Reibeputze R15,R20, R30

Dekoratyvinis tinkas vidaus paviršiams

Paskirtis

Išraiškingiems "lietučio" faktūros vidaus paviršiams kurti. „Reibeputze” dekoratyvinį tinką paprasta dengti, lengvai suformuojama faktūra.

Savybės

 • be tirpiklių ir minkštiklių
 • skiedžiamas vandeniu, tausoja aplinką, silpno kvapo
 • atsparus plovimui
 • difuziškas
 • patvarus, tvirtas, atsparus smūgiams
 • degumo klasė pagal DIN EN 13501-1: A2-s1,d0
 • be konservantų
 • dengiamoji medžiaga pagal DIN 18558 – POrg.2
 • be pajuodavimą sukeliančių medžiagų

Pagrindinė medžiaga

Sintetinės medžiagos dispersija pagal DIN 55945

Tiekiami tipai

 • Reibeputz R15 vidaus apdailai: grūdelio dydis apie    1,5 mm
 • Reibeputz R20 vidaus apdailai: grūdelio dydis apie    2 mm
 • Reibeputz R30 vidaus apdailai: grūdelio dydis apie    3 mm

Pakuotė/indų talpa

25 kg kibirai

Spalvos

Baltas
Gali būti tonuojami iki 2 % „CaparolColor Vollton- und Abtönfarben” arba „AmphiColor® Vollton- und Abtönfarben” spalvinamaisiais dažais (prieš tonuojant neskiesti vandeniu). Siekiant užtikrinti, kad atspalvis būtų vienodas, visą savarankiškai tonuotą tinko kiekį reikia permaišyti tarpusavyje.
Dengiant nedidelius paviršius, rekomenduojama nutinkuoti natūralios spalvos tinku „Reibeputz” ir tik tuomet paviršių nudažyti norima spalva.
Perkant 100 kg ir daugiau vieno atspalvio tinko, galima užsisakyti gamyklinį tonavimą.

„Reibeputze” tinkas gali būti tonuojamas ir automatinėmis spalvinimo mašinomis „ColorExpress” sistema pagal spalvynus šviesiomis spalvomis maždaug iki 70 šviesio dydžio.
Tonavus produktą, negarantuojama, kad sudėtyje neatsiras konservantų.

Blizgesio laipsnis

Matiniai

Laikymas

Vėsiai, bet ne šaltai.

Difuzijai ekvivalentiško oro sluoksnio storis sdH2O

(sd): < 0,14 m (aukšta), V1

Vandens skvarbos norma

(w): ≤ 0,5 - > 0,1 [kg/(m2 · h0,5)] (vidutinė),W2

Papildomi produktai

Gruntas „Putzgrund 610”

Nuorodos

CE-ženklinimas pagal EN 15824. Išsamesni duomenys www.caparol.lt.

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis

1 vidus2 vidus3 vidus1 išorė2 išorė
++
(–) netinka / (○) santykinai tinka / (+) tinka

Tinkami pagrindai

Pagrindai turi būti švarūs, sausi ir be sukibtį mažinančių dalelių. Laikytis VOB, C dalies, DIN 18363, 3 sk., nuorodų.

Pagrindo paruošimas

PII ir PIII skiedinių grupės tinkas/ mažiausias gniuždomasis stipris pagal DIN EN 998-1 CSII:
Tvirti, normaliai įgeriantys tinko paviršiai dengiami be išankstinio paruošimo. Stambiai akyti, birūs, įgeriantys tinko paviršiai gruntuojami „OptiGrund E.L.F.” arba „CapaSol LF”.

PIV skiedinių grupės gipsinis ir paruoštas tinkas/ mažiausias gniuždomasis stipris pagal DIN EN 13279 2N/ mm2:
Gipsinį tinką su blizgiu paviršiumi nušlifuoti, nuvalyti dulkes ir nugruntuoti „Tiefgrund TB”.


Gipsinės statybinės plokštės:
 
Įgeriančias plokštes gruntuoti „OptiGrund” arba „Tiefgrund TB”.

Gipsinės plokštės (gipskartonio plokštės):
Šiurkštus nušlifuoti. Minkštas gipsinio glaisto vietas sutvirtinti „Tiefgrund TB”. Plokštes, kuriose yra vandenyje tirpių, blunkančių sudėtinių medžiagų, gruntuoti „Filtergrund grob”. Laikytis techninės atmenos Nr. 12. nuorodų.

Betonas:
Pašalinti sukibtį mažinančias, tepančias, birias daleles.

Akytasis betonas:
Gruntuoti „Capaplex”, atskiedus vandeniu santykiu 1:3. Nuglaistyti „Akkordspachtel”.


Kietosios medienos plaušų, medienos drožlių ir faneros plokštės
Vašku padengtas plokštes kruopščiai nušlifuoti ir nuvalyti dulkes. Nugruntuoti „Filtergrund grob”.

Apkrovą išlaikantys sluoksniai:
Matiniai, silpnai įgeriantys sluoksniai dengiami iškart. Blizgūs ir lakuoti paviršiai pašiurkštinami.

Apkrovos neišlaikantys sluoksniai:
Apkrovos neišlaikančius emalinių ir dispersinių dažų arba dispersinio tinko sluoksnius visiškai pašalinti. Stambiai akytus, birius arba įgeriančius paviršius gruntuoti „OptiGrund” arba „CapaSol”. Apkrovos neišlaikančius mineralinių dažų sluoksnius pašalinti mechaniškai ir nuo paviršių nuvalyti dulkes. Gruntuoti „Tiefgrund TB”.

Klijinių dažų sluoksniai:
Nuplauti iki pagrindo. Gruntuoti „Tiefgrund TB”.

Tapetai:
Visiškai pašalinti. Klijus ir makulatūrą nuplauti. Gruntuoti „Tiefgrund TB”.


Pelėsinių grybų apnikti paviršiai:
Pelėsinių grybų apnašas pašalinti šlapiuoju būdu. Paviršius nuplauti „Capatox” arba „FungiGrund” ir palikti gerai išdžiūti. Gruntuoti atsižvelgiant į pagrindo rūšį ir savybes. Laikytis šalyje galiojančių teisės normų (žr. bioaktyviųjų ir pavojingų medžiagų įstatymą).

Paviršiai su nikotino, vandens, suodžių ir riebalų dėmėmis:
Nikotino, suodžių ir riebalų dėmes nuplauti vandeniu su riebalus skaidančiais buitiniais valikliais ir palikti gerai išdžiūti. Vandens dėmes nuvalyti sausu šepečiu. Padengti izoliuojantį „Filtergrund grob” sluoksnį.

Maži defektai:
Atitinkmai paruošus pagrindą, pagal instrukciją užtaisyti su „Caparol-Akkordspachtel”  ir, jei reikia, nugruntuoti.

Sluoksnių sandara

Gruntinis ir tarpinis sluoksniai:
„Putzgrund 610” gruntas, nuspalvintas „CaparolColor Vollton- und Abtönfarben” arba „AmphiColor® Vollton- und Abtön­farben” spalvinamaisiais dažais būsimo viršutinio sluoksnio spalva.

Viršutinis sluoksnis:
„Reibeputz” dekoratyvinį tinką, atskiestą ne daugiau kaip 2 % vandens, nerūdijančio plieno mente tolygiai padengti grūdelio dydžio sluoksniu ir iškart plastikine trintuve suteikti paviršiui faktūrą. Po darbo įrankius nuplauti vandeniu.

Sąnaudos

 • Reibeputz R15 vidaus darbams: apie 1,8–2,1 kg/m2
 • Reibeputz R20 vidaus darbams: apie 2,3–2,7 kg/m2
 • Reibeputz R30 vidaus darbams: apie 3,6–4,0 kg/m2
  Tikslios sąnaudos apskaičiuojamos padengus bandomąjį plotą
 • Putzgrund 610: apie 250–350 g/m2 (dengiant lygius pagrindus)

Dengimo sąlygos

Žemiausia aplinkos ir pagrindo temperatūra dengiant bei džiūstant +8°C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, paviršius išdžiūsta maždaug per 24 val., visiškai išdžiūsta ir išlaiko apkrovą po 2-3 d. Kai temperatūra žemesnė ir oro drėgnumas didesnis džiūsta ilgiau.

Nuorodos

Kadangi sudėtyje naudojamas natūralus smėlis, tinko atspalvis gali šiek tiek skirtis, todėl dengiant ištisinius paviršius, rekomenduojama naudoti tos pačios partijos produktus. Jei turite skirtingų partijų produktus, sumaišykite juos tarpusavyje. Kad nebūtų matomų sandūrų, denkite "šlapias į šlapią" metodu,  vienu mostu užgriebiant už dar drėgno ploto.
Patalpose naudojant „Tiefgrund TB”, gali atsirasti tirpikliams būdingas kvapas, todėl būtina pasirūpinti gera ventiliacija. Patalpose, kurioms keliami ypač dideli higienos reikalavimai, naudokite silpno kvapo „AmphiSilan-Putzfestiger” be aromatinių junginių.
Dengiant gipsinį glaistą, dėl ilgalaikio drėgmės poveikio paviršius gali išbrinkti, atsirasti pūslių arba atsisluoksniuoti. Todėl būtina pasirūpinti, kad paviršius greitai išdžiūtų, t.y. būtų pakankama ventiliacija ir temperatūra. Laikytis techninės atmenos Nr. 2 „Gipsinių plokščių glaistymas” (Gipso ir gipsinių plokščių pramonės federacinė sąjunga). Plonų gipsinio glaisto sluoksnių atsisluoksniavimo pavojus labai sumažėja, kai naudojamas dekoratyvinio tinko  „Reibeputze″ ir grunto „Putzgrund 610” derinys. 

Ekspertizė

 • „Reibeputz” priešgaisrinės saugos bandymas

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Saugoti, kad nepatektų į rankas vaikams. Darbo ir džiūvimo metu pasirūpinti geru patalpų vėdinimu. Dirbant nevalgyti, negerti, nerūkyti.  Patekus į akis, ant odos nedelsiant gerai nuplauti vandeniu. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, saugoti, kad nesusigertų į gruntą. Įrankius iškart po darbo  nuplauti muilu ir vandeniu. Išsamesnė informacija - saugos duomenų lape.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skysti medžiagos likučiai sutvarkomi kaip senų dažų/lako atliekos, sudžiūvę – kaip statybinės, griovimo arba buitinės atliekos.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Šiai produktų grupei nėra nustatytas ribinis LOJ kiekis. Šiame produkte LOJ  yra ne daugiau kaip 1 g/l.

Giscode

BSW10

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

(nebegaliojantis: M-DF01)

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Poliakrilato derva, skystasis stiklas, kalcio karbonatas, titano dioksidas,  silikatai, vanduo, priedai.

Techninė konsultacija

Šioje techninėje informacijoje neįmanoma aptarti visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir kaip juos dengti. Jei dengiami šioje techninėje informacijoje nepaminėti pagrindai, būtina kreiptis į „Caparol″ atstovus, kurie, įvertinę konkretų objektą, suteiks profesionalią konsultaciją.  

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt