caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/156335/050728_Sylitol_Mineralgrund_12,5L.png

Sylitol® Mineralgrund

Pigmentinė, silikatinė sukibtį gerinanti priemonė vidaus ir išorės pagrindams.

Paskirtis

Baltas pigmentinis gruntas išorės ir vidaus pagrindams padengti dengiamuoju grunto sluoksniu prieš dažant dispersiniais silikatiniais dažais. Ypač tinka sukurti kristalizuotis gebantį pagrindą, kai jame yra nesikristalizuojačių dalelių, taip pat padengti sukibtį gerinantį sluoksnį ant lygių, apkrovą išlaikančių pagrindų, pvz., betono, PIc –PIV skiedinių grupių mineralinio tinko, matinių dispersinių dangų, gipsinių plokščių ir gipsinių sienų plokščių.  

Savybės

  • Difuziškas, sd vertė 0,03 m
    (nuspalvinus galimi techninių parametrų nuokrypiai)
  • Išskiria mažiau lakiųjų organinių junginių, be tirpiklių.
  • Lengvai dengiamas.
  • Skiedžiamas vandeniu, nekenkia aplinkai, silpno kvapo.
  • Gera sukibtis su pagrindu.
  • Išlygina įgerties gebą.
  • Gera dengiamoji geba.

Pagrindinė medžiaga

Skystasis stiklas, akrilo derva, mineraliniai pigmentai ir užpildai.

Pakuotė/indų talpa

  • Standartinės prekės: 5 l, 12,5 l. Airfix: 25 l statinaitė, 120 l statinė.

Spalvos

Balta.

„Sylitol®Mineralgrund” spalvinamas iki 10 proc. „Histolith SI Volltonfarben″.

„Sylitol®Mineralgrund” gruntas spalvinamas „ColorExpress-System″ įrenginiais pagal populiarius spalvynus šviesiomis spalvomis (iki 70 šviesio koeficiento).

Laikymas

Vėsiai, bet ne šaltyje.

Tankis

apie 1,7 g/cm3

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis

1 vidus2 vidus3 vidus1 išorė2 išorė
+++++
(–) netinka / (○) santykinai tinka / (+) tinka

Tinkami pagrindai

Pagrindai turi būti švarūs, sausi, be sukibtį mažinančių dalelių.
 Laikytis VOB, C dalies, DIN 18363, 3 sk.

Pagrindo paruošimas

Dėl tinkamumo dengti ant įvairių pagrindų ir jų reikiamo išankstinio paruošimo, žr. techninę informaciją Nr. 650 „Pagrindai ir jų paruošimas".

Sluoksnių sandara

Dengiama neatskiedus. Konsistenciją galima koreguoti skiedžiant vndeniu (iki 5 proc).

Sąnaudos

Dengiant lygius paviršius, sunaudojama apie 150 ml/m2, dengiant šiurkščius – atitinkamai daugiau. Tikslios sąnaudos apskaičiuojamos padengus bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Žemiausia temperatūra

Dengiant ir džiūstant, aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +8°.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai temperatūra +20 °C ir santykinis oro drėgnumas 65 %, sekantį sluoksnį galima  dengti po maždaug 12 val. Esant žemesnei temperatūrai džiūvimo  laikas atitinkmai ilgėja.

Įrankiai

„Sylitol® Mineralgrund″ dengiamas voleliu (plaukelių ilgis 14-16 mm), teptuku ir purkštuvu.

Beoris purškimas
Purškimo kampas: 50°
Purkštukas: 0,021–0,025"
Purškimo slėgis 150–180 bar

Naudoti pistoletą su stambiu filtru (žaliu). Purškiant gruntinius dažus gerai išmaišyti ir perkošti.

Įrankių plovimas

Panaudotus įrankius išplauti vandeniu.

Nuorodos

Suderinamumas
Kad būtų išlaikytos specifinės savybės, „Sylitol®Mineralgrund" spalvinti tik „Histolith Volltonfarben SI " arba „ColorExpress-system" įrenginiais. Nemaišyti su kitomis medžiagomis.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Saugoti nuo vaikų. Dengiant ir džiūstant gerai vėdinti. Dengiant nevalgyti, negerti, nerūkyti. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant gerai praplauti vandeniu. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius arba gruntą. Panaudotus įrankius iškart plauti vandeniu ir muilu. Neįkvėpti aerozolio dalelių. Išsamesni duomenys, žr. saugos duomenis.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skystus medžiagos likučius sutvarkyti kaip senų dažų, lakų atliekas, sudžiūvusius medžiagos likučius -  kaip statybines ir griovimo atliekas arba kaip buitines atliekas.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

šiam produktui kat. A/a:30 g/l (2010). Šiame produkte LOJ yra iki 1 g/l.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-GP01

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Poliakrilato derva, kalcio karbonatas, titano dioksidas, silikatai, skystasis stiklas, vanduo, priedai.

Techninė konsultacija

Šioje techninėje informacijoje neįmanoma aptarti visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų dengimo.

Jei dengiate pagrindus, kurie nepaminėti šioje techninėje informacijoje, būtinai kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo centrą. Konstultacijas suteiksime atsižvelgdami į konkretų objektą.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt

Techninė informacija

Saugumo duomenų lapas