• youtube

Dupafix multi

Speciali danga, skirta sudėtingiems mišriems pagrindams pramoninėse patalpose. Vidaus darbams, su tirpikliais, be aromatinių junginių. Dengiama purkštuvu arba voleliu, greitai džiūsta, matinė, pasižymi gera dengiamąja geba.

  Paskirtis

  Bevandeniai, greitai džiūstantys specialūs dažai, kuriems būdinga gera dengiamoji geba. Ypač tinka kaip ekonomiški remonto dažai pramoninių objektų vidaus patalpose (sienoms ir luboms), ant įvairių pagrindų, taip pat nešvariems paviršiams su suodžių, nikotino ir išdžiūvusio vandens dėmėmis. Nepažeidžia polistireno. „Dupafix multi” danga ekonomiškai dengiama beoriu purkštuvu arba voleliu. Netinka naudoti gyvenamosiose patalpose, viešbučiuose, biuruose, ligoninėse ir t.t.

  Savybės

  • Atsparūs dilimui
  • Konsistencija tinka purkšti ir dengti voleliu
  • Lengvai, ekonomiškai dengiami
  • Gera sukibtis
  • Be aromatinių junginių
  • Gera dengiamoji geba, todėl džniausiai pakanka vieno sluoksnio
  • Mažo įtempio
  • Difuziški
  • Atsparūs šalčiui

  Pagrindinė medžiaga

  Polimerizuota derva

  Pakuotė/indų talpa

  • Gryna balta: 35 kg statinaitė, 900 kg konteineris

  • RAL 9016: 35 kg statinaitė, 900 kg konteineris

  Spalvos

  Gryna balta (RAL 9010), RAL 9016 balta

  Spalvinama iki 2 % aliejiniais dažais iš tūbelių. Vienos spalvos dažų perkant 100 l ir daugiau, galima užsakyti nuspalvinti pastelinėmis spalvomis gamykloje. Siekiant išvengti spalvinimo klaidos, prieš dengiant būtina patikrinti spalvos tikslumą. Greta esantiems paviršiams naudoti tik tos pačios partijos dažus.

  Blizgesio laipsnis

  Matiniai

  Tankis

  apie 1,4 g/cm3

  Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis

  1 vidus 2 vidus 3 vidus 1 išorė 2 išorė
  + +
  (–) netinka / (○) santykinai tinka/ (+) tinka

  Tinkami pagrindai

  Pagrindai turi būti be sukibtį mažinančių dalelių, sausi. Laikytis VOB dalies C, DIN 18 363, 3 sk. ir atitinkamų BFS atmenų nuorodų.

  Tinka padengtiems lakštams, plastikui, kaip antai, kietajam PVC, polistiroliui; tvirtiems, silpnai įgeriantiems mineralinio tinko paviršiams, aliuminiui, cinkui, nuo korozijos apsaugotiems geležiniams paviršiams ir t.t.

  Apkrovą išlaikantys matiniai seni dažų sluoksniai gali būti dengiami be papildomo gruntavimo.

  Byrančius, stipriai įgeriančius pagrindus, taip pat minkštus, nušlifuotus gipsinio tinko paviršius gruntuoti „Caparol-Tiefgrund TB”. Dengiant „Caparol-Tiefgrund TB”, patalpose gali atsirasti tirpikliams būdingas kvapas, todėl būtina užtikrinti gerą vėdinimą. „Dupafix multi” nenaudotinas patalpose, kurioms keliami aukšti higienos reikalavimai.

  Nikotino, suodžių arba riebalų dėmes nuplauti vandeniu, įpylus riebalus skaidančio valiklio, ir palikti gerai išdžiūti. Išdžiūvusias vandens dėmes nuvalyti sausu šepečiu.

  Dengimo būdas

  Dengti tirpikliams atspariais įrankiais: voleliu arba beoriu purkštuvu.
  Dengimas beoriu purkštuvu: purškimo kampas 40 – 50°, purkštukas 0,021 – 0,025”, purškimo slėgis 150 – 180 bar.

  Sluoksnių sandara

  Baigiamajam sluoksniui „Dupafix multi” dengiama neatskiedus, tolygiai, gerai įsotinant. Dengiant kontrastingus paviršius, iš pradžių reikia padengti gruntinį "Dupafix multi” sluoksnį.

  Sąnaudos

  Dengiant lygius pagrindus voleliu, vienam sluoksniui sunaudojama apie 140 – 160  ml/m2, dengiant beoriu purkštuvu – apie 180 – 210 g/m2. Dengiant grublėtus  paviršius – atitinkamai daugiau. Tikslios sąnaudos apskaičiuojamos padengus bandomąjį plotą objekte.

  Dengimo sąlygos

  Žemiausia dengimo temperatūra: dengti  galima ir esant šalčiui, tačiau pagrindas turi būti sausas ir neapledėjęs. Jeigu dirbama tvyrant šalčiams, būtina užtikrinti, kad medžiagos temperatūra būtų ne mažesnė nei +10°C.

  Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

  Kai oro temperatūra +20ºC ir santykinis oro drėgnumas 65%, paviršius išdžiūsta maždaug per 4 – 6 val., galima dengti kitą sluoksnį. Visiškai išdžiūsta ir išlaiko apkrovą maždaug per 3 dienas. Kai temperatūra žemesnė ir santykinis oro drėgnumas didesnis, paviršius džiūsta ilgiau.

  Įrankių plovimas

  Panaudotus įrankius iš karto po darbo išplauti vaitspiritu arba teptukų valikliu.

  Nuorodos

  Patalpose, kuriose laikomi maisto produktai, negalima naudoti tirpiklinių dažymo priemonių. Tokiu atveju rekomenduojame „Caparol AquaSperrgrund” ir betirpiklinę baigiamąją dangą, kaip antai, „Indeko-plus” dažus. „Dupafix multi” negalima naudoti paviršiams, kuriuos veikia vandens garų apkrova, pvz., kepyklose, mėsinėse ir t.t. Pagrindų, ant kurių gali kauptis kondensato drėgmė, temperatūra turi būti gerokai aukštesnė už rasos taško temperatūrą.
  Kad nebūtų matomų sandūrų, dengti "šlapias į šlapią" metodu, užgriebiant už dar drėgno ploto.
  Dėl specialios „Dupafix multi” sudėties sukibties bandymas tinklelinėmis įpjovomis laikomas nereikšmingu. Reikia atlikti skerspjūvio arba lipnios juostos nuplėšimo testą.
  Pataisytų vietų žymės priklauso nuo daugybės veiksnių ir todėl yra neišvengiamos (BFS atmena Nr. 25).
  Suderinamumas: nemaišyti su kitomis dengimo medžiagomis.

  Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

  Skystis ir garai yra degūs. Pakartotinis kontaktas gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. Saugoti, kad nepatektų į rankas vaikams. Laikyti atokiai nuo atviros ugnies, karštų objektų. Nerūkyti. Neįkvėpti dulkių arba dulksnos. Vengti patekimo į akis, ant odos ir drabužių. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamose patalpose. Neišpilti į aplinką. Naudoti asmenines apsaugos priemones. PRARIJUS: išskalauti burną. Nesukelti vėmimo. PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu vandens ir muilu. Pakuotes laikyti sandariai uždarytas gerai vėdinamoje vietoje.

  Atliekų tvarkymas

  Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skystus medžiagos likučius atiduoti į senų dažų/ lako atliekų surinkimo vietas, sudžiūvusius – sutvarkyti kaip statybos ir griovimo atliekas arba kaip buitines atliekas.

  ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

  Tokiam A/i kategorijos produktui: 500 g/l (2010). Šiame produkte LOJ yra 500 g/l.

  Produkto kodas (dažai ir emaliai)

  M-PL01

  Sudėtinių medžiagų deklaracija

  Polistireno akrilato derva, titano dioksidas, kalcio karbonatas, silikatai, alifatai, esteris, glikoesteris, priedai.

  Išsamesni duomenys

  Žr. saugos duomenų lapus.

  Techninė konsultacija

  Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma. Jeigu planuojate dengti pagrindą, kuris nėra paminėtas šioje techninėje informacijoje, būtinai kreipkitės į "Caparol" atstovus, kurie, atsižvelgę į konkretų objektą, suteiks profesionalią konsultaciją.

  Klientų aptarnavimo centras

  UAB „Caparol Lietuva″
  Tel. 8 5 2602015
  El. paštas info@caparol.lt

  Techninė informacija (TI)

 • Techninė informacija
 • Spalvos tikslumas: atkreipkite dėmesį, kad spalva gali skirtis nuo originalo dėl printerio ar naudojamo popieriaus.

  • Spausdinti
  • Į viršų