• youtube
Produktai | Vidaus apdailai | Gruntas | Skaidrus gruntas vandens... | CapaSol LF / CapaSol LF ...

CapaSol LF / CapaSol LF Konzentrat

Vandeniu skiedžiama, koncentruota, nepigmentuota speciali gruntavimo priemonė vidiniams bei išoriniams paviršiams

  Paskirtis

  Speciali gruntavimo priemonė skirta suvienodinimui tvirtų mineralinių pagrindų, kurie labai gerai arba netolygiai įgeria drėgmę.  Puikiai tinka akytiems, įgeriantiems pagrindams apdoroti (pvz., tinkui, nedegtoms plytoms, akytajam betonui, akmenims, gipskartono plokštėms, taip pat betonui, lengvajam betonui, cementiniams „Disbocret” skiediniams ir glaistams, cemento ir anhidrito sluoksniams).

  Tankūs, lygūs paviršiai atsižvelgiant į pagrindo įgertį yra  padengiami arba „Caparol-Tiefgrund TB”, arba „Caparol-Haftgrund”.

  Savybės

  • Skiedžiama vandeniu.
  • Koncentruota.
  • Be tirpiklių.
  • Beveik be kvapo.
  • Ypač ekonomiška.

  Pagrindinė medžiaga

  Modifikuota vandeninių dirbtinių medžiagų dispersija.

  Pakuotė/indų talpa

  10 l

  Laikymas

  Vėsiai, bet ne šaltyje.

  Tankis

  apie 1,0 g/ cm³

  Nuorodos

  Naudojimo sritys, remiantis technine informacija „Paskirties apibrėžtis"
  1 vidus 2 vidus 3 vidus 1 išorė 2 išorė
  + + + + +
  (–) netinka/ (○) santykinai tinka/ (+) tinka

  Tinkami pagrindai

  Turi būti švarūs, be atplaišų ir sausi. Atkreipkite dėmesį į VOB C dalies, DIN 18 363, 3-čią pastraipą.

  Pagrindo paruošimas

  Dėl tinkamumo įvairiems pagrindams ir kaip juos paruošti, žr. techninę informaciją Nr. 650 „Pagrindai ir jų paruošimas”.

  Skiedimas

  Skiedžiama vandeniu.

  Sluoksnių sandara

  Dengiant normaliai įgeriančius pagrindus, „CapaSol Konzentrat” skiedžiamas 3-4 dalimis vandens.
  Gruntuojant labai gerai įgeriančius paviršius, „CapaSol Konzentrat ” skiedžiamas 4-5 dalimis vandens ir, jei reikia, dar šlapią paviršių dengti tol, kol prisisotina. Dažniausiai pakanka vieno gruntavimo. Gruntuojant betoną, lengvąjį betoną, cementinius „Disbocret” skiedinius, glaistus, cemento ir anhidrito sluoksnius „CapaSol Konzentrat" skiedžiamas 2 dalimis vandens. Gruntas turi neuždengti porų ir nesudaryti blizgios plėvelės.

  Sąnaudos

  Priklausomai nuo praskiedimo ir paviršiaus įgeriamumo - 50-200 ml/m². Kiek reikia tiksliai ir kokiu procentu skiesti, sužinosite padengę bandomąjį plotą.

  Dengimo sąlygos

  Žemiausia temperatūra apdorojimui ir džiūvimui:

  aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti + 5°C.

  Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

  Kai oro temperatūra +20° C, o santykinis oro drėgnumas 65%, paviršių apdoroti galima po 12 val.
  Esant žemesnei temperatūrai džiūvimo laiką atitinkamai pailginti.

  Įrankiai

  Gausiai tepant teptuku ir šepečiu, pasiekiamas sutvirtinantis veikimas. Galima dengti ir  beoriais purškimo prietaisais, voleliai ir aukšto slėgio purkštuvai nelabai tinka.

  Beoris purškimas:
  Purškimo kampas: 60o
  Purkštukas: 0,029‘‘
  Purškimo slėgis: 50 bar

  Panaudotus įrankius iškart išplauti vandeniu.

  Nuorodos

  Netepkite ant horizontalių paviršių, veikiamų vandens apkrovos.

  Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

  Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Darbo ir džiūvimo metu pasirūpinti geru patalpų vėdinimu. Darbo metu patariama nevalgyti, negerti, nerūkyti. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vandeniu. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, gruntą. Purškiant, neįkvėpti išpurškiamų dalelių.
  Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono, 2-metil-2H-izotiazol-3-ono. Gali sukelti alerginę reakciją. 

  Atliekų tvarkymas

  Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai. Skysti medžiagos likučiai sutvarkomi kaip vandeninių dažų liekanos, sausi – kaip sukietėję dažai arba buitinės šiukšlės.

  ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

  Šio produkto (kat. A/h): 30 g/l (2010). Šiame produkte yra maksimaliai < 1 g/l LOJ.

  Produkto kodas (dažai ir emaliai)

  M-GF01

  Sudėtinių medžiagų deklaracija

  Poliakrilato derva, polisiloksanas, vanduo, priedai, konservuojamosios medžiagos (metilizotiazolinonas, benzizotiazolinonas).

  Techninė konsultacija

  Šioje techninėje informacijoje neįmanoma aptarti visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir kaip juos dengti.

  Jei dengiami šioje techninėje informacijoje nepaminėti pagrindai, būtina kreiptis pas mus. Mielai jums patarsime atsižvelgdami į jūsų objektą.

  Klientų aptarnavimo centras

  UAB „Caparol Lietuva”, Kirtimų g. 41 A, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, el.p.: info@caparol.lt   www.caparol.lt

  • Spausdinti
  • Į viršų