caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/184527/055641_Histolith_Sol-Silikat_1,25L.png

Histolith Sol-Silikat

Specialūs silikatiniai dažai

Paskirtis

„Histolith®Sol-Silikat" yra mineraliniai fasadiniai dažai, kuriems būdingos išskirtinės savybės. Dėl naujo mineralinių rišiklių derinio  dažų panaudojimo sritis - labai universali. Ličio skystojo stiklo priedas neleidžia prasimušti potašui, be to, leidžia sukurti žėrinčių atspalvių dažus.  
„Histolith®Sol-Silikat" dažuose dera rinkoje vertinamų silikatinių dažų ir silikoninės dervos dažų gerosios savybės. Dažai lengvai  dengiami. Tinka mineraliniams pagrindams, taip pat perdažyti senus matinius  dispersinių dažų ir senus silikoninės dervos dažų paviršius.

Savybės

  • Labai atsparūs atmosferos veiksniams ir šviesai
  • Neteplūs
  • Sukuriamas mineralinis matinis paviršius
  • Netermoplastiški
  • Nesudaro plėvelės, labai pralaidūs CO2.
  • Be minkštiklių
  • Nedegūs
  • Atitinka VOB DIN 18363 reikalavimus, keliamus dispersiniams silikatiniams dažams

Pagrindinė medžiaga

Rišiklių derinys, kurį sudaro aukštos kokybės skystasis stiklas ir amorfinis silicio dioksidas, taip pat mineraliniai pigmentai ir užpildai; organinių dalelių <5%.

Pakuotė/indų talpa

12,5 l, 5 l, 1,25 l

Spalvos

Balta.

Daugeliu atspalvių dažai gali būti spalvinami gamykloje pagal užsakymą. Galima spalvinti savarankiškai, įmaišant „Histolith Volltonfarben SI" spalvinamųjų dažų.
Automatinėmis mašinomis „ColorExpress" tonuojama naudojant neorganines spalvinimo pastas.

Spalvos atsparumas blukimui pagal BFS atmeną Nr.26:

A klasė

1 grupė

Blizgesio laipsnis

Gelumbės matiškumo

Laikymas

Vėsiai, bet ne šaltyje.

Dažus laikyti tik plastikiniuose induose.

Techniniai duomenys

Parametrai pagal DIN EN 1062:

Tankis

apie 1,44 g/cm³

Difuzijai ekvivalentiško oro sluoksnio storis sdH2O

< 0,01 m (aukšta) V1 klasė

Vandens skvarbos norma

(w dydis): 0,09 kg/m2√h (žema) W3 klasė

Papildomi produktai

Histolith Sol-Silikat-Fixativ

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis

1 vidus2 vidus3 vidus1 išorė2 išorė
+++++
(–) netinka / (○) santykinai tinka/ (+) tinka

Tinkami pagrindai

Pagrindas turi būti tvirtas, sausas, išlaikantis apkrovą, švarus ir be sukibtį mažinančių dalelių. Laikytis VOB, C dalies DIN 18363, 3 sk. nuorodų.

Pagrindo paruošimas

PIc, PII ir PIII skiedinių grupės naujas tinkas
Kaip temperatūra +20 °C, o santykinis oro drėgnumas 65 %, naujai padengtas tinkas turi džiūti ne mažiau kaip 7 dienas (nedengti dažais). Labai blizgius paviršius rekomenduojama pašalinti su „Histolith® Fluat".

Senas nedažytas tinkas ir seni mineralinių dažų sluoksniai

Paviršius gerai nuvalyti. Nelabai tvirtus sluoksnius pašalinti. Gruntuoti
„Histolith®Sol-Silikat-Fixativ", atskiedus vandeniu santykiu 2:1.

Seni, apkrovą išlaikantys, matiniai dispersinių ir silikoninės dervos dažų sluoksniai

Paviršius gerai nuvalyti. Nelabai tvirtus sluoksnius pašalinti.

Tinko taisymas
Remonto skiedinio rūšis ir struktūra turi būti tokia pat kaip senojo (taisomo) tinko.
Pataisytos tinko vietos, prieš jas dažant, turi būti gerai surištos ir sukietėjusios.
Visos pataisytos tinko vietos padengiamos „Histolith® Fluat" ir nuplaunamos.

Plytų mūras
Paviršius gerai nuvalyti. Nelabai tvirtus sluoksnius pašalinti. Pažeistas skiedinio siūles užtaisyti. Būtina padengti bandomąjį plotą ir patikrinti dažų suderinamumą su pagrindu.
Įgeriantį plytų mūrą gruntuoti „Histolith® Sol-Silikat-Fixativ", atskiedus vandeniu santykiu 2:1.
Nenaudotinas glazūruotoms ir klinkerinėms plytoms.

Natūralus akmuo
Paviršių gerai nuvalyti, nelabai tvirtus sluoksnius pašalinti. Pažeistas skiedinio siūles užtaisyti. Byrančius natūralaus akmens paviršius iš pradžių sutvirtinti „Histolith® Steinfestiger".

Dėmesio!
Natūralaus akmens sudėtinės vandenyje tirpios medžiagos gali prasimušti į paviršių, todėl gali atsirasti dėmių. Būtina padengti bandomąjį plotą ir patikrinti dažų suderinamumą su pagrindu.

Pelėsinių grybų arba dumbliagrybių apnikti paviršiai

Paviršius su pelėsinių grybų arba dumbliagrybių apnašomis nuvalyti drėgnuoju būdu. Išdžiūvus, suvilgyti „Histolith® Algenentferner" ir palikti išdžiūti.
Dėl sluoksnių sandaros būtina konsultuotis su  „Caparol" konsultantais ar technologais. 

Dengimo būdas

Paminklosauginių objektų paviršius dengti šepečiais, kitais atvejais - voleliu arba purkštuvais.
Purškimo kampas 50°
Purkštukas 0,026"
Purškimo slėgis 150-180 bar

Sluoksnių sandara

Silpnai ir tolygiai įgeriantys pagrindai
Gruntinis sluoksnis (jei reikia, skiesti iki 10%  „Histolith® Sol-Silikat-Fixativ").
Galutinis sluoksnis (jei reikia, skiesti iki 5%  „Histolith® Sol-Silikat-Fixativ").

Stipriai ir netolygiai įgeriantys pagrindai
Gruntinis sluoksnis „Histolith® Sol-Silikat-Fixativ", atskiedus vandeniu santykiu 2:1.
Tarpinis ir galutinis slukosnis (jei reikia, skiesti iki 5%  „Histolith® Sol-Silikat-Fixativ").
Norint gauti šlamo poveikį, dengiant grunto ir tarpinį sluoksnį, įmaišoma iki 20% „Histolith Schlämmquarz".

Sąnaudos

Apie 250-300 ml/m2 dengiant lygų pagrindą dviem sluoksniais. Dengiant šiurkštų pagrindą – atitinkamai daugiau. Tikslios sąnaudos apskaičiuojamos padengus bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Aplinkos ir pagrindo temperatūra dengiant
turi būti ne žemesnė kaip +8ºC.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai oro temperatūra +20ºC ir santykinis oro drėgnumas 65%, paviršius išdžiūsta per 12 val., galima dengti kitą sluoksnį. Po 24 val. paviršius atsparus lietui. Kai temperatūra žemesnė ir oro drėgnumas didesnis, džiūsta ilgiau.

Įrankių plovimas

Panaudoti įrankiai iš karto po darbo plaunami vandeniu.

Nuorodos

Siekiant išvengti sandūrų, dengti vienu etapu „šlapias į šlapią” metodu, užgriebiant už dar drėgno ploto. Netinka horizontaliems arba nuožulniems paviršiams, kuriuos veikia vandens apkrova.
Nedengti tiesioginės saulės spindulių apšviestų paviršių, esant aukštai temperatūrai, dideliam drėgnumui, pučiant stipriam vėjui, tvyrant rūkui, lyjant. Pastolius apdengti tinklu arba brezentu. Vengti nakties šalnų.

Apdengimo priemonės

Greta esančius paviršius kruopščiai apdengti, ypač, jei tai stikliniai, keraminiai, lakuoti paviršiai, klinkeris, natūralus akmuo, metalas ir mediena.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Saugoti, kad nepatektų į rankas vaikams. Šlifuojant naudoti P2 dulkių filtrus.  Dengimo ir džiūvimo metu pasirūpinti geru vėdinimu. Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti. Patekus į akis arba ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vandeniu. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius arba gruntą. Tai  labai šarminis produktas, todėl reikia saugoti akis ir odą nuo tiškalų. Kruopščiai apdengti aplinkinius paviršius. Tiškalus nuo lakuotų, stiklo, keramikos, metalo, natūralaus akmens paviršių nedelsiant nuplauti.
Išsamesnė informacija saugos duomenų lape.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skysti medžiagos likučiai sutvarkomi kaip senų dažų /lako atliekos, sudžiūvę – kaip statybinės, griovimo arba buitinės atliekos.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Tokiam A/c kategorijos gaminiui leidžiamas LOJ kiekis: 40 g/l (2010).
Šiame gaminyje yra iki 10 g/l lakiųjų organinių junginių (LOJ).

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-SK01

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma. Jei dengiate pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtinai kreipkitės į „Caparol” atstovus, kurie, atsižvelgę į konkretų objektą, pateiks profesionalią konsultaciją.  

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt

Techninė informacija

Saugumo duomenų lapas

Informacija