Rustikputz K 15

Dekoratyvinis tinkas vidaus paviršiams

Paskirtis

Vidaus paviršių apdailai, dengiama mente arba purkštuvu. Dideli paviršiai labai ekonomiškai padengiami purkštuvais. 

Savybės

 • be tirpiklių ir minkštiklių
 • skiedžiamas vandeniu, tausoja aplinką, silpno kvapo
 • atsparus plovimui
 • difuziškas
 • tvirtas, atsparus smūgiams
 • degumo klasė pagal DIN EN 13501-1: A2-s1,d0
 • be konservantų
 • dengiamoji medžiaga pagal DIN 18558 – POrg.2
 • be pajuodavimą sukeliančių medžiagų

Pagrindinė medžiaga

Sintetinės medžiagos dispersija pagal DIN 55945.

Tiekiami tipai

 • Rustikputz K15 vidaus darbams; grūdelio dydis: apie 1,5 mm
 • Rustikputz K20 vidaus darbams; grūdelio dydis: apie 2 mm
 • Rustikputz K30 vidaus darbams; grūdelio dydis: apie 3 mm

Pakuotė/indų talpa

25 kg kibirai

Spalvos

Balta
Gali būti spalvinamas spalvinamaisiais dažais „CaparolColor Vollton- und Abtönfarben” arba „AmphiColor® Vollton- und Abtönfarben”  2 %. (Prieš spalvinant neskiesti vandeniu).
Spalvinant patiems, visą reikiamą nuspalvintą kiekį sumaišyti tarpusavyje, kad atspalvis būtų vienodas.
Dengiant nedidelius paviršius, rekomenduojama nutinkuoti natūralios spalvos tinku ir tik tuomet paviršių nudažyti norima spalva. 
Perkant 100 l ir daugiau vieno atspalvio tinko, galima užsisakyti gamyklynį tonavimą.

„Rustikputze” dekoratyvinis tinkas tonuojamas ir automatinėmis tonavimo mašinomis „ColorExpress” pagal spalvynus šviesiomis spalvomis maždaug iki 70 šviesio dydžio.

Blizgesio laipsnis

Matinis

Laikymas

Vėsiai, bet ne šaltai.

Difuzijai ekvivalentiško oro sluoksnio storis sdH2O

(sd): < 0,14 m (aukšta), V1

Vandens skvarbos norma

(w): ≤ 0,5 - > 0,1 [kg/(m2 · h0,5)] (vidutinė),W2

Papildomi produktai

gruntas Putzgrund 610

Nuorodos

CE-ženklinimas pagal EN 15824. Išsamesni duomenys www.caparol.lt.

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis

1  vidus2 vidus3 vidus1 išorė2 išorė
++
(–) netinka / (○) santykinai tinka / (+) tinka

Tinkami pagrindai

Pagrindai turi būti švarūs, sausi ir be sukibtį mažinančių dalelių. Laikytis VOB, C dalies, DIN 18363, 3 sk., nuorodų.

Pagrindo paruošimas

PII ir PIII skiedinių grupės tinkas/ mažiausias gniuždomasis stipris pagal DIN EN 998-1 CSII:
Tvirti, normaliai įgeriantys tinko pagrindai dengiami be išankstinio paruošimo. Stambiai akytus, birius, įgeriančius tinko paviršiaus reikia gruntuoti „OptiGrund E.L.F.” arba „CapaSol LF”.

PIV ir PV skiedinių grupės gipsinis ir paruoštas tinkas/ mažiausias gniuždomasis stipris pagal DIN EN 13279 2N/ mm2:
Gipsinį tinką su blizgiu paviršiumi nušlifuoti, nuvalyti dulkes ir nugruntuoti „Tiefgrund TB”.

Gipsinės sienos plokštės: 
Įgeriančias plokštes gruntuoti „OptiGrund” arba „Tiefgrund TB”.

Gipsinės plokštės (gipskartonio plokštės):
Šiurkštus nušlifuoti. Minkštas gipsinio glaisto vietas sutvirtinti „Tiefgrund TB”. Plokštes su vandenyje tirpiomis, dažančiomis sudėtinėmis medžiagomis gruntuoti „Filtergrund grob”. Laikytis techninės atmenos Nr. 12. nuorodų.

Betonas:
Pašalinti sukibtį mažinančias, tepančias, birias daleles.

Akytasis betonas:
Gruntuoti „Capaplex”, atskiedus vandeniu santykiu 1:3. Nuglaistyti „Akkordspachtel”.

Kietosios medienos plaušų, medienos drožlių ir faneros plokštės
Vašku padengtas plokštes kruopščiai nušlifuoti ir nuvalyti dulkes. Nugruntuoti „Filtergrund grob”.

Apkrovą išlaikantys sluoksniai:

Matiniai, silpnai įgeriantys sluoksniai dengiami iškart. Blizgūs ir lakuoti paviršiai pašiurkštinami.

Apkrovos neišlaikantys sluoksniai:
Apkrovos neišlaikančius emalinių ir dispersinių dažų arba sintetinės dervos sluoksnius visiškai pašalinti. Stambiai akytus, birius arba įgeriančius paviršius gruntuoti „OptiGrund” arba „CapaSol LF”. Apkrovos neišlaikančius mineralinių dažų sluoksnius pašalinti mechaniškai, nuo paviršių nuvalyti dulkes. Gruntuoti „Tiefgrund TB”.

Klijinių dažų sluoksniai:
Nuplauti iki pagrindo ir gruntuoti „Tiefgrund TB”.

Tapetai:
Visiškai pašalinti. Klijus ir makulatūrą nuplauti. Gruntuoti „Tiefgrund TB”.

Pelėsinių grybų apnikti paviršiai:
Pašalinti drėgmės atsiradimo priežastis. Pelėsinių grybų ir dumbliagrybių apnašas pašalinti šlapiuoju būdu. Paviršius nuplauti „Capatox” arba „FungiGrund” ir palikti gerai išdžiūti. Gruntuoti atsižvelgiant į pagrindo rūšį ir savybes. Stipriai apniktus paviršius dengti baigiamuoju sluoksniu „Indeko-W”, „MaleritW” arba „Fungitex-W”. Laikytis šalyje galiojančių teisės normų reikalavimų (žr. bioaktyviųjų ir pavojingų medžiagų įstatymą).

Paviršiai su nikotino, vandens, suodžių ir riebalų dėmėmis:
Nikotino, suodžių ir riebalų dėmes nuplauti vandeniu su riebalus skaidančiais buitiniais valikliais ir palikti gerai išdžiūti. Vandens dėmes nuvalyti sausu šepečiu.
Padengti izoliuojantį „Filtergrund grob” sluoksnį.

Mažos išdaužos:
Atitinkmai paruošus pagrindą, išdaužas pagal instrukciją užglaistyti su „Caparol-Akkordspachtel” ir,  jei reikia, nugruntuoti.


Dengimo būdas

„Rustikputze” dekoratyvinis tinkas dengiamas mente arba beoriais purkštuvais. Dengiant mente gaunama raižytoji (samanėlės) faktūra, o purškiant – purškiamojo tinko faktūra.

Dengimas mente:
„Rustikputz” dekoratyvinį tinką (atskiedus ne daugiau nei 2% vandens) nerūdijančio plieno mente padengti grūdelio storio sluoksniu ir  iškart užtrinti.

Dengimas purkštuvais:
Purkšti tinkamais purškimo įrenginiais. Purkštukai: 6–8 mm; slėgis -  priklausomai nuo įrenginio tipo; oro kompresoriaus galia: 500 litrų per minutę, esant 3 bar. Tinkamą konsistenciją paruošti atskiedžiant vandeniu (ne daugiau kaip 5 %. Jei produktas buvo tonuotas - vandens dalis turi būti  atitinkamai mažesnė).  Po darbo įrankius nuplauti vandeniu.

Sluoksnių sandara

Gruntinis ir tarpinis sluoksniai:
Gruntas „Putzgrund 610”, nuspalvintas „CaparolColor Vollton- und Abtönfarben” arba „AmphiColor® Vollton- und Abtön­farben” spalvinamaisiais dažais tokia spalva, koks bus viršutinis sluoksnis.

Viršutinis sluoksnis:
„Rustikputz” dekoratyvinis tinkas. Dengti mente arba purkštuvu.

Sąnaudos

 • Rustikputz K15 vidaus darbams: apie 2,1–2,5 kg/m2 ; dengiant purkštuvu: apie 1,5–1,8 kg/m2
 • Rustikputz K20 vidaus darbams: apie 3,1–3,4 kg/m2; dengiant purkštuvu: apie 1,6 – 2,0 kg/m2
 • Rustikputz K30 vidaus darbams: apie 3,4–3,8 kg/m2; dengiant purkštuvu: apie 1,7–2,1 kg/m2
Sąnaudos priklauso nuo pasirinktos faktūros. Blogai išmaišius produktą, jo sunaudojama žymiai daugiau. Todėl būtina prieš darbą gerai išmaišyti. Tikslias sąnaudas galite apskaičiuoti padengę bandomąjį plotą.
 • Putzgrund 610: apie 250–350 g/m2, dengiant lygius pagrindus.

Dengimo sąlygos

Žemiausia aplinkos ir pagrindo temperatūra dengiant bei džiūstant +8°C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, paviršius išdžiūsta maždaug per 24 val., visiškai išdžiūsta ir išlaiko apkrovą po 2-3 d. Kai temperatūra žemesnė ir oro drėgnumas didesnis džiūsta ilgiau.

Nuorodos

Kadangi gamyboje naudojamas natūralus smėlis, gali šiek tiek skirtis produkto atspalvis, todėl dengiant ištisinius paviršius, reikia nauodoti tos pačios partijos produktus. Jeigu turite skirtingų partijų produktus, prieš darbą visą reikiamą kiekį reikia išmaišyti tarpusavyje. Kad nesimatytų sandūrų, dengti vienu mostu užgriebiant už dar drėgno ploto.
Naudojant „Tiefgrund TB”, gali atsirasti tirpikliams būdingas kvapas, todėl reikia pasirūpinti gera ventiliacija. Patalpose, kurioms keliami ypač dideli higienos reikalavimai, naudoti silpno kvapo „AmphiSilan-Putzfestiger” be aromatinių junginių.
Dengiant gipsinį glaistą, dėl ilgalaikio drėgmės poveikio paviršius gali išbrinkti, atsirasti pūslių arba atsisluoksniuoti. Todėl būtina pasirūpinti, kad paviršius greitai išdžiūtų, t.y. būtų pakankama ventiliacija ir temperatūra. Laikytis techninės atmenos Nr. 2 „Gipsinių plokščių glaistymas” (Gipso ir gipsinių plokščių pramonės federacinė sąjunga). Naudojant produktą su „Putzgrund 610” labai sumažėja plonų gipsinio glaisto sluoknių atsisluoksniavimo pavojus.

Ekspertizė

 • „Rustikputz” priešgaisrinės saugos bandymas

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Saugoti, kad nepakliūtų į rankas vaikams. Šlifuojant naudoti P2 dulkių filtrus. Darbo ir džiūvimo metu pasirūpinti geru patalpų vėdinimu. Dirbant nevalgyti, negerti, nerūkyti.  Patekus į akis, ant odos nedelsiant gerai nuplauti vandeniu. Neišpilti į aplinką. Išsamesnė informacija saugos duomenų lape.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skysti medžiagos likučiai sutvarkomi kaip senų dažų/lako atliekos, sudžiūvę – kaip statybos, griovimo arba buitinės atliekos.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Šiai produktų grupei nėra nustatytas ribinis LOJ kiekis. Šiame produkte LOJ  yra ne daugiau kaip 1 g/l.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-DF01

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Poliakrilato derva, skystasis stiklas, titano dioksidas, kalcio karbonatas, silikatai, vanduo, priedai.

Kitos pastabos

Šioje techninėje informacijoje neįmanoma aptarti visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir kaip juos dengti. Jei dengiami šioje techninėje informacijoje nepaminėti pagrindai, būtina kreiptis į „Caparol" atstovus, kurie suteiks profesionalią konsultaciją, atsižvelgdami į konkretų objektą. 

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt