Histolith Feinputz

Smulkusis kalkinis tinkas, skirtas išorės ir vidaus darbams

Paskirtis

„Histolith® Feinputz” smulkusis kalkinis tinkas „Histolith®” sanuojančių tinkų sistemoje naudojamas kaip viršutinis tinkas ant „Histolith® Trass-Sanierputz” sanuojančiu tinku padengto paviršiaus.
Smulkusis kalkinis tinkas tinkamas dengti mineralinio tinko paviršius renovuojant senus pastatus ir restauruojant paminklosauginius objektus,  taip pat naudojamas ekologiškų gyvenamųjų namų statyboje. Tinka išorės ir vidaus darbams. Nepritaikytas ir negali būti naudojamas kaip cokolio tinkas.

Savybės

  • Dengiamas rankiniu būdu arba mašinomis
  • Užtrinamas veltine trintuve
  • Smulkiagrūdis paviršius
  • Didžiausias grūdelių dydis 0,4 mm
  • Labai pralaidus vandens garams apie µ 8
  • Gniuždymo stipris < 2,5 N/mm²
  • Skiedinio grupė: PIc

Pagrindinė medžiaga

Mineralinis rišiklis pagal DIN EN 459-1, DIN EN 197-1 ir mineraliniai užpildai pagal DIN EN 13139

Pakuotė/indų talpa

20 kg maišai

Spalvos

Natūrali balta

Laikymas

Sausai laikomas galioja mažiausiai 9 mėn. nuo pagaminimo datos. 9 mėn. chromatų kiekis būna mažas.

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis

1 vidus  2 vidus 3 vidus 1 išorė  2 išorė
+ + + + +
(–)netinka / (○) santykinai tinka/ (+) tinka

Tinkami pagrindai

Tinkamas naudoti kaip viršutinis tinkas ant „Histolith® Trass-Sanierputz" sanuojančiu tinku padengtų paviršių, taip pat išorės ir vidaus paviršių, padengtų PI, PII, PIII skiedinio grupių pagal DIN 18 550 mineraliniu tinku.
Vidaus patalpose gali būti dengiamas ir ant gipsinio tinko, gipsinių plokščių bei apkrovą išlaikančių senų dažų bei sintetinės dervos tinko sluoksnių, kuriuos, prieš dengiant „Histolith Feinputz", reikia nugruntuoti „Histolith Strukturgrund".

Pagrindo paruošimas

Pagrindai turi būti tvirti, išlaikantys apkrovą, neužšalę, be sukibtį mažinančių dalelių. Apatinio tinko pagrindai turi būti gerai sukibę ir pašiurkštinti. Pagrindus reikia kruopščiai nuvalyti.

Medžiagos paruošimas

„Histolith® Feinputz" tinkas maišomas maišykle, kol nelieka gumulų, o konsistencija tampa vientisa, tinkama dengimui.
Vandens kiekis: apie 5,5 l/maišUI
Paruošto produkto tinkamumo dengti trukmė: apie 120 min.

Dengimo būdas

Maišoma rankiniu būdu arba maišykle. Maišymui pritaikytos  tinkavimo mašinos  (pvz. m-tec, PFT G4). Maksimalus žarnos ilgis 25 m. Žarnos skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 25 mm.

Padengus, suteikti paviršiui faktūrą arba užtrinti veltine trintuve. 

Sluoksnių sandara

„Histolith Feinputzsmulkiuoju tinku padengtus paviršius, kurios veikia atmosferos veiksniai (išorės paviršius),  būtina nudažyti. „Histolith Feinputzgalima dažyti tik labai gerai vandens garams pralaidžiais dažais. Rekomenduojama: „Histolith" dispersiniai silikatiniai dažai, „Histolith” kalkiniai dažai arba „AmphiSilan" silikoninės dervos dažai.

Sąnaudos

Apie 1,5 kg/m² 1 mm storio sluoksniui.
Tikslias sąnaudas galima paskaičiuoti objekte padengus bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ≥ + 5°C.
Nedengti tiesioginių saulės spindulių apšviestų paviršių, taip pat lyjant, pučiant stipriam vėjui. Galima naudoti pastolinį tinklelį, kuris apsaugo nuo šių atmosferos veiksnių.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Prieš dengiant kitą sluoksnį, paviršius turi džiūti mažiausiai 7 dienas. Nutinkuotą paviršių prieš kitą sluoksnį padengti „Histolith Fluat” ir nuplauti.
Džiūvimo metu paviršių reikia apsaugoti nuo per greito išdžiūvimo.

Įrankių plovimas

Baigus darbą, iš karto nuplauti vandeniu.

Nuorodos

DIN 18 550, VOB dalis C DIN 18 350 ir  WTA-atmena nr. 2-9-04/D.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Stipriai pažeidžia akis. Dirgina odą.
Neįkvėpti dulkių. Saugoti, kad nepatektų į akis, ant odos, drabužių. Naudoti rekomanduojamas individualias apsaugos priemones. PATEKUS Į AKIS: keletą minučių kruopščiai plauti vandeniu. Jei yra, išimti kontaktinius lęšius (jei įmanoma tai padaryti). Toliau plauti akis. Kreiptis į gydytoją. PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją.

Atliekų tvarkymas

Perdirbimui arba sunaikinimui atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės.
Sukietėję medžiagos likučiai sutvarkomi laikantis šalyje galiojančių teisės normų. 

Giscode

ZP 1

Išsamesni duomenys

žr. saugos duomenų lapus.

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šiame spaudinyje aptarti neįmanoma. Dengiant pagrindus, kurie nepaminėti šioje techninėje informacijoje, būtina kreiptis į „Caparol″ atstovus, kurie, atsižvelgę į konkretų objektą, suteiks profesionalią konsultaciją.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt

Techninė informacija