• youtube

ElectroShield

Gruntinė danga žemo ir aukšto dažnio elektromagnetiniam užterštumui patalpose sumažinti

  Paskirtis

  Juoda, elektrai laidi dengimo medžiaga kintamiesiems žemo dažnio elektros laukams, pvz., kabelių, instaliacijų, prietaisų, sienų ir t.t. bei aukšto dažnio elektromagnetinėms bangoms, pvz., siųstuvų, radarų, radiorelinių stočių, mobiliųjų telefonų, belaidžių telefonų ir t.t., mažinti.
  Labai tinka patalpoms, kurioms keliami aukšti higienos reikalavimai: vaikų, gyvenamiesiems, darbo, viešbučių kambariams, miegamiesiems, palatoms, gydytojų kabinetams, vaikų darželiams, mokykloms ir t. t.

  Savybės

  • Laidus elektrai, sumažina spinduliavimą daugiau kaip 99,5%.
  • Mažiau išskiria lakiųjų organinių junginių, be organinių tirpiklių.
  • Skiedžiamas vandeniu, nekenkia aplinkai, silpno kvapo.
  • Gerina sukibtį.
  • Pralaidus garams.
  • sd-dydis < 0,1 m.

  Pagrindinė medžiaga

  Sintetinė dispersija pagal DIN 55945.

  Pakuotė/indų talpa

  5 l, 12,5 l

  Spalvos

  Juoda

  Laikymas

  Vėsiai, bet ne šaltyje. Galioja maždaug 12 mėn.

  Tankis

  apie 1,35 g/cm3

  Papildomi produktai

  „Disbon 973 Kupferband″

  Naudojimo sritys pagal techninę informaciją Nr. 606:
  1 vidus 2 vidus 3 vidus 1 išorė 2 išorė
  + +
  (–) netinka/ (○) santykinai tinka/ (+) tinka

  Tinkami pagrindai

  Pagrindai turi būti švarūs, be sukibimą mažinančių dalelių ir sausi. Laikytis VOB, C dalies, DIN 18363, 3 pastr. nuorodų.

  Pagrindo paruošimas

  Ar medžiaga tinkama dengti įvairiems pagrindams ir kaip paruošti pagrindus, žr. techninėje informacijoje Nr. 650 „Pagrindai ir jų paruošimas".

  Dengimo būdas

  Dengti tolygiai įsotinant voleliu ir iškart dar drėgną paviršių padengti smulkios faktūros volu (iš poliesterio) viena kryptimi. Gaunama apelsino faktūra.
  Norint gauti lygų paviršių „ElectroShield" nuglaistomas „Caparol-Akkordspachtel fein".
  „ElectroShield" yra paruoštas dengti. Prieš naudojimą gerai išmaišomas. Panaudoti įrankiai plaunami vandeniu.

  Sluoksnių sandara

  Lipni „Disbon 973 Kupferband" juosta į įžeminamąjį sluoksnį apie kištukinius lizdus dedama su pakankama užlaida 20 cm spinduliu ir įspaudžiama, esant reikalui su „KH – Verdünner" nuo jos nuvalomi riebalai.
  „ElectroShield" dažų pagrindas dengiamas per du darbo ciklus su maždaug 12 val. džiūvimo pertrauka.
  Padengus „ElectroShield", įterptos varinės juostos sritis apdorojama „Capacryl Haftprimer″ arba „Capalac Isolierspray″.

  Viršutinė danga
  „ElectroShield" galima dengti „CapaSan", „Caparol-Sensitiv" arba visais kitais „Caparol" dispersiniais arba lateksiniais dažais, taip pat šiurkštaus pluošto, stiklo audiniais „Capadecor AkkordVliesen" arba kitais sienų apmušalais, sintetinės dervos tinku ir kt.

  Sąnaudos

  Dengiant lygius pagrindus, sunaudojama ne mažiau kaip 2 x 160 ml/m2. Esant tokiom sąnaudom, gaunamas apie 145µm sausojo sluoksnio storis.
  Dengiant šiurkščius pagrindus sąnaudos atitinkamai didėja. Kiek reikia tiksliai, apskaičiuojama padengus bandomąjį plotą.

  Dengimo sąlygos

  Žemiausia aplinkos ir pagrindo temperatūra dengiant ir džiūstant +5°C .

  Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

  Kai oro temperatūra 20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, dengti galima po maždaug 12 val.
  Kai temperatūra žemesnė ir drėgnumas didesnis, džiūsta ilgiau.

  Nuorodos

  Įterptą varinę juostą prijungti prie įžeminimo sistemos turi profesionalus elektrikas. Prijungti reikia kiekvieną sluoksnį. Prijungiama, pvz., per kištukinio lizdo įžeminimą. Tuomet varinė juosta sujungiama su kištukiniu lizdu.  Prielaida – elektros instaliacija turi būti nutiesta atitinkamai. Tai prieš darbų pradžią turi patikrinti elektrikai.
  Visiškas izoliavimas:
  Ideali apsauga nuo elektromagnetinės spinduliuotės pasiekiama tik tada, kai patalpa yra sandariai izoliuota. Nedengiami plotai, pvz. langai, grindys, durys, yra silpnoji patalpų dalis, mažinanti apsaugą nuo elektromagnetinės spinduliuotės. Tačiau tinkamų specialių medžiagų pagalba šių sričių izoliavimą galima pagerinti.
  Suderinamumas
  „ElectroShield" negalima maišyti su kitais gaminiais.

  Ekspertizė

  Medžiagos savybę sumažinti elekromagnetines bangas ir žemo dažnio elektros laukus išmatavo ir patvirtino Miuncheno Bundesvero universiteto Aukšto dažnio, mikrobangų ir radarų technikos skyriaus prof. Paulis.
  Ekspertizę galima gauti pareikalavus.

  Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

  Saugoti nuo vaikų. Darbo ir džiūvimo metu pasirūpinti geru patalpų vėdinimu. Patekus į akis, ant odos nedelsiant gerai nuplauti vandeniu. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, saugoti, kad nesusigertų į žemę. Po darbo įrankius plauti muilu ir vandeniu. Neįkvėpti išpurškiamų dalelių.
  Išsamesnius duomenis rasite saugos duomenų lape.

  Atliekų tvarkymas

  Perdirbimui atiduoti tik visiškai tuščias pakuotes. Skystus medžiagos likučius sutvarkyti kaip senų dažų ar emalės liekanas, sudžiūvusius- kaip statybos, griovimo arba buitines atliekas.

  ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

  (Kat. A/a) produktams : 30 g/l (2010). Šiame produkte yra mažiau nei 1 g/l LOJ.

  Produkto kodas (dažai ir emaliai)

  M-GP01

  Sudėtinių medžiagų deklaracija

  Poliakrilato dispersija, pigmentai, karbono pluoštas, kalcio karbonatas, vanduo, priedai, konservuojamosios medžiagos (metilizotiazolinonas, benzizotiazolinonas).

  Techninė konsultacija

  Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma.
  Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į mus arba mūsų firmos bendradarbius užsienyje. Mielai patarsime išsamiai ir atsižvelgdami į jūsų objektą.

  Klientų aptarnavimo centras

  Tel. 8 5 2602015; faks. 8 5 2639283; el. paštas info@caparol.lt

  Techninė informacija (TI)

 • Techninė informacija
 • Saugos duomenų lapai (SDA)

 • Saugos duomenų lapai
 • Spalvos tikslumas: atkreipkite dėmesį, kad spalva gali skirtis nuo originalo dėl printerio ar naudojamo popieriaus.

  • Spausdinti
  • Į viršų