas  „Histolith® Renovierspachtel" tinkas per grūdelio storį padengiamas tokia pat medžiaga ir užtrinamas veltinio trintuve.

  Atliekų tvarkymas

  Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti maišai. Sukietėję medžiagos likučiai sutvarkomi kaip statybos ir griovimo atliekos.

  Giscode

  ZP 1

  Techninė konsultacija

  Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šiame spaudinyje aptarti neįmanoma.
  Dengiant pagrindus, kurie nepaminėti šioje techninėje informacijoje, būtina kreiptis į mus arba mūsų firmos bendradarbius užsienyje. Mielai patarsime išsamiai ir atsižvelgdami į Jūsų objektą.

  • Spausdinti
  • Į viršų