caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/154896/050186_Haftgrund_12,5L.png

Caparol-Haftgrund

Sukibtį gerinantis gruntas vidaus paviršiams, prieš dengiant dispersiniais ir dispersiniais-silikatiniais dažais. Be tirpiklių, mažiau lakiųjų organinių junginių. 

Paskirtis

Specialūs vidaus paviršių gruntavimo dažai su baltu pigmentu, kai numatomas viršutinis sluoksnis - dirbtinių dervų dispersiniai arba dispersiniai-silikatiniai dažai. 
Specialus sukibimą gerinantis gruntas dengiamas ant lygių, apkrovą išlaikančių pagrindų, pvz., gipsinių kartono plokščių, betono, silpnai įgeriančio mineralinio PIc-PIII tinko, gipsinio ir gamyklinio PIV tinko bei gipsinių plokščių. Sumažina plonų gipso glaisto sluoksnių atšokimo nuo gipskartonio plokštės tikimybę.

Tinka dengti lygius, blogai įgeriančius pagrindus, prieš klijuojant visų rūšių tapetus.

Savybės

 • mažiau lakiųjų organinių junginių, be tirpiklių, be minkštiklių;
 • lengvai dengiamas, skiedžiamas vandeniu, nekenksmingas aplinkai, silpno kvapo;
 • difuziškas sd – vertė 0,03 m (spalvinant galimi kai kurių techninių duomenų nukrypimai);
 • gerina sukibtį;
 • geros dengiamosios gebos;
 • tinkamas kaip pagrindas dispersiniams–silikatiniams dažams ant nesikristalizuojančių paviršių.

Pagrindinė medžiaga

Modifikuota dirbtinės dervos dispersija pagal DIN 55945.

Pakuotė/indų talpa

 • Standartas:
  5 l, 12,5 l
 • Beoriam purškimui:
  25 l statinės, 120 l dažytojų statinės

Spalvos

Balta

„Haftgrund” atspalvis suteikiamas įmaišius ne daugiau kaip 25 % „CaparolColor Vollton - und Abtönfarben” arba „AmphiColor®Vollton- und Abtönfarben” spalvinamųjų dažų.

„Haftgrund” yra spalvinamas „ColorExpress” sistemos mašinomis pagal spalvyną iki 70 šviesio dydžio.

Laikymas

Vėsiai, bet ne šaltai.

Tankis

apie 1,7 g/cm3

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis

1 vidus2 vidus3 vidus1 išorė2 išorė
+++
(–)  netinka/ (○)  santykinai tinka/ (+) tinka

Tinkami pagrindai

Pagrindai turi būti švarūs, be atplaišų ir sausi. Atkreipkite dėmesį į VOB dalies C, DIN 18363, trečią pastraipą.

Pagrindo paruošimas

Įvairių pagrindų tinkamumas ir jų paruošimas išdėstytas mūsų techninėje informacijoje Nr. 650 „Pagrindai ir jų apdorojimas”, prašome laikytis ten pateiktų nurodymų.

Sluoksnių sandara

Neskiedžiamas. Jei būtina, galima skiesti ne daugiau kaip 5% vandens arba „CapaSol”.

Sąnaudos

Ant lygių paviršių – 150 – 200 ml/m2. Ant šiurkščių paviršių atitinkamai daugiau.
Tikslios sąnaudos apskaičiuojamos padengus bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Dengiant ir džiūstant aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip + 8°C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai oro temperatūra +20° C, o santykinis oro drėgnumas 65%, paviršių apdoroti galima po maždaug 12 val. Esant žemesnei temperatūrai, džiūvimo laiką atitinkamai pailginti.

Įrankiai

„Haftgrund” gali būti dengiamas voleliu (šerelių ilgis 14-16 mm), teptuku ir purkštuvu. 
Beoris purškimas:
Purškimo kampas: 50o
Purkštukas: 0,021 – 0,025‘‘
Purškimo slėgis: 150 – 180 bar
Naudoti pistoletą su stambiu (žaliu) filtru.
Prieš purškimą gruntinius dažus gerai išmaišyti ir perkošti.

Įrankių plovimas

Panaudoti darbo įrankiai plaunami vandeniu.

Nuorodos

Suderinamumas su kitomis medžiagomis:
kad būtų išlaikytos specialios savybės, „Haftgrund” maišomas tik su „CapaSol”, „CaparolColor Vollton - und Abtönfarben” arba „AmphiColor Vollton - und Abtönfarben” spalvinamaisiais dažais. Nepilkite jokių kitų medžiagų.

Ekspertizė

Dėl saugaus naudojimo patalpose produktas buvo ištirtas „Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-Institut" (WKI) ir pažymėtas TÜV kokybės ženklu „Patikrinta dėl kenksmingų medžiagų".

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Darbo ir džiūvimo metu pasirūpinti geru patalpų vėdinimu. Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti. Patekus į akis, ant odos iškart kruopščiai nuplauti  vandeniu. Saugoti, kad nepatektų į kanalizaciją, vandens telkinius, nesusigertų į gruntą. Neįkvėpti išpurškiamųjų dalelių. Tai šarminė medžiaga, todėl būtina saugoti akis  ir odą nuo tiškalų. Aplink esančius paviršius apdengti. Nedelsiant nuplauti aptaškytus lako, stiklo, keramikos, metalo, natūralaus akmens paviršius. Išsamesnė informacija - saugos duomenų lapuose.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai. Skysti medžiagos likučiai sutvarkomi kaip senų dažų, emalės liekanos, sausi – kaip statybos, griovimo arba buitinės atliekos.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

šiam produktui (kat. A/a): 30 g/l (2010). Produkte yra  < 1 g/l LOJ.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-GP01

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Poliakrilato derva, titano dioksidas, kalcio karbonatas, silikatai, vanduo, skystas stiklas, priedai.

Techninė konsultacija

Šioje techninėje informacijoje neįmanoma aptarti visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų dengimo. Jei dengiate pagrindus, kurie nepaminėti šioje techninėje informacijoje, būtinai kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo centrą. Konstultacijas suteiksime atsižvelgdami į konkretų objektą.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt

Daugpilio universiteto miškų biologinės...