• youtube

AquaSperrgrund

Vandeniu skiedžiamas, sukibtį gerinantis, izoliuojamasis gruntas vidui.

  Paskirtis

  Gerai izoliuoja nikotino, suodžių ir vandens dėmes, dažančias sudėtines bei anilino turinčias pagrindo medžiagas. Taip pat naudojama izoliuojamajam sluoksniui prieš dengiant tapetus.

  Savybės

  • Skiedžiamas vandeniu, nekenkia aplinkai
  • Gerai izoliuoja
  • Izoliuojamoji priemonė pagal VOB
  • Difuziškas
  • sd reikšmė < 0,1 m
  • Gera sukibties geba
  • Silpnas kvapas
  • Maža įtampa
  • Atsparus šarmams

  Pagrindinė medžiaga

  Katijoninė polimerizuotoji derva tirpale.

  Pakuotė/indų talpa

  5 l, 12,5 l

  Spalvos

  Balta.
  Medžiagos spalvinti negalima, nes nėra suderinamumo su kitais produktais.

  Blizgesio laipsnis

  Matinis.

  Laikymas

  Vėsiai, bet ne šaltyje.

  Tankis

  apie 1,4 g/ cm³

  Nuorodos

  Naudojimo sritys remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis″
  1 vidus 2 vidus 3 vidus 1 išorė 2 išorė
  + + +
  (–) netinka/ (○) santykinai tinka/ (+) tinka

  Tinkami pagrindai

  Pagrindai turi būti švarūs, be sukibtį mažinančių dalelių ir sausi. Atkreipkite dėmesį į VOB dalies C, DIN 18 363, 3 pastr.
  Dėl tinkamumo įvairiems pagrindams ir kaip juos paruošti, žr. techninę informaciją Nr. 650 „Pagrindai ir jų paruošimas".

  Pagrindo paruošimas

  Visi įprasti mineraliniai pagrindai (tinkas, betonas, plytų mūras), pluoštinis cementas, medžio, drožlių ir presuotos plokštės, gipskartonis, gipsas, seni dažų sluoksniai, keraminės dangos, taip pat stiklas, sintetinės medžiagos (reikia padengti  bandomąjį plotą) ir spalvotieji metalai.
  Nikotino, suodžių ir riebalų dėmes nuvalyti vandeniu, įpylus riebalus skaidančio indų ploviklio, ir leisti išdžiūti. Išdžiūvusias vandens dėmes nuvalyti sausu šepečiu.

  Dengimo būdas

  Teptuku ir voleliu. Įrankius plauti vandeniu.

  Sluoksnių sandara

  Gruntavimas
  Gruntuoti neskiestais „Caparol AquaSperrgrund".
  Esant itin didelei apkrovai, gruntuoti antrą kartą.

  Tolesnis apdorojimas
  Galima dengti visais „Caparol" dispersiniais vidaus dažais, remiantis galiojančia technine informacija.

  Sąnaudos

  Dengiant lygius paviršius, 90-110 ml/m2 vienam sluoksniui, dengiant šiurkščius - atitinkamai daugiau.
  Kiek reikia tiksliai, apskaičiuoti, padengus bandomąjį plotą.

  Dengimo sąlygos

  Temperatūra dengiant ir  džiūstant: aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip + 5°C. Optimalus izoliuojamasis poveikis, esant  ne žemesnei kaip +16°C.

  Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

  Kai temperatūra +20º C ir santykinis oro drėgnumas 65%, galima dažyti po 12 val.
  Kai temperatūra žemesnė ir santykinis oro drėgnumas didesnis, džiūsta ilgiau.

  Įrankių plovimas

  Panaudotus įrankius iškart plauti vandeniu.

  Nuorodos

  „Caparol AquaSperrgrund" neskiesti ir nemaišyti su kitais produktais.
  Itin užterštiems paviršiams arba patalpoms, kurios turi būti atnaujintos per 1 dieną ir vėl apgyvendintos ar naudojamos, patariame naudoti geros dengiamosios gebos „Dupa-inn Nr.1" dažus.
   
  Patalpos, kuriose bus gaminami, laikomi arba parduodami maisto produktai, po dažymo turi būti vėdinami mažiausiai 3 dienas.

  Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

  Saugoti nuo vaikų. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu. Purškiant, neįkvėpti aerozolių. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, gruntą.
  Išsamesni duomenys, žr. saugos duomenis.

  Atliekų tvarkymas

  Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės Skystus medžiagos likučius sutvarkyti kaip vandeninių dažų liekanas, sudžiūvusius – kaip sukietėjusius dažus arba buitines atliekas.

  ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

  Šiame produkte (kateg. A/g): 30 g/l (2010). Šiame produkte LOJ yra iki 20 g/l.

  Produkto kodas (dažai ir emaliai)

  M-GP01

  Sudėtinių medžiagų deklaracija

  Poliakrilato derva, titano dioksidas, silikatai, vanduo, priedai.

  Techninė konsultacija

  Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir kaip juos techniškai dengti, šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma.
  Jei dengiate pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtinai kreipkitės į mus arba mūsų bendradarbius, dirbančius jūsų šalyje. Mielai jums patarsime išsamiai ir atsižvelgdami į jūsų objektą.

  Klientų aptarnavimo centras

  UAB „Caparol Lietuva", Kirtimų g. 41 A, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, faks. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt   www.caparol.lt

  • Spausdinti
  • Į viršų