caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/173878/052636_Akkordspachtel_SF_plus_LT.png

Caparol-Akkordspachtel SF plus

Paruoštas dengti pastos pavidalo dispersinis glaistas vidui

Paskirtis

Dideliems sienų ir lubų paviršiams racionaliai padengti purkštuvu, taškymo būdu ir užtrinant. Pukiai tinka paruošto, monolitinio betono paviršiams, smiltainio, bloko ir akytojo betono elementams, gipso
( gipskartonio) plokštėms, seniems dažų sluoksniams ir kt. padengti. Dengiant gipsines (gipskartonio) plokštes, gaunama Q3 arba Q4  paviršių kokybė pagal BVG techninės informacijos Nr. 2 ir BFS techninės informacijos Nr. 12 nurodymus.

Savybės

  • Išskiria mažiau lakiųjų organinių junginių, be tirpiklių
  • Skiedžiamas vandeniu, nekenkia aplinkai ir silpno kvapo
  • Geras sukimbamasis stiprumas
  • Išdžiūvęs būna kietas, nesusmenga
  • Sausas šlifuojamas, drėgnas trinamas trintuve
  • Difuziškas
  • Elastingas dengiant ir užtrinant
  • Degumo klasė: A2-s1,d0 pagal DIN EN 13501-1

Pagrindinė medžiaga

Sintetinė dispersija pagal DIN 55945.

Pakuotė/indų talpa

25 kg PE maišai, 25 kg kibirai, 40 kg statinės, 1000 kg vienkartiniai konteineriai ( laikymo trukmė 6 mėn.)

Spalvos

Natūraliai balta.
Spalvinama iki 5% „CaparolColor Vollton- und Abtönfarben" arba „AmphiColor Vollton- und Abtönfarben" spalvinamaisiais dažais. Vienos spalvos glaisto perkant 1000 kg ir daugiau ar užsakius pastelinių spalvų glaisto, tiekiama nuspalvinus gamykloje.

Blizgesio laipsnis

Matinis.

Laikymas

Vėsiai, bet ne šaltyje.

Papildomi produktai

Jungtis OWC (netiekiama kartu su su vienkartiniais konteineriais. Jei jos neturite, reikia užsisakyti atskirai).

Komplektacija:
Prijungiamasis čiaupas su B-mova
Perėjimas iš B į C movą
Peilis - rėžtukas 
Raktų rinkinys
Jei dirbama atsargiai su šiuo prietaisu, jis gali būti naudojams daug kartų. Jungiamąją žarną purkštuvui pasiūlo prietaiso gamintojas.

„Caparol-Füllspachtel P”

Drėgnoms patalpoms:
„Histolith Renovierspachtel”
„Histolith Feinputz”
„Capatect-Feinspachtel 195”
„Capatect ArmaReno 700”

Nuorodos

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis"
1 vidus2 vidus3 vidus1 išorė2 išorė
+
(–) netinka/ (○) santykinai tinka/ (+) tinka

Tinkami pagrindai

Pagrindai turi būti švarūs, be sukibtį mažinančių dalelių ir sausi. Laikytis VOB, C dalies, DIN 18363, 3 sk, nuorodų.
Priklausomai nuo pagrindo ir jo savybių prieš glaistant reikia nugruntuoti. Laikytis techninės informacijos Nr. 650 „Pagrindai ir jų paruošimas". Blizgius, apkrovą išlaikančius senų dažų sluoksnius pašiurkštinti.

Dengimo būdas

Lygus glaistymas rankiniu būdu:
Prieš naudojant produktą gerai išmaišyti, dengti nerūdijančio plieno glaistykle.
Purškimas aptaškant
Racionaliai ir ekonomiškai galingais purškimo agregatais plonasluoksniu tinkavimo metodu dengiamos ir aptaškomos betoninių konstrukcijų, lygaus monolitinio betono ir akytojo betono, taip pat gipskartonio ir gipso plaušų plokščių ir gipsinių plokščių sienos bei lubos.

Darbo eiga:
Purškiama per visą paviršių gerai įsotinant „Caparol-Akkordspachtel SF plus", neatskiedus, ir nedelsiant lyginama plienine glaistykle. Išdžiūvęs „Caparol-Akkordspachtel SF plus" glaistas trinamas trintuve sudrėkinus arba sausas šlifuojamas. Gerai išdžiūvusius, lygiai nuglaistytus paviršius galima aptaškyti smulkios arba stambios faktūros „Caparol-Akkordspachtel SF plus" glaistu. Faktūra kinta priklausomai nuo skiedimo laipsnio ir naudojamo purkštuko pločio. Taškymo metodu ypač tinka dengti lubas, kurios turi likti neapdorotos.

Ypatingi dengimo nurodymai, kaip lygiai užtrinti ir aptaškyti:
Kai patalpos didelės, pirmiausia, prieš purškiant sienas, užtrinamos lubos. Tuo atveju nupurškiama ir užtrinama viršutinė sienų dalis iki grindų per pasiekiamą aukštį.
Galiausiai purškiama ir užtrinama apatinė sienos dalis. Visi užtrinti ir apdžiūvę kampai išlyginami drėgnu radiatorių teptuku. Išdžiūvus likusius įtarpius ir pūsles vėl nuglaistyti. Prasimušusias rūdis, gerai išdžiūvus glaistui, izoliuoti antikoroziniu gruntu, pvz., „Capalac AllGrund”, pabaksnojant.
Labai lygius betoninių lubų paviršius be šiurkštų ir tuštumėlių galima dengti tiesiai taškymo būdu prieš tai neužtrynus.

Meistrai ir našumas:
Purškimo komandą sudaro 2-3 žmonės. 1 žmogus purkštuvu užpurškia medžiagą vienodo storio sluoksniu, 1 žmogus tolygiai išlygina padengtą medžiagą ir galiausiai užtrina paviršių.
1 žmogus atsakingas už medžiagos tiekimą į purkštuvą.

Apdengimo priemonės:
Langų ir durų angoms apdengti pasiteisino tiksliai pagal jų matmenis pagaminti mediniai rėmai, aptraukti plėvele. Grindys apdengiamos sunkiomis medžiagomis.


Tinkami purkštuvai:
„Caparol-Akkordspachtel SF plus" glaistas dengiamas tinkavimo mašinomis ir galingais beoriais purkštuvais.
Iš beorių purkštuvų išimami visi filtrai.
Purkštuko dydis 0,035-0,043’’
Slėgis apie 150-180 bar
Glaisto masei purkšti naudoti gamintojo rekomenduojamus didelio pratakumo purškimo pistoletus.
Kad dengimas beoriais prietaisais būtų optimalus, medžiagos temperatūra dengiant turi būti ne žemesnė kaip +10°C.

Sluoksnių sandara

Dažymas
Prieš dažant „Sylitol Bio-Innenfarbe" vidaus dažais, būtina nugruntuoti „Haftgrund" gruntu. Gerai išdžiūvę „Caparol-Akkordspachtel SF plus" glaistu užtrinti paviršiai gali būti dažomi
„Caparol" dispersiniais ir lateksiniais dažais arba „Capacryl-Acryllacken" be gruntavimo.
Prieš dengiant elastingomis masėmis arba stiklo pluošto sienų dangomis ar tekstiliniais tapetais, gruntuojama „Haftgrund" gruntu, o prieš tinkuojant sintetinės dervos tinkais –
„Putzgrund 610".

Sąnaudos

Purškimas:
apie 1500 g/m2/mm.
 
Faktūrinis aptaškymas:

400-700 g/m2, priklausomai nuo norimos faktūros.

Dengimo sąlygos

Temperatūra dengiant ir džiūstant:
pagrindo ir aplinkos temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C.
Dengiamos medžiagos temperatūra turi būti aukštesnė kaip +10°C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Priklausomai nuo statinio drėgmės, temperatūros ir sluoksnio storio išdžiūsta maždaug per 12-48 val.

Įrankių plovimas

Plaunami vandeniu.

Nuorodos

„Caparol-Akkordspachtel SF plus" glaistas netinka drėgnoms patalpoms. Dėl natūralių užpildų gali šiek tiek skirtis spalva. Jei dengiama aptaškymo metodu ir paviršius paliekamas nedažytas, glaistyti ir aptaškyti rekomenduojame pasirinkti tos pačios gamybos serijos produktus.

Naudojant tinkavimo mašinas, ypač kai nauji sraigtiniai konvejeriai ir žarnos, atsiranda išdila. Būtina prieš dengiant paskaityti tinkavimo mašinos gamintojo techninę informaciją.
 
Aptaškymo būdu padengtas sienas nudažius „Caparol" dispersiniais dažais, gaunamas daug didesnis, dažnai labai reikalingas, sienų atsparumas. 

Ant tankių, mažai sugeriančių pagrindų gali atsirasti smulkių oro pūslelių. Jas po kurio laiko galima pašalinti dar kartą užtrinant. Pakartotinio užtrynimo laikas priklauso nuo temperatūros ir oro drėgmės objekte. Jei po pakartotinio užtrynimo vėl atsirado pūslių, vadinasi, užtrinta buvo per anksti ir užtrynimą dar kartą pakartoti.

Norint gauti lygų paviršių dengiant šiurkščius, faktūrinius pagrindus, būtina nuglaistyti papildomai.

Dengiant gipsines glaisto mases dėl ilgalaikio drėgmės poveikio jos gali išbrinkti, susidaryti pūslių ir atšokti, todėl reikia pasirūpinti gera ventiliacija ir temperatūra, kad paviršiai greitai išdžiūtų. Laikytis federalinės gipso ir gipso plokščių pramonės sąjungos atmenos Nr. 2 „Gipsinių plokščių glaistymas" nuorodų.

Ekspertizė

  • Degumo bandymo ataskaita
  • Išsiskyrimo tyrimo kameros metodas pagal ISO 16000-9

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Saugoti nuo vaikų. Darbo ir džiūvimo metu pasirūpinti geru vėdinimu. Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti.  Patekus į akis arba ant odos, nedelsiant nuplauti vandeniu. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, saugoti, kad nesusigertų į žemę. Neįkvėpti išpurškiamų dalelių, garų.
Išsamesni duomenys, žr. saugos duomenis.
Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono, 2-metil-2H-izotiazol-3-ono. Gali sukelti alergines reakcijas.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai. Skysti medžiagos likučiai sutvarkomi kaip seni dažų/ lakų likučiai, sudžiūvę – kaip statybos, griovimo atliekos arba buitinės šiukšlės.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-DF01

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Akrilinės dervos dispersija, silikatai, vanduo, priedai, konservuojamosios medžiagos (metil-, benzizotiazolinonas)

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis: šiai produktų grupei nenorodyti ribiniai LOJ kiekiai. Produkte yra ne daugiau kaip 1 g/l LOJ.

Išsamesni duomenys

Žr. saugos duomenų lapą.

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma.
Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į mus arba mūsų firmos bendradarbius užsienyje. Mielai patarsime išsamiai ir atsižvelgdami į jūsų objektą.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva", Kirtimų g. 41 A, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, faks. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt   www.caparol.lt

Techninė informacija

Saugumo duomenų lapas