• youtube
Produktai | Vidaus apdailai | Glaistas | Füllspachtel

Füllspachtel

Sintetinės dervos miltelinis glaistas vidui

  Paskirtis

  Įtrūkių glaistas gilioms skylėms, tuštumėlėms ir plyšiams arba betoninių elementų ir užpurkštų perdangų siūlėms užpildyti, taip pat kitiems mineraliniams pagrindams  glaistyti.

  Savybės

  • silpno kvapo ir nekenkia aplinkai
  • geras sukimbamasis stiprumas
  • išdžiūvęs būna kietas, nesusmenga
  • sausas šlifuojamas
  • difuziškas

  Pagrindinė medžiaga

  Gipsas.

  Pakuotė/indų talpa

  20 kg

  Spalvos

  Natūraliai balta.
  Nespalvinama.

  Laikymas

  Sausai, saugoti nuo drėgmės.
  Nepraimtos gamintojo pakuotės tinkamumo naudoti trukmė 1 metai.

  Papildomi produktai

  Akkordspachtel SF plus
  Akkordspachtel SXL
  Akkordspachtel KF
  Akkordspachtel fein und mittel
  Ratio-Spachtel
  AkkordLeichtspachtel
  AkkordRollspachtel

  Nuorodos

  Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 "Paskirties apibrėžtis"
  1 vidus 2 vidus 3 vidus 1 išorė 2 išorė
  +
  (–) netinka/ (○) santykinai tinka/ (+) tinka

  Tinkami pagrindai

  Visi įprasti mineraliniai vidaus pagrindai.

  Pagrindai turi būti švarūs, be sukibtį mažinančių dalelių ir sausi. Laikytis VOB, C dalies, DIN 18363, 3 sk, nuorodų.

  Medžiagos paruošimas

  Maišą „Füllspachtel P" (20 kg) sumaišyti su maždaug 14 l vandens ir gerai permaišyti elektriniu maišytuvu.

  Dengimo būdas

  Šiurkštus, jei tokių yra, nulaužyti arba nušlifuoti ir pašalinti nešvarumus. Pagrindą sudrėkinti. Siūles, plokščių sandūras, plyšius, trūkumus arba tuštumėles nuglaistyti „Füllspachtel P".
  „Füllspachtel P" vienu kartu galima dengti iki 20 mm storio sluoksniu. Siūles ir didesnes taisomas vietas geriau užglaistyti per du kartus.

  Sluoksnių sandara

  Tolesnis apdorojimas:
  jei toliau bus glaistoma dispersiniu „Caparol" glaistu, galima negruntuoti. Dažant arba dengiant faktūrinius sluoksnius, gruntuojama tinkamais gruntiniais dažais pagal naudojamą sistemą.

  Sąnaudos

  Siūlės:
  apie 300 g/m, kai jų gylis ir plotis 10 mm.

  Paviršių glaistymas ir užtaisymas:
  apie 1300 g/m2/mm storio sluoksnis.

  Dengimo sąlygos

  Dengimo trukmė:
  užmaišytą medžiagą reikia padengti maždaug per 30 min.
  Nedengti, kai pagrindo ir aplinkos temperatūra žemesnė kaip +5°C.

  Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

  Maždaug 24 val., priklausomai nuo statinio drėgmės, temperatūros ir sluoksnio storio. Kai sluoksnis storesnis, džiūsta ilgiau.

  Įrankių plovimas

  Plaunami vandeniu.

  Nuorodos

  „Füllspachtel P" netinka drėgnoms patalpoms.

  Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

  Saugoti nuo vaikų. Neįkvėpti dulkių. Saugoti, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Naudoti rekomenduojamas asmenines apsaugos priemones. PATEKUS Į AKIS, keletą minučių kruopščiai plauti vandeniu. Jei yra galimybė, išimti kontaktinius lęšius. Toliau plauti akis. Išsamesnė informacija- saugos duomenų lapuose.

  Atliekų tvarkymas

  Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Sukietėję medžiagos likučiai sutvarkomi kaip statybinės atliekos.

  Produkto kodas (dažai ir emaliai)

  ZP1

  Techninė konsultacija

  Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma.
  Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į mus arba mūsų firmos bendradarbius užsienyje. Mielai patarsime išsamiai ir atsižvelgdami į jūsų objektą.

  Klientų aptarnavimo centras

  UAB „Caparol Lietuva", Kirtimų g. 41 A, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, faks. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt   www.caparol.lt

  Techninė informacija (TI)

 • Techninė informacija
 • Techninė informacija Nr. 606
 • Saugos duomenų lapai (SDA)

 • Saugos duomenų lapai
  • Spausdinti
  • Į viršų