caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/17829/018182.png

Histolith Schlämmquarz

Kvarcinis priedas, skirtas gruntiniam ir tarpiniam sluoksniams

Paskirtis

Priedas įmaišomas į „Histolith®” dažus, kai dengiamas gruntinis arba tarpinis sluoksniai.

Savybės

Ugnimi išdžiovintas kvarcinis smėlis, grūdelių dydis 0,1–0,4 mm

Pakuotė/indų talpa

20 kg

Laikymas

Laikyti sausai.

Tankis

apie 1,3 g/cm³ (piltinis tankis)

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis

1 vidus2 vidus3 vidus1 išorė2 išorė
+++++
(–) netinka / (○) santykinai tinka / (+) tinka

Sluoksnių sandara

Rankiniu būdu arba maišytuvu tolygiai maišant pilti į dažus,  ne daugiau kaip 30 %.
Padarius pertrauką, medžiaga gali nusėsti, todėl prieš dengiant būtina vėl gerai išmaišyti.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Saugoti vaikams neprieinamose vietose. Dengimo ir džiūvimo metu pasirūpinti geru vėdinimu. Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti. Patekus į akis arba ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vandeniu. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius arba gruntą. Baigus darbus, įrankius iš karto išplauti muilu ir vandeniu. Tai  labai šarminis produktas, todėl reikia saugoti akis ir odą nuo tiškalų. Kruopščiai apdengti aplinkinius paviršius. Tiškalus nuo lakuotų, stiklo, keramikos, metalo, natūralaus akmens paviršių nuplauti nedelsiant. Išsamesnė informacija saugos duomenų lape.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skysti medžiagos likučiai sutvarkomi kaip senų  dažų,lako atliekos, sudžiūvę – kaip statybos ir griovimo arba kaip buitinės atliekos.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-SK01

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma. Jei dengiate pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtinai kreipkitės į „Caparol” atstovus, kurie, atsižvelgę į konkretų objektą, suteiks profesionalią konsultaciją.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt

Techninė informacija