caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/210386/061103_Caparol_Samtex_10_LV.png

CAPAROL Samtex 10

Šilko matiškumo lateksiniai dažai, pasižymintys didele išeiga.
1 atsparumo šlapiam trynimui klasė.

Paskirtis

Didelių apkrovų veikiamiems vidaus paviršiams, dengiamiems šilko matiškumo baigiamąja danga. Tinka dažyti ypač lygias sienas ( glaistymo kokybė Q4 lygis) ir plonasluoksnius, faktūrinius pagrindus, pvz., reljefinius ir spaustus tapetus, taip pat „Capaver Glasgewebe-Wandbeläge" stiklo pluošto apmušalus. Tinkami viešbučiuose, ligoninėse ir kituose visuomeniniuose pastatuose, kuriems būdingos  didelės mechaninės apkrovos, nėra „rašymo efekto".

Savybės

  • Skiedžiami vandeniu, nekenkia aplinkai, silpno kvapo.
  • Difuziški.
  • sd reikšmė < 0,2 m.
  • Išsaugo faktūrą.
  • Lengvai dengiami.
  • Mažiau išskiria lakiųjų organinių junginių, be tirpiklių.
  • Labai gerai valomi ir atsparūs vandeninėms dezinfekavimo priemonėms ir buitiniams valikliams.

Pagrindinė medžiaga

Sintetinės medžiagos lateksas pagal DIN 55945.

Pakuotė/indų talpa

1 Bazė : 10 l; 2,5 l
3 Bazė: 9,4 l; 2,35 l

Spalvos

1 bazė: balti
3 bazė: skaidrūs

Dažai spalvinami „CaparolColor-" arba „AVA- AmphiColor Vollton – und Abtönfarben", rankiniu būdu. Spalvinant patiems, kad nebūtų atspalvio skirtumo, dažus sumaišyti vienus su kitais, kol bus gautas reikiamas dažų kiekis.

„CAPAROL Samtex 10" dažai spalvinami „ColorExpress-System" įrenginiais visomis paklausiomis paletės spalvomis.
Norint išvengti spalvinimo klaidos, prieš dažant patikrinti, ar tiksliai nuspalvinta. Greta esantiems paviršiams naudoti tik vienos partijos dažus.
Dažant ryškiomis spalvomis dengiamumas susilpnėja, todėl rekomenduojama naudojant šiuos atspalvius prieš tai paviršių padengti derinčios pastelinės spalvos dažais. Gali reikėti ir antrojo dengiamojo sluoksnio.1 bazė balta, nespalvinama, 3 bazė naudojama tik nuspalvinta.

Blizgesio laipsnis

Šilko matiškumo (matiniai pagal DIN EN 13 300).

Laikymas

Vėsiai, bet ne šaltyje.

Techniniai duomenys

Parametrai pagal  EN 13 300:
nuspalvinus, gali atsirasti nuokrypių nuo techninių parametrų.

Šlapias trynimas

1 klasė

Dengiamumas

dengiamoji geba 2 klasė, kai išeiga 7 m2/l.

Didžiausias grūdelių dydis

smulkūs (< 100 µm)

Tankis

apie 1,4 g/cm3

Nuorodos

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis"
1 vidus2 vidus3 vidus1 išorė 2 išorė
+++--
(-) netinka/  (0) santykinai tinka / (+) tinka

Tinkami pagrindai

Pagrindai turi būti švarūs, sausi ir be sukibtį mažinančių dalelių. Laikytis VOB, C dalies, DIN 18363, 3 sk. nuorodų.

Pagrindo paruošimas

PII ir PIII skiedinių grupės tinkai (mažiausias gniuždomasis stipris pagal DIN EN 998-1, veikiant 2N/mm2)
Tvirti, normaliai įgeriantys tinkai dengiami be išankstinio paruošimo. Stambiai akyti, birūs, sugeriantys tinkai gruntuojami „OptiGrund E.L.F." arba „CapaSol LF".


PIV skiedinių grupės gipsinis tinkas (mažiausias gniuždomasis stipris pagal DIN EN 13279, veikiant 2N/mm2)
Gruntuoti „Caparol-Haftgrund". Gipsinį tinką su sukepusiu paviršiumi nušlifuoti, nuvalyti dulkes ir nugruntuoti „Caparol-Tiefgrund TB".


Gipsinės sienos plokštės
Įgeriančias plokštes gruntuoti „Opti-Grund E.L.F." arba „Caparol-Tiefgrund TB". Labai tankias, lygias plokštes gruntuoti sukibtį gerinančiais gruntiniais dažais „Caparol-Haftgrund".


Gipsinės plokštės (gipskartonio plokštės)
Šiurkštus nušlifuoti. Minkštas ir nušlifuotas gipsinio glaisto vietas sutvirtinti „Caparol-Tiefgrund TB". Gruntuoti „Caparol-Haftgrund", „OptiGrund E.L.F." arba „CapaSol LF". Plokštes su vandenyje tirpiomis, blunkančiomis sudėtinėmis medžiagomis gruntuoti „Caparol AquaSperrgrund". Laikytis techninės atmenos Nr. 12 nuorodų.


Betonas
Pašalinti medžiagos nuo sulipimo likučius, taip pat tepančias, birias daleles.


Silikatinių plytų ir apdailos plytų mūras
Dengti be išankstinio paruošimo.


Apkrovą išlaikantys sluoksniai
Matiniai, silpnai įgeriantys sluoksniai dengiami iškart. Blizgius ir lakuotus paviršius pašiurkštinti, gruntuoti „Caparol-Haftgrund".


Apkrovos neišlaikantys sluoksniai
Apkrovos neišlaikančius emalinių ir dispersinių dažų arba sintetinės dervos tinko sluoksnius pašalinti. Silpnai įgeriančius, lygius paviršius gruntuoti „Caparol-Haftgrund". Stambiai akytus, birius arba įgeriančius paviršius gruntuoti „OptiGrund E.L.F." arba „CapaSol LF". Apkrovos neišlaikančius mineralinių dažų sluoksnius pašalinti mechaniškai ir nuo paviršių nuvalyti dulkes. Gruntuoti „Caparol-Tiefgrund TB".


Klijinių dažų sluoksniai
Nuplauti iki pagrindo ir gruntuoti „Caparol-Tiefgrund TB".


Nedažyti šiurkštaus pluošto, reljefiniai arba spausti popieriniai tapetai
Dengti be išankstinio paruošimo.


Atšokę tapetai
Visiškai pašalinti. Klijus ir makulatūrą nuplauti. Gruntuoti „Caparol-Tiefgrund TB".

Pelėsinių grybų apnikti paviršiai
Pelėsinių grybų ir dumbliagrybių apnašas pašalinti šlapiuoju būdu. Paviršius nuplauti „Capatox" arba „FungiGrund" ir palikti gerai išdžiūti. Gruntuoti atsižvelgiant į pagrindo rūšį ir savybes. Stipriai apniktus paviršius dengti baigiamuoju sluoksniu „Indeko-W", „Malerit-W" arba „Fungitex-W". Laikytis įstatyminių potvarkių (žr. bioaktyviųjų ir pavojingų medžiagų įstatymą).


Paviršiai su nikotino, vandens, suodžių ir riebalų dėmėmis
Nikotino, suodžių ir riebalų dėmes nuplauti vandeniu su riebalus skaidančiais buitiniais valikliais ir palikti gerai išdžiūti. Vandens dėmes nuvalyti sausu šepečiu ir izoliuoti gruntiniais dažais „Caparol Aqua-Sperrgrund".


Mediena ir mediniai gaminiai
Dengti vandeniu skiedžiamais, aplinką tausojančiais „Capacryl" emaliniais dažais.


Maži trūkumai
Nuglaisčius „Caparol-Akkordspachtel", užtaisyti pagal instrukciją ir reikalui esant nugruntuoti.

Dengimo būdas

Teptuku, voleliu ir beoriais purkštuvais.
Beoris purkštuvas
Purškimo kampas 50°
Purkštukas 0,021–0,025″
Purškimo slėgis 150–180 bar.
 

Sluoksnių sandara

Dengti tolygiai įsotinant „CAPAROL Samtex 10", atskiedus iki 3% vandens. Dengiant labai kontrastingus arba skirtingo sugeriamumo paviršius, prieš tai nugruntuoti „Samtgrund".

Sąnaudos

Dengiant lygius pagrindus, apie 100 ml/m2 vienam sluoksniui, dengiant šiurkščius – atitinkamai daugiau. Kiek reikia tiksliai, apskaičiuoti padengus bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Temperatūra dengiant ir džiūstant:
Aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, paviršius išdžiūsta per 2–3 val. ir vėl jį galima dengti. Visiškai išdžiūsta ir išlaiko apkrovą maždaug po 3 d. Kai temperatūra žemesnė ir santykinis oro drėgnumas didesnis, paviršius džiūsta ilgiau.

Nuorodos

Kad nebūtų  sandūrų, dengti nepertraukiamai užgriebiant už dar drėgno ploto. Purškiant beoriu purkštuvu, dažus gerai išmaišyti ir perkošti. Naudojant „Caparol-Tiefgrund TB", patalpose gali atsirasti būdingas tirpiklio kvapas, todėl būtina gerai vėdinti. Patalpose, kurioms keliami dideli higienos reikalavimai, naudoti silpno kvapo „AmphiSilan-Putzfestiger" be aromatinių junginių.
Pataisytų vietų paviršiaus žymės priklauso nuo daugelio veiksnių ir yra neišvengiamos (BFS atmena Nr. 25).

Ekspertizė

Bandymo liudijimas dėl atsparumo buitinėms valymo, vandeninėms dezinfekavimo priemonėms.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Saugoti nuo vaikų. Patekus į akis arba ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vandeniu. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, gruntą. Panaudotus įrankius nedelsiant išplauti vandeniu ir muilu.  Purškiant neįkvėpti aerozolių. Išsamesni duomenys, žr. saugos duomenų lapus.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skystus medžiagos likučius atiduoti į senų dažų surinkimo vietas, sudžiūvusias medžiagos liekanas sutvarkyti kaip statybinį laužą ir griovimo  atliekas arba kaip buitines šiukšles.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Šiai produktų kategorijai (kat. A/a): 30 g/l LOJ (2010).
Šiame produkte LOJ yra iki 1 g/l.

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Polivinilacetato derva, titano dioksidas, silikatai, vanduo, priedai, konservuojamosios  priemonės.

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma.
Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į mus arba mūsų firmos bendradarbius užsienyje. Mielai patarsime išsamiai ir atsižvelgdami į Jūsų objektą.

Klientų aptarnavimo centras

Tel. 8 5 2602015
Faks: 8 5 2639283
info@caparol.lt

Pastatas Rygoje, Klusā g. 11, Latvija

Metropol Spa Hotel, Talinas, Estija

Jelgavos valstybinė gimnazija, Latvija