CapaSol LF / CapaSol LF Konzentrat

Vandeniu skiedžiama, koncentruota, nepigmentuota speciali gruntavimo priemonė vidiniams bei išoriniams paviršiams

Paskirtis

Speciali gruntavimo priemonė skirta suvienodinimui tvirtų mineralinių pagrindų, kurie labai gerai arba netolygiai įgeria drėgmę.  Puikiai tinka akytiems, įgeriantiems pagrindams apdoroti (pvz., tinkui, nedegtoms plytoms, akytajam betonui, akmenims, gipskartono plokštėms, taip pat betonui, lengvajam betonui, cementiniams „Disbocret” skiediniams ir glaistams, cemento ir anhidrito sluoksniams).

Tankūs, lygūs paviršiai atsižvelgiant į pagrindo įgertį yra  padengiami arba „Caparol-Tiefgrund TB”, arba „Caparol-Haftgrund”.

Savybės

  • Skiedžiama vandeniu.
  • Koncentruota.
  • Be tirpiklių.
  • Beveik be kvapo.
  • Ypač ekonomiška.

Pagrindinė medžiaga

Modifikuota vandeninių dirbtinių medžiagų dispersija.

Pakuotė/indų talpa

10 l

Laikymas

Vėsiai, bet ne šaltyje.

Tankis

apie 1,0 g/ cm³

Nuorodos

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija „Paskirties apibrėžtis"
1 vidus2 vidus3 vidus1 išorė2 išorė
+++++
(–) netinka/ (○) santykinai tinka/ (+) tinka

Tinkami pagrindai

Turi būti švarūs, be atplaišų ir sausi. Atkreipkite dėmesį į VOB C dalies, DIN 18 363, 3-čią pastraipą.

Pagrindo paruošimas

Dėl tinkamumo įvairiems pagrindams ir kaip juos paruošti, žr. techninę informaciją Nr. 650 „Pagrindai ir jų paruošimas”.

Skiedimas

Skiedžiama vandeniu.

Sluoksnių sandara

Dengiant normaliai įgeriančius pagrindus, „CapaSol Konzentrat” skiedžiamas 3-4 dalimis vandens.
Gruntuojant labai gerai įgeriančius paviršius, „CapaSol Konzentrat ” skiedžiamas 4-5 dalimis vandens ir, jei reikia, dar šlapią paviršių dengti tol, kol prisisotina. Dažniausiai pakanka vieno gruntavimo. Gruntuojant betoną, lengvąjį betoną, cementinius „Disbocret” skiedinius, glaistus, cemento ir anhidrito sluoksnius „CapaSol Konzentrat" skiedžiamas 2 dalimis vandens. Gruntas turi neuždengti porų ir nesudaryti blizgios plėvelės.

Sąnaudos

Priklausomai nuo praskiedimo ir paviršiaus įgeriamumo - 50-200 ml/m2. Kiek reikia tiksliai ir kokiu procentu skiesti, sužinosite padengę bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Žemiausia temperatūra apdorojimui ir džiūvimui:

aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti + 5°C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai oro temperatūra +20° C, o santykinis oro drėgnumas 65%, paviršių apdoroti galima po 12 val.
Esant žemesnei temperatūrai džiūvimo laiką atitinkamai pailginti.

Įrankiai

Gausiai tepant teptuku ir šepečiu, pasiekiamas sutvirtinantis veikimas. Galima dengti ir  beoriais purškimo prietaisais, voleliai ir aukšto slėgio purkštuvai nelabai tinka.

Beoris purškimas:
Purškimo kampas: 60o
Purkštukas: 0,029‘‘
Purškimo slėgis: 50 bar

Panaudotus įrankius iškart išplauti vandeniu.

Nuorodos

Netepkite ant horizontalių paviršių, veikiamų vandens apkrovos.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Darbo ir džiūvimo metu pasirūpinti geru patalpų vėdinimu. Darbo metu patariama nevalgyti, negerti, nerūkyti. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vandeniu. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, gruntą. Purškiant, neįkvėpti išpurškiamų dalelių.
Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono, 2-metil-2H-izotiazol-3-ono. Gali sukelti alerginę reakciją. 

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai. Skysti medžiagos likučiai sutvarkomi kaip vandeninių dažų liekanos, sausi – kaip sukietėję dažai arba buitinės šiukšlės.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Šio produkto (kat. A/h): 30 g/l (2010). Šiame produkte yra maksimaliai < 1 g/l LOJ.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-GF01

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Poliakrilato derva, polisiloksanas, vanduo, priedai, konservuojamosios medžiagos (metilizotiazolinonas, benzizotiazolinonas).

Techninė konsultacija

Šioje techninėje informacijoje neįmanoma aptarti visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir kaip juos dengti.

Jei dengiami šioje techninėje informacijoje nepaminėti pagrindai, būtina kreiptis pas mus. Mielai jums patarsime atsižvelgdami į jūsų objektą.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva”, Kirtimų g. 41 A, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, el.p.: info@caparol.lt   www.caparol.lt