Histolith Restauriermörtel

Greitai kietėjantis akmens pakaitalo skiedinys
caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/41543/026212_Histolith_Restauriermoertel_10_KG.png

Paskirtis

„Histolith® Restauriermörtel" skiediniu taisomi pažeistų natūralaus akmens ir tinkuoto betono paviršiai.

Savybės

  • Mineralinis
  • Atsparus šalčiui
  • Labai gerai dengiamas
  • Greitai kietėjantis
  • po 28 dienų kietojo skiedinio tankis apie 1900 kg/m3
  • po 28 dienų skiedinio gniuždomasis stiprumas apie 30 N/mm2
  • po 28 dienų skiedinio lenkiamasis tempiamasis stiprumas apie 8 N/mm2
  • po 28 dienų skiedinio sukimbamasis stiprumas >1,5 N/mm2
  • Didžiausias grūdelis 1 mm

Pagrindinė medžiaga

Mineralinis hidrauliškai kietėjantis rišiklis ir mineraliniai priedai.

Pakuotė/indų talpa

  • 10 kg

Spalvos

Šviesiai pilka. Spalvinama įmaišant iki 10 % "Histolith" spalvinamųjų dažų, taip pat su kalkėms atspariais pigmentais ir spalvinimo koncentratais. Ar skiedinys dera su pigmentais, patikrinama padengus bandomąjį plotą.

Laikymas

Sausai, 6 mėn. nuo pagaminimo datos, 6 mėn. būna mažai chromo.

Tinkami pagrindai

Pagrindas turi būti tvirtas, sausas, išlaikantis apkrovą, švarus ir be sukibtį mažinančių dalelių.


Natūralus akmuo (smiltainis, klintis), cementinio skiedinio tinkas arba betonas:
Atmosferos veiksnių pažeistus sluoksnius nudaužyti, taisomos vietos kraštus nusklembti 45-60°. Užkrėsto skiedinio kraštai turi baigtis ne prie pat krašto.
Prieš reprofiliuojant stipriai išsikišusias arba kabančias konstrukcines dalis, armatūrą (pvz., nerūdijančias plienines vielas) smeigėmis pritvirtinti prie pagrindo.
Nuo paviršiaus byrantys akmenukai prieš krečiant skiedinį sutvirtinami „Histolith Steinfestiger".

Medžiagos paruošimas

„Histolith®Restauriermörtel"  skiedinį sumaišyti su vandeniu elektriniu maišytuvu (iki 400 aps./min.).
Vandens sąnaudos apie 20 % tūrio.
Dengimo trukmė, kai temperatūra 20°C, apie 20 min., kai temperatūra žemesnė arba aukštesnė, atitinkamai – ilgesnė arba trumpesnė.

Dengimo būdas

Pagrindą sudrėkinti. „Histolith®Restauriermörtel" plonai dengti ant matiškai drėgno pagrindo. Galiausiai medžiagą dengti mente arba glaistikliu. Itin gilias išdaužas užpildyti po sluoksnį.
Mažiausias sluoksnio storis 5 mm.
Didžiausias sluoksnio storis per vieną darbo ciklą 40 mm.

Paviršiaus dengimas
Pataisytai vietai faktūrą geriausia suteikti glaistikliu, mentele, kempinine trintuve arba kitu tinkamu įrankiu, kol skiedinys kietėja.
Kietėjimo trukmė priklauso nuo aplinkos temperatūros, todėl ji nustatoma padengus bandomąjį plotą.

Sąnaudos

Apie 1600 g/m2/mm sluoksnio storiui (sausos medžiagos).

Dengimo sąlygos

Aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė  kaip +5ºC ir ne aukštesnė kaip 30ºC.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai oro temperatūra +20ºC ir santykinis oro drėgnumas 65%, paviršius išdžiūsta per 24 val. ir galima vėl dengti. Kai temperatūra žemesnė arba oro drėgnumas didesnis, džiūsta ilgiau. Prieš dengiant, bet kokiu atveju, paviršius turi būti šviesus, sausas.

Įrankių plovimas

Panaudoti įrankiai nedelsiant plaunami vandeniu.

Nuorodos

Šviečiant saulei, esant aukštai temperatūrai arba pučiant vėjui, paviršių nuo per greito išdžiūvimo reikia apsaugoti atitinkamomis priemonėmis.

Dažymas
Dažoma tik vandens garams labai pralaidžiomis dengimo medžiagomis. Rekomenduojama dažyti „Histolith Sylitol" dispersiniais silikatiniais arba „AmphiSilan" silikoninės dervos dažais.

Apdengimo priemonės
Greta esančius paviršius kruopščiai apdengti, ypač jei tai stiklas, keramika, lakuoti paviršiai, klinkeris, natūralus akmuo, metalas ir mediena.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Medžiagos reakcija yra šarminė. Dirgina odą. Gali stipriai pažeisti akis.
Saugoti nuo vaikų. Vengti patekimo į akis ir ant odos. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Dirbant mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti veido (akių) apsaugos priemones. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti pakuotę arba etiketę. Neįkvėpti dulkių.
Išsamesnė informacija, žr. saugos duomenis.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai. Sukietėjusius medžiagos likučius sutvarkyti kaip statybos ir griovimo atliekas.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

ZP 1

Vilniaus Šv. Teresės bažnyčia