Histolith Kristallin-Fixativ

Skystojo stiklo rišiklis, skirtas „Histolith® Kristallin”

Paskirtis

„Histolith® Kristallin-Fixativ” naudojamas:
kaip  „Histolith® Kristallin” dažų komponento rišiklis,
kaip skiedimo priemonė koreguojant paruoštų „Histolith® Kristallin” dažų konsistenciją,
kaip gruntavimo priemonė stipriai ar nevienodai įgeriančių pagrindų įgeriamumo išlyginimui ir sutvirtinimui.

Savybės

„Histolith® Kristallin-Fixativ” kristalizuojasi su mineraliniais pagrindais ir dėl šios priežasties yra labai atsparus atmosferos veiksniams.

  • labai pralaidus vandens garams ir anglies dioksidui
  • nebrinksta
  • nedegus
  • be tirpiklių

Pagrindinė medžiaga

Skystasis stiklas be organinių sudedamųjų dalių

Pakuotė/indų talpa

10 l

Laikymas

Vėsiai, bet ne šaltyje 
Medžiagą laikyti tik plastikinėse pakuotėse

Tankis

apie 1,2 g/cm³

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis

1 vidus2 vidus3 vidus1 išorė2 išorė
+++++
(–) netinka / (○) santykinai tinka / (+) tinka

Tinkami pagrindai

Pagrindai turi būti tvirti, išlaikantys apkrovą, švarūs, be sukibtį mažinančių dalelių, sausi ir įgeriantys. Laikytis VOB C dalies DIN 18363, 3 sk. nuorodų.

Pagrindo paruošimas

PIc, PII ir PIII skiedinių grupės naujas tinkas
Mažiausiais viršutinio tinko sluoksnis: 5 mm. Netinka dengti ant lengvojo tinko. Laikytis naujo tinko prastovos iki dengimo reikalavimų: PI skiedinių grupės - ne trumpiau kaip 4 sav., PII ir PIII - ne trumpiau kaip 2 sav. Labai blizgų sluoksnį pašalinti „Histolith®Fluat".

Senas nedažytas tinkas ir seni mineralinių dažų sluoksniai
Paviršius gerai nuplauti. Netvirtus sluoksnius pašalinti. 

Pelėsinių grybų arba dumbliagrybių apnikti paviršiai
Paviršius su pelėsinių grybų arba dumbliagrybių apnašomis nuvalyti drėgnuoju būdu. Išdžiūvus suvilgyti „Histolith®Algenentferner" ir palikti išdžiūti.
Dėl sluoksnių sandaros būtina pasikonsultuoti su "Caparol" technologais.

Dengimo būdas

Kaip gruntas naudojamas „Histolith® Kristallin-Fixativ” gerai įtrinamas šepečiais į pagrindą.

Sluoksnių sandara

Dengimas:
Naudojant kaip rišikilį „Histolith® Kristallin” sistemoje:
10 litrų „Histolith® Kristallin” dažų komponento (1 pakuotę) greitai sumaišyti su  5 litrais „Histolith® Kristallin-Fixativ”, o tuomet maišyti rankiniu būdu arba tinkama maišykle, kol masė taps homogeniška, be gumulų. Darbui naudoti tik švarius įrankius.

Naudojant bazinių dažų konsistencijos reguliavimui:
„Histolith®Kristallin-Fixativ” skiesti vandeniu, santykiu 1 : 1.

Stipriai arba nevienodai įgeriančių paviršių gruntavimui:
„Histolith®Kristallin-Fixativ” skiesti vandeniu santykiu 1 : 1 arba 1 : 2, priklausomai nuo pagrindo gebos įgerti.

Sąnaudos

Naudojant kaip gruntą: apie 70–100 ml/m2, priklausomai nuo pagrindo gebos įgerti.
Naudojant kaip „Histolith® Kristallin”dažų komponento rišiklį: apie 65–75 ml/m2 vienam darbo ciklui ant lygaus paviršiaus.
Dengiant šiurkščius pagrindus, sąnaudos yra didesnės. Tikslias sąnaudas galima paskaičiuoti, padengus bandomąjį plotą objekte.

Dengimo sąlygos

Temperatūra dengiant:
pagrindo ir aplinkos temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +8°C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai temperatūra +20°C ir   santykinis oro drėgnumas 65%, tarp darbo ciklų turi būti daromos 12 val. pertraukos.

Įrankių plovimas

Panaudoti įrankiai iš karto po darbo plaunami vandeniu.

Nuorodos

Nedengti tiesioginių saulės spindulių apšviestų paviršių, esant aukštai temperatūrai, pučiant stipriam vėjui, esant dideliam drėgnumui, tvyrant tirštam rūkui, lyjant. Jei reikia, pastolius apdengti tinklu. Vengti nakties šalnų.
Aplinkiniai paviršiai:  
Aplink esančius paviršius reikia kruopščiai apdengti, ypač jei tai stiklas, keramika, lakuoti paviršiai, klinkeris, natūralus akmuo, metalas ir mediena.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Šlifuojant naudoti P2 dulkių filtrus.  Dengimo ir džiūvimo metu pasirūpinti geru vėdinimu. Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti. Patekus į akis arba ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vandeniu. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius arba gruntą. Įrankius plauti muilu ir vandeniu iškart, baigus darbus. Tai  labai šarminis produktas, todėl reikia saugoti akis ir odą nuo tiškalų. Kruopščiai apdengti aplinkinius paviršius. Tiškalus nuo lakuotų, stiklo, keramikos, metalo, natūralaus akmens paviršių nuplauti nedelsiant. Išsamesnė informacija saugos duomenų lape.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skysti medžiagos likučiai sutvarkomi kaip vandens pagrindo dažų atliekos, sudžiūvę – kaip sukietėję dažai arba buitinės atliekos.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Tokiems A/a kategorijos gaminiams leidžiamas LOJ kiekis: 30 g/l (2010).
Šiame gaminyje lakiųjų organinių junginių yra < 1 g/l.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-SK01

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma. Jei dengiate pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtinai kreipkitės į „Caparol” atstovus, kurie, atsižvelgę į konkretų objektą, pateiks profesionalią konsultaciją.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt