Caparol Sensitiv

Aukščiausios klasės aplinkai nekenksmingi vidaus dažai.
Tinka ir alergiškiems žmonėms. Be konservuojamųjų medžiagų.
caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/18147/020182_SAP-717513_12,5_L_Sensitiv.png

Paskirtis

Naujos rūšies vidaus dažai dispersijos pagrindu patalpoms, kurioms keliami itin dideli higienos reikalavimai, ir jautriems asmenims. Dažai puikiai tinka alergiškiems žmonėms, nes jų sudėtyje nėra alergenų.
Taip pat tinka naujiems ir atnaujinamiems įprastiniams gyvenamųjų bei darbo patalpų vidaus paviršiams. Naudojant „Sensitiv" kartu su mūsų produktu „ElektroShield", paviršiai padengiami sveikatai nekenksminga danga.

Savybės

 • Be konservuojamųjų medžiagų
 • Patentuota receptūra
 • Be organinių tirpiklių ir plastiklių
 • Be medžiagų, pritraukiančių nešvarumus
 • Neteršia aplinkos oro
 • Sertifikatas „Tinka alergiškiems", pagal RW TÜV (Esenas) bandymo liudijimą
 • Išorinė kontrolė
 • Skiedžiami vandeniu
 • Balti
 • Labai difuziški
 • sd dydis < 0,1 m
 • Lengvai užpildantys
 • Lengvai dengiami

Pagrindinė medžiaga

Sintetinės medžiagos dispersija pagal DIN 55945

Pakuotė/indų talpa

5 l, 12,5 l

Spalvos

Balta
Spalvinama iki 10% „AmphiColor®Vollton- und Abtönfarben" arba „Caparol Color Vollton- und Abtönfarben" spalvinamaisiais dažais. RWTÜV  (Esenas) bandymo liudijimas galioja baltiems dažams. Nuspalvinus  dažus „Sensitiv", gali pakisti jų tinkamumas alergiškiems asmenims.

Blizgesio laipsnis

Blausiai matiniai (pagal DIN EN 13 300).

Laikymas

Laikyti vėsiai, bet ne šaltai. Nepraimtos pakuotės tinkamumo trukmė apie 12 mėn. Įmaišius vandens, ši trukmė sutrumpėja.

Techniniai duomenys

Parametrai pagal DIN EN 13300: nuspalvinus, gali atsirasti nuokrypių nuo techninių parametrų.

Šlapias trynimas

3 klasė pagal DIN 53778.

Dengiamumas

2 klasė, kai išeiga 7 m2/l arba sąnaudos 140 ml/m2

Didžiausias grūdelių dydis

smulkūs (< 100 µm).

Tankis

apie 1,3 g/cm3

Nuorodos

Naudojimo sritys, remiantis TI Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis”

1 vidus2 vidus3 vidus1 išorė2 išorė
++
(–) netinka/ (○) santykinai tinka/ (+) tinka

Tinkami pagrindai

Visi įprastiniai, apkrovą išlaikantys vidaus paviršiai, kuriuos galima dengti negruntuotus, kaip: mineraliniai tinkai, nauji šiurkštaus pluošto, faktūriniai arba stiklo audinio tapetai, taip pat matiniai seni sluoksniai.
Pagrindai turi būti švarūs, sausi ir be sukibtį mažinančių dalelių. Laikytis VOB, C dalies, DIN 18363, 3 sk, nuorodų.

Pagrindo paruošimas

Molio tinkas:
Dengiamą paviršių nuvalyti ir nugruntuoti „Sylitol®Konzentrat 111", atskiedus vandeniu santykiu 2:1. Padengti bandomąjį plotą ir patikrinti, ar neruduoja.

Dengimo būdas

Teptuku, voleliu ir beoriu purkštuvu.

Beoris purkštuvas:
Purškimo kampas: 50°
Purkštukas: 0,021–0,026″
Purškimo slėgis 150–180 bar
Panaudoti purškimo įrenginiai iškart plaunami vandeniu.

Sluoksnių sandara

Įsotintas, tolygus sluoksnis dengiamas „Sensitiv", neatskiedus arba atskiedus iki 5% vandens. Kontrastingi pagrindai pirmiausia nugruntuojami, atskiedus iki  5% vandens.

Sąnaudos

Dengiant lygius paviršius, sunaudojama apie 140 ml/m2 vienam sluoksniui, šiurkščius – atitinkamai daugiau.
Kiek reikia tiksliai, apskaičiuojama padengus bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, paviršius išdžiūsta per 4–6 val. ir vėl jį galima dengti. Visiškai išdžiūsta ir išlaiko apkrovą maždaug po 3 d. Kai temperatūra žemesnė ir santykinis oro drėgnumas didesnis, paviršius džiūsta ilgiau.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Saugoti nuo vaikų. Darbo ir džiūvimo metu pasirūpinti geru patalpų vėdinimu. Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vandeniu.  Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, gruntą. Po darbo įrankius tuoj pat nuplauti muilu ir vandeniu. Purškiant neįkvėpti išpurškiamų dalelių. Naudoti A2/P2 kombifiltrus. Išsamesnė informacija- saugos duomenų lape.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skysti medžiagos likučiai sutvarkomi kaip seni dažai ar seni lakai, sudžiūvę – kaip statybų ir griovimo arba buitinės atliekos.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Šiai produktų kategorijai (kat. A/a): 30 g/l LOJ (2010). Šiame produkte LOJ yra mažiau kaip 1 g/l.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-DF01

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Stireno-akrilato derva, skystas stiklas, kalcio karbonatas, titano dioksidas, silikatai, vanduo, priedai (parafinas, stabilizatoriai, dispergatoriai, tirštikliai, priešputis).

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma. Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į mus arba mūsų firmos bendradarbius užsienyje. Mielai patarsime išsamiai ir atsižvelgdami į jūsų objektą.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva", Kirtimų g. 41 A, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, fax. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt   www.caparol.lt

Techninė informacija

Saugumo duomenų lapas