Histolith Sol-Silikat-Fixativ

Gruntavimo ir skiedimo priemonė solsilikato pagrindu
caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/74925/032142_Histolith_Sol_Silikat_Fixativ.png

Paskirtis

„Histolith® Sol-Silikat-Fixativ” naudojamas:
kaip gruntavimo priemonė stipriai ar nevienodai įgeriančių pagrindų įgeriamumo išlyginimui ir  sutvirtinimui,
kaip skiedimo priemonė „Histolith®  Sol-Silikat” ir „Histolith®  Volltonfarben SI” spalvinamiesiems dažams.

Savybės

  • gerai sutvirtina
  • geros skvarbos
  • pasižymi geru vandens garų, anglies dioksido pralaidumu
  • be tirpiklių

Pagrindinė medžiaga

Aukštos kokybės skystasis stiklas,  amorfinis silicio dioksidas ir organiniai priedai.

Pakuotė/indų talpa

10 l

Laikymas

Vėsiai, bet ne šaltyje.
Laikyti tik plastikinėse pakuotėse.

Tankis

apie 1,1 g/cm3

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis

1 vidus2 vidus3 vidus 1 išorė2 išorė
+++++
(–) netinka / (○) santykinai tinka / (+) tinka

Tinkami pagrindai

Pagrindai turi būti tvirti, išlaikantys apkrovą, švarūs, be birių dalelių, sausi ir įgeriantys. Laikytis VOB C dalies, DIN 18 363, 3 sk. nuorodų.

Pagrindo paruošimas

PIc, PII ir PIII skiedinių grupės naujas tinkas:
Kaip temperatūra +20 °C, o santykinis oro drėgnumas 65 %, naujai padengti tinko paviršiai turi džiūti ne trumpiau kaip 7 dienas. Blizgius paviršius rekomenduojama apdoroti su „Histolith® Fluat".

Senas nedažytas tinkas ir seni mineralinių dažų sluoksniai:
Paviršius gerai nuvalyti. Nelabai tvirtus sluoksnius pašalinti.

Tinko taisymas:

Remontinio skiedinio rūšis ir struktūra turi būti tokia pat kaip senojo tinko. Sukietėjus patepti „Histolith®Fluat" ir nuplauti.

Pelėsinių grybų arba dumbliagrybių apnikti paviršiai:

Paviršius su pelėsinių grybų arba dumbliagrybių apnašomis nuvalyti drėgnuoju būdu. Išdžiūvus suvilgyti „Histolith®Algenentferner" ir palikti išdžiūti. Dėl sluoksnių sandaros būtina kreiptis į "Caparol" technologus. 

Plytų mūras:
Tinka tik įgeriantis plytų mūras. Paviršių gerai nuplauti, nelabai tvirtus sluoksnius pašalinti. Pažeistas skiedinio siūles užtaisyti.

Dengimo būdas

„Histolith® Sol-Silikat-Fixativ” į pagrindą įtrinamas šepečiais.

Skiedimas

„Histolith® Sol-Silikat-Fixativ” skiedžiama vandeniu santykiu 2:1 arba 1:1, priklausomai nuo pagrindo gebos įgerti.

Sąnaudos

Apie 100-200 ml/m2, priklausomai nuo pagrindo gebos įgerti. Tikslias sąnaudas galima apskaičiuoti, padengus bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Temperatūra dengiant:
pagrindo ir aplinkos temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +8°C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Esant +20°C aplinkos temperatūrai ir santykiniam oro drėgnumui 65%,  kitą sluoksnį galima dengti po  12 val.

Įrankių plovimas

Panaudoti įrankiai nedelsiant plaunami vandeniu.

Nuorodos

Nedengti tiesioginių saulės spindulių apšviestų paviršių, esant aukštai temperatūrai, pučiant stipriam vėjui, esant dideliam drėgnumui, tvyrant tirštam rūkui, lyjant. Jeigu reikia, pastolius apdengti pastoliniu tinkleliu. Vengti nakties šalnų.

Apdengimo priemonės
Aplink esančius paviršius reikia kruopščiai apdengti, ypač jei tai stiklas, keramika, lakuoti paviršiai, klinkeris, natūralus akmuo, metalas ir mediena.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Saugoti vaikams neprieinamoje vietoje. Šlifuojant naudoti P2 dulkių filtrus.  Dengimo ir džiūvimo metu pasirūpinti geru vėdinimu. Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti. Patekus į akis arba ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vandeniu. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius arba gruntą. Įrankius plauti muilu ir vandeniu iškart baigus darbus. Tai  labai šarminis produktas, todėl reikia saugoti akis ir odą nuo tiškalų. Kruopščiai apdengti aplinkinius paviršius. Tiškalus nuo lakuotų, stiklo, keramikos, metalo, natūralaus akmens paviršių nuplauti nedelsiant. Išsamesnė informacija saugos duomenų lape.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skysti medžiagos likučiai sutvarkomi kaip vandeninių dažų liekanos, sudžiūvę – kaip sukietėję dažai arba buitinės atliekos.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Tokiam A/a kategorijos produktui: 30 g/l (2010).
Šiame produkte LOJ < 1 g/l.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-SK01

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma. Jei dengiate pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtinai kreipkitės į „Caparol” atstovus, kurie, atsižvelgę į konkretų objektą, suteiks profesionalią konsultaciją.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt

Techninė informacija