• youtube
Produktai | Vidaus apdailai | Gruntas | Dengiantis tonuojamas gr... | Sylitol® Mineralgrund

Sylitol® Mineralgrund

Pigmentinė, silikatinė sukibtį gerinanti priemonė vidaus ir išorės pagrindams.

  Paskirtis

  Baltas pigmentinis gruntas išorės ir vidaus pagrindams padengti dengiamuoju grunto sluoksniu prieš dažant dispersiniais silikatiniais dažais. Ypač tinka sukurti kristalizuotis gebantį pagrindą, kai jame yra nesikristalizuojačių dalelių, taip pat padengti sukibtį gerinantį sluoksnį ant lygių, apkrovą išlaikančių pagrindų, pvz., betono, PIc –PIV skiedinių grupių mineralinio tinko, matinių dispersinių dangų, gipsinių plokščių ir gipsinių sienų plokščių.  

  Savybės

  • Difuziškas, sd vertė 0,03 m
   (nuspalvinus galimi techninių parametrų nuokrypiai)
  • Išskiria mažiau lakiųjų organinių junginių, be tirpiklių.
  • Lengvai dengiamas.
  • Skiedžiamas vandeniu, nekenkia aplinkai, silpno kvapo.
  • Gera sukibtis su pagrindu.
  • Išlygina įgerties gebą.
  • Gera dengiamoji geba.

  Pagrindinė medžiaga

  Skystasis stiklas, akrilo derva, mineraliniai pigmentai ir užpildai.

  Pakuotė/indų talpa

  • Standartinės prekės: 5 l, 12,5 l. Airfix: 25 l statinaitė, 120 l statinė.

  Spalvos

  Balta.

  „Sylitol®Mineralgrund” spalvinamas iki 10 proc. „Histolith SI Volltonfarben″.

  „Sylitol®Mineralgrund” gruntas spalvinamas „ColorExpress-System″ įrenginiais pagal populiarius spalvynus šviesiomis spalvomis (iki 70 šviesio koeficiento).

  Laikymas

  Vėsiai, bet ne šaltyje.

  Tankis

  apie 1,7 g/cm3

  Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis

  1 vidus 2 vidus 3 vidus 1 išorė 2 išorė
  + + + + +
  (–) netinka / (○) santykinai tinka / (+) tinka

  Tinkami pagrindai

  Pagrindai turi būti švarūs, sausi, be sukibtį mažinančių dalelių.
   Laikytis VOB, C dalies, DIN 18363, 3 sk.

  Pagrindo paruošimas

  Dėl tinkamumo dengti ant įvairių pagrindų ir jų reikiamo išankstinio paruošimo, žr. techninę informaciją Nr. 650 „Pagrindai ir jų paruošimas".

  Sluoksnių sandara

  Dengiama neatskiedus. Konsistenciją galima koreguoti skiedžiant vndeniu (iki 5 proc).

  Sąnaudos

  Dengiant lygius paviršius, sunaudojama apie 150 ml/m2, dengiant šiurkščius – atitinkamai daugiau. Tikslios sąnaudos apskaičiuojamos padengus bandomąjį plotą.

  Dengimo sąlygos

  Žemiausia temperatūra

  Dengiant ir džiūstant, aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +8°.

  Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

  Kai temperatūra +20 °C ir santykinis oro drėgnumas 65 %, sekantį sluoksnį galima  dengti po maždaug 12 val. Esant žemesnei temperatūrai džiūvimo  laikas atitinkmai ilgėja.

  Įrankiai

  „Sylitol® Mineralgrund″ dengiamas voleliu (plaukelių ilgis 14-16 mm), teptuku ir purkštuvu.

  Beoris purškimas
  Purškimo kampas: 50°
  Purkštukas: 0,021–0,025"
  Purškimo slėgis 150–180 bar

  Naudoti pistoletą su stambiu filtru (žaliu). Purškiant gruntinius dažus gerai išmaišyti ir perkošti.

  Įrankių plovimas

  Panaudotus įrankius išplauti vandeniu.

  Nuorodos

  Suderinamumas
  Kad būtų išlaikytos specifinės savybės, „Sylitol®Mineralgrund" spalvinti tik „Histolith Volltonfarben SI " arba „ColorExpress-system" įrenginiais. Nemaišyti su kitomis medžiagomis.

  Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

  Saugoti nuo vaikų. Dengiant ir džiūstant gerai vėdinti. Dengiant nevalgyti, negerti, nerūkyti. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant gerai praplauti vandeniu. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius arba gruntą. Panaudotus įrankius iškart plauti vandeniu ir muilu. Neįkvėpti aerozolio dalelių. Išsamesni duomenys, žr. saugos duomenis.

  Atliekų tvarkymas

  Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skystus medžiagos likučius sutvarkyti kaip senų dažų, lakų atliekas, sudžiūvusius medžiagos likučius -  kaip statybines ir griovimo atliekas arba kaip buitines atliekas.

  ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

  šiam produktui kat. A/a:30 g/l (2010). Šiame produkte LOJ yra iki 1 g/l.

  Produkto kodas (dažai ir emaliai)

  M-GP01

  Sudėtinių medžiagų deklaracija

  Poliakrilato derva, kalcio karbonatas, titano dioksidas, silikatai, skystasis stiklas, vanduo, priedai.

  Techninė konsultacija

  Šioje techninėje informacijoje neįmanoma aptarti visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų dengimo.

  Jei dengiate pagrindus, kurie nepaminėti šioje techninėje informacijoje, būtinai kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo centrą. Konstultacijas suteiksime atsižvelgdami į konkretų objektą.

  Klientų aptarnavimo centras

  UAB „Caparol Lietuva″
  Tel. 8 5 2602015
  El. paštas info@caparol.lt

  Techninė informacija (TI)

 • Techninė informacija
 • Saugos duomenų lapai (SDA)

 • Saugos duomenų lapai
 • Spalvos tikslumas: atkreipkite dėmesį, kad spalva gali skirtis nuo originalo dėl printerio ar naudojamo popieriaus.

  • Spausdinti
  • Į viršų