• youtube

Filtergrund grob

Nikotino, vandens, suodžių ir riebalų dėmes izoliuojantis gruntas vidaus patalpoms, naudojamas prieš dengiant faktūrines dangas. Tausoja aplinką.

  Paskirtis

  Pigmentinis gruntas dispersijos pagrindu, skirtas izoliuoti ir surišti vandens, suodžių ir riebalų dėmes  prieš dengiant paviršių kitomis dangomis.
  „Filtergrund grob" gruntas yra baltas-skaidrus, jis suriša dažančius arba prasimušančius nešvarumus ir dėmes. Dėmės lieka matomos, bet netirpios. Be to, šiam produktui būdingas didelis grublėtumas ir gera  sukibtis su ant jo dengiamomis dangomis. Todėl "Filtergrund grob" labai tinka gruntiniam sluoksniui prieš dengiant faktūrines dangas. „Filtergrund grob" gruntu gruntuojama prieš dengiant baigiamąsias dangas: „Caparol" dispersiniu tinku, „Capa-stone Buntsteinputz", taip pat „Capadecor VarioPutz", „Capafloc Vario" ir kitomis faktūrinėmis medžiagomis.

  Savybės

  • Skiedžiamas vandeniu, tausoja aplinką
  • Gerai izoliuoja
  • Izoliuojanti medžiaga pagal VOB
  • Suriša nešvarumus ir dėmes
  • Difuziškas
  • Gera sukibtis
  • Lengvai ir paprastai dengiamas

  Pagrindinė medžiaga

  Sintetinės medžiagos dispersija pagal DIN 55945.

  Pakuotė/indų talpa

  12,5 l

  Spalvos

  Balta skaidri

  Spalvinama iki 5% „CaparolColor Abtönfarben" arba „AmphiColor Voll- und Abtönfarben" – izoliuojamajam poveikiui spalvinimas neigiamos įtakos nedaro.

  Laikymas

  Vėsiai, bet ne šaltyje.

  Tankis

  Apie 1,2 g/cm3

  Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis

  1 vidus 2 vidus 3 vidus 1 išorė 2 išorė
  + + +
  (–) netinka / (○) santykinai tinka / (+) tinka

  Tinkami pagrindai

  Pagrindai turi būti švarūs, be sukibtį mažinančių dalelių, sausi.  Laikytis VOB, C dalies, DIN 18363, 3 sk. nuorodų.

  Pagrindo paruošimas

  Paviršius su išdžiūvusio vandens dėmėmis nuvalyti sausu šepečiu. Nikotino, suodžių arba riebalų dėmes nuplauti vandeniu, įpylus riebalus skaidančio buitinio valiklio, ir palikti gerai išdžiūti.
  Stipriai įgeriančius pagrindus gruntuoti „OptiGrund" arba „CapaSol". Atsisluoksniavusias dangas pašalinti ir atitinkamai paruošti.

  Dengimo būdas

  Teptuku, voleliu ir purkštuvais.
  Panaudotus įrankius išplauti vandeniu.

  Sluoksnių sandara

  Gruntuoti neskiestu „Filtergrund grob". Palikti gerai išdžiūti (ne mažiau kaip 12 val.). Toliau „Filtergrund grob" gruntu nugruntuotą paviršių dengti vandeniu skiedžiamu tinku „Caparol-Strukturputz", „Capa-stone", „Capadecor VarioPutz" arba „Capafloc Vario" pagal dengimo instrukciją.

  Sąnaudos

  Dengiant lygius paviršius, sunaudojama apie 200 – 250 ml/m2, dengiant grublėtus – atitinkamai daugiau.

  Dengimo sąlygos

  Aplinkos ir pagrindo temperatūra dengiant ir džiūstant turi būti ne žemesnė kaip +16°C.

  „Filtergrund grob" funkcionalumas susiformuoja tik tada, kai gruntas greitai išdžiūsta (tam reikalinga min +16°C temperatūra). Jei temperatūra yra žemesnė, norint gauti gerą izoliuojamąjį poveikį, reikia džiovinti pasitelkus karšto oro pūstuvus. 

  Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

  Kai oro temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%,  kitą sluoksnį galima dengti maždaug po 12 val. Kai temperatūra žemesnė ir santykinis oro drėgnumas didesnis, džiūsta ilgiau.

  Nuorodos

  Netinka patalpoms, kuriose tvyro didelė oro drėgmė, pvz., kepykloms, mėsinėms. "Filtergrund grob" gruntu padengus sienas, patalpose, kur gaminami, laikomi arba pardavinėjami maisto produktai, reikia 3 dienas vėdinti, tik tuomet vėl galima pradėti eksploatuoti patalpas. 

  Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

  Saugoti, kad nepatektų į rankas vaikams. Dengiant ir džiūstant, pasirūpinti gera ventiliacija. Dengiant nevalgyti, negerti, nerūkyti. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant kruopščiai nuplauti vandeniu. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, gruntą. Panaudotus įrankius nedelsiant išplauti vandeniu ir muilu. Neįkvėpti aerozolių. Naudoti filtrą A2/P2.

  Sudėtyje yra benzizotiazolinono, metilizotiazolinono. Gali sukelti alergines reakcijas.

  Atliekų tvarkymas

  Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skystus medžiagos likučius atiduoti į senų dažų/ lako surinkimo vietas, sudžiūvusius – sutvarkyti kaip statybos ir griovimo atliekas arba kaip buitines atliekas.

  ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

  ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis tokiam produktui (kateg. A/g): 30 g/l (2010). Šiame produkte LOJ yra iki 25 g/l.

  Produkto kodas (dažai ir emaliai)

  M-GP01

  Sudėtinių medžiagų deklaracija

  Poliakrilato dervos dispersija, titano dioksidas, kalcio karbonatas, silikatai, vanduo, alifatai (<2%), priedai, konservantai (metilizotiazolinonas, benzizotiazolinonas).

  Techninė konsultacija

  Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma. Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į  "Caparol" atstovus, kurie, atsižvelgdami į konkretų objektą, suteiks profesionalią konsultaciją.

  Klientų aptarnavimo centras

  UAB „Caparol Lietuva″
  Tel. 8 5 2602015
  El. paštas info@caparol.lt

  • Spausdinti
  • Į viršų