caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/150503/049023_TopGrund_EG_12,5L.png

TopGrund EG

Specialūs gruntiniai dažai, optimizuojantys sekančių sluoksnių rišimosi laiką. Padengus ant paviršiaus susidaro plona plėvelė.

Paskirtis

Specialūs gruntiniai dažai, mažinantys senų matinių dažytų sluoksnių ir naujų pagrindų įgertį, plonasluoksniai, išsaugo faktūrą, balti.

Ypač tinkami statybos objektams, kuriems būdingos kritinės apšvietimo sąlygos, ar stipriai įgeriantiems paviršiams. „TopGrund EG” optimizuoja sekančių sluoksnių  rišimosi laiką ir sumažina sandūrų ir matomų volelio dryžių atsiradimo riziką.

Savybės

  • Minimalizuotas išskiriamas lakiųjų organinių junginių kiekis, be tirpiklių ir plastiklių
  • Lengvai dengiami, skiedžiami vandeniu, ekologiški, silpno kvapo
  • Prailgina sekančių sluoksnių rišimosi laiką
  • Labai ekonomiški
  • Išlaiko paviršiaus faktūrą
  • Labai gera sklida, dengiant lygius paviršius

Pagrindinė medžiaga

Modifikuota sintetinė dispersija pagal DIN 55945.

Pakuotė/indų talpa

  • Standartinė pakuotė:
    5 l, 12,5 l

Spalvos

Balti
„TopGrund EG” galima spalvinti, įpilant iki 5 % spalvinamųjų dažų „CaparolColor Vollton- und Abtönfarben” arba „AmphiColor® Vollton – und Abtönfarben”.
Patiems nuspalvinus dažus, siekiant, kad atspalvis būtų vienodas, visus viena spalva tonuotus dažus reikia sumaišyti tarpusavyje. Perkant 100 litrų ar daugiau vienos spalvos dažų, galima užsisakyti gamyklinį spalvinimą. 
 „TopGrund EG” dažai spalvinami „ColorExpress-System” automatinėmis tonavimo mašinomis pagal visus populiariausius spalvynus šviesiomis spalvomis (maždaug iki 40 šviesio koeficiento). Norint išvengti spalvinimo klaidos, prieš dengiant, būtina patikrinti spalvos tikslumą. Greta esantiems paviršiams naudoti tik tos pačios partijos dažus.
„TopGrund EG” savybė, prailginanti rišimosi laiką, nuspalvinus dažus, priklausomai nuo panaudotos spalvinamosios pastos kiekio, gali susilpnėti.

Laikymas

Vėsiai, bet ne šaltai.

Tankis

apie 1,25 g/cm3

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis

1 vidus2 vidus3 vidus1 išorė2 išorė
++
(–) netinka / (○) santykinai tinka / (+) tinka

Tinkami pagrindai

Pagrindai turi būti švarūs, be sukibtį mažinančių dalelių ir sausi.
Laikytis DIN 18363, VOB, C dalies, 3 pastr. nuorodų.

Pagrindo paruošimas

PII ir PIII skiedinių grupių tinkas/ mažiausias gniuždomasis stipris pagal DIN EN 998-1  2 N/ mm2: tvirtas, normaliai įgeriantis tinkas dengiamas be išankstinio paruošimo. Stambiai akytas, birus, įgeriantis tinkas gruntuojamas „OptiGrund E.L.F.” arba „CapaSol”.

PIV skiedinių grupės gipsinis tinkas/ mažiausias gniuždomasis stipris pagal DIN EN 13279  2 N/ mm2: gruntuojama „Caparol-Haftgrund” arba „CapaSol”. Gipsinį tinką blizgiu paviršiumi nušlifuoti, nuvalyti dulkes, nugruntuoti „Caparol-Tiefgrund TB”.

Gipsinės plokštės: įgeriančias plokštes gruntuoti „OptiGrund” arba „Caparol-Tiefgrund TB”. Labai tankias, lygias plokštes gruntuoti sukibtį gerinančiu gruntu „Caparol-Haftgrund”.

Gipskartonio plokštės: glaisto šiurkštai nušlifuojami. Nugruntuojama „OptiGrund” arba „CapaSol”. Minkštas ir nušlifuotas gipsinio glaisto vietas sutvirtinti „Caparol Tiefgrund TB”. Plokštes su vandenyje tirpiomis, dažančiomis medžiagomis gruntuoti „Caparol AquaSperrgrund". Laikytis BFS-atmenos Nr. 12.

Betonas: pašalinti medžiagos nuo sulipimo likučius ir tepančias, birias daleles.

Silikatinių ir apdailos plytų mūras: dengti be išankstinio apdorojimo.

Apkrovą išlaikantys sluoksniai: matinius, silpnai įgeriančius sluoksnius dengti iškart. Blizgius ir emaliniais dažais padengtus paviršius pašiurkštinti. Gruntuoti „Caparol-Haftgrund”.

Apkrovos neišlaikantys sluoksniai: pašalinti apkrovos neišlaikančius emalinių,  dispersinių dažų arba sintetinės dervos tinko sluoksnius. Silpnai įgeriančius, lygius paviršius gruntuoti „Caparol-Haftgrund”. Stambiai akytus, birius arba įgeriančius paviršius gruntuoti
„OptiGrund” arba „Capasol”. Apkrovos neišlaikančius mineralinių dažų sluoksnius pašalinti mechaniškai ir nuo paviršių nuvalyti dulkes. Gruntuoti „Caparol-Tiefgrund TB”.

Klijinių dažų sluoksniai: nuvalyti iki pagrindo. Gruntuoti „Caparol-Tiefgrund TB”.

Nedažyti šiurkštaus pluošto, reljefiniai arba spausti popieriniai tapetai: dengti be išankstinio apdorojimo.

Atšokę tapetai: pašalinti visiškai. Kleisterį ir makulatūros likučius nuplauti. Gruntuoti „Caparol-Tiefgrund TB”.

Pelėsinių grybų apnikti paviršiai: pašalinti drėgmės susidarymo priežastis. Pašalinti pelėsio arba dumbliagrybių apnašas šlapiai nuvalant. Paviršiai nuplaunami „Capatox” arba „FungiGrund″ ir paliekami gerai išdžiūti. Gruntuojama priklausomai nuo pagrindo rūšies ir savybių. Jei pelėso plitimo rizika išlieka, viršutinis sluoksnis dengiamas „Indeko-W”, „Malerit-W” arba „Fungitex-W”. Laikytis šalyje galiojančių teisės aktų reikalavimų (pvz., biomedžiagų ir pavojingų medžiagų įstatymo).

Paviršiai su nikotino, vandens, rūdžių arba riebalų dėmėmis: nikotino nešvarumai, rūdžių arba riebalų dėmės nuplaunamos vandeniu su buitinėmis riebalų skaidymo priemonėmis, paviršius paliekamas gerai išdžiūti. Išdžiūvusios vandens dėmės nuvalomos sausu šepečiu. Gruntuojama izoliuojančiu gruntu „Caparol AquaSperrgrund”. Stipriai suteptų paviršių viršutinis sluoksnis dengiamas „Aqua-inn Nº1”.

Maži defektai: po atitinkamo pirminio apdorojimo pagal instrukcijas užtaisoma glaistu „Caparol-Akkordspachtel”. Jei reikia, nugruntuojama.

Sluoksnių sandara

Neskiedžiami, jei reikia, konsistenciją galima koreguoti skiedžiant ne daugiau kaip 5% vandens arba „CapaSol”.

Sąnaudos

Dengiant lygius paviršius, apie 125 ml/m2. Dengiant šiurkščius – atitinkamai daugiau. Tikslias sąnaudas galima paskaičiuoti padengus bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Žemiausia aplinkos ir pagrindo temperatūra dengiant: +5°C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, kitą sluoksnį galima dengti po 6 val. Kai temperatūra žemesnė ir oro drėgnumas didesnis, džiūsta ilgiau.

Įrankiai

„Caparol TopGrund EG” dengiami teptuku, voleliu arba beoriais purkštuvais. 

Dengiant purkštuvais:
Purškimo kampas: 40-50°
Purkštukas: 0,017 – 0,019″
Purškimo slėgis: 150-180 bar

Įrankių plovimas

Po darbo panaudoti įrankiai iš karto plaunami vandeniu.

Nuorodos

Kad nebūtų matomų sandūrų, dengti "šlapias į šlapią" metodu, vienu mostu užgriebiant už ką tik padengto, dar drėgno sluoksnio. Siekiant išlaikyti specialias, „Caparol TopGrund EG” gruntiniams dažams būdingas savybes, juos maišyti tik su „CapaSol”, „CaparolColor Vollton- und Abtönfarben”. Jokių kitų medžiagų nenaudoti. 

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Darbo ir džiūvimo metu pasirūpinti geru patalpų vėdinimu. Dirbant nerekomenduojama valgyti, gerti, rūkyti. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vandeniu. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, saugoti, kad nesusigertų į žemę. Neįkvėpti išpurškiamų dalelių. Tai šarminė medžiaga, todėl būtina saugoti odą ir akis nuo tiškalų. Aplink esančius paviršius kruopščiai apdengti. Aptaškytus lako, stiklo, keramikos, metalo, natūralaus akmens paviršius nedelsiant nuvalyti.
Sudėtyje yra  1,2-Benzizotiazol-3(2H)-ono , 2-Metil-2H-izotiazol-3-ono. Gali sukelti alergines reakcijas. Išsamesni duomenys saugos duomenų lape.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skystus medžiagos likučius priduoti į senų dažų/lako surinkimo vietas, sukietėjusius - sutvarkyti kaip statybines ir griovimo arba buitines atliekas.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

tokiems produktams (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Šiame produkte yra ne daugiau kaip 1 g/l LOJ.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-GP01

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Poliakrilato derva, titano dioksidas, kalcio karbonatas, silikatai, vanduo, skystas stiklas, priedai, konservavimo priemonės (benzizotiazolinonas, metilizotiazolinonas).

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šiame spaudinyje aptarti neįmanoma. Dengiant pagrindus, kurie nepaminėti šioje techninėje informacijoje, būtina kreiptis į "Caparol" atstovus, kurie, atsižvelgę į konkretų objektą, suteiks profesionalią konsultaciją. 

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt

Techninė informacija