Rustikputz K 30

Paskirtis

Tiek išorės, tiek ir vidaus paviršius, priklausomai nuo jų padėties ir naudojimo, veikia skirtingos klimato apkrovos, į kurias būtina atsižvelgti, pasirenkant dažymo ir dengimo medžiagas.

Ne visada įmanoma tiksliai atskirti, kada produktai turi būti naudojami viduje, kada – išorėje. Net patalpose, nelygu jų eksploatacija, gali būti skirtingo stiprumo apkrovų, sukeltų temperatūros, vandens garų bei kondensato drėgmės. Pavyzdžiui, gyvenamojo kambario mikroklimatas gali būti stabilus ir nekritinis, o situacija gamybos ceche arba pramoninėje virtuvėje gali būti visiškai kitokia. Abiem atvejais tai - vidaus patalpos.

Šioje techninėje informacijoje pateikiamos 5 skirtingo naudojimo sritys, atsižvelgiant į situacijos ir eksploatacijos sąlygotas sąlygas. Remiantis tiksliai aprašytais išvardytais pavyzdžiais, statybos objektai skirstomi į atskiras sritis. Produkto tinkamumas atitinkamai paskirčiai yra nurodytas atskirų produktų techninėse informacijose.

Suskirstymas leidžia patikimiau pasirinkti produktus pagal skirtingas išorės ir vidaus klimato sąlygas.

Savybės

Klasifikavimas

 Paskirtis
   Aprašymas Pavyzdžiai

1 vidus

Apšildomos patalpos, kuriose dažniausiai vyrauja pastovi temperatūra ir įprastinės patalpų sąlygos.Butai, mokyklos, biurai, parduotuvės, viešbučių, gydymo įstaigų patalpos.

2 vidus

Patalpos, kuriose drėgmė būna didesnė, nors ant paviršiaus vandens kondensato pastoviai ir nesusidaro.Požeminiai garažai, vonios ir panašios paskirties kambariai, pramoninės ir pagalbinės patalpos, sandėliai, cechai, negyvenami rūsiai.

3 vidus

Uždaros, nešildomos, vėdinamos, ilgą laiką drėgnos, kartais ir su vandens tiškalų apkrova vidaus patalpos. Sienų ir lubų paviršiai,  kurių temperatūra kartais būna žemesnė už rasos tašką.Pramoninės virtuvės, skalbyklos, pramonės cechai, kuriose susidaro daug garų, pirčių sienos ir lubos be nuolatinės vandens tiškalų apkrovos, šaldymo patalpos.

1 išorė

Atmosferos veiksnių nepažeisti išorės paviršiai, kuriuos galimai gali  veikti kondensatas ir šalčio-atodrėkio apkrova.Balkonų apatinė pusė, lodžijos, atvirų garažų lubos, tunelių sienos ir lubos, uždengtos ir apsaugotos įėjimo zonos.

2 išorė

Atmosferos veiksnių pažeisti išorės paviršiaiĮprastiniai pastatų fasadai, mūras ir kitos išorės dangos.

Atskirų „Caparol" produktų techninėse informacijose tinkamumas konkrečiai paskirčiai pateiktas lentelėje. Galimi 3 tinkamumo laipsniai:

    - netinka
    o santykinai tinka
    + tinka

Tai nereiškia, kad klasifikacija (o) „santykinai tinka" negalima naudoti nurodytai zonai. Esant atitinkamoms prielaidoms, produktas tinkamas naudoti. Prireikus, kreipkitės į konsultantus.Paaiškinimas

Dangos patvarumą klimato atžvilgiu lemia jos atsparumas drėgmei, temperatūros svyravimams ir galimiems šalčio-atodrėkio ciklams. Net kai paviršiaus dėl kritulių tiesiogiai neveikia vandens apkrova, dėl kondensato gali susidaryti vanduo. Taip visada nutinka, kai pagrindo temperatūra pasiekia rasos tašką arba būna už jį žemesnė. Jei tokia būklė būna tik retsykiais ir tik ribotą laiką, kaip pavyzdžiui,  tiškalų apkrovų neveikiamo virtuvės arba vonios paviršiaus (2 paskirtis), tai esminės įtakos dažymo medžiagų patvarumui neturi. Kai kada kondensato drėgmė paviršių veikia nuolat ir ilgą laiką.
Pvz., gamybos cechuose, kuriuose išsiskiria daug drėgmės ir kai, kuriose drėgnose patalpose (3 vidus). Tokiais atvejais reikia naudoti dengimo medžiagas, kurios gerai išlaiko drėgmės apkrovą. Kartais ir tariamai sausuose objektuose gali susidaryti panaši situacija, kai atsiranda daug drėgmės. Pavyzdžiui, atvirų garažų lubos (1 išorė). Kai statinys, dažniausiai iš betono arba plieno, naktimis atvėsta, o dieną įkaista, paviršiuje susidaro kondensatas, galintis pakenkti netinkamoms dengimo medžiagoms.

Klasifikuojant „Caparol" produktus, kad būtų galima tiksliau parinkti, atsižvelgta į visus šiuos kriterijus.

Nuorodos

  • Reikalinga statybinių elementų apsauga turi būti konstruktyvi ir nesugedusi.
  • Atskirų produktų tinkamumas konkrečiai paskirčiai remiasi dangos patvarumu vyraujančiomis klimato sąlygomis. Į kitus veiksnius, kaip antai, purvas, chemikalų apkrova, biologinė tarša ir t. t., neatsižvelgiama ir reikia vertinti atskirai pagal galiojančią techninę informaciją.
  • Fasadiniai produktai su konservantais nuo pelėsinių grybų ir dumblių, dėl sudėtinių medžiagų nepriskiriami 1 ir 2 naudojimo sričiai, net jei jų atsparumas klimatui ten turėtų būti pateiktas.
  • Naudoti tirpiklinius dažus, lakus ir dažyves patalpose iš esmės galima, nors jų kvapas gali trikdyti. Todėl tie produktai suklasifikuoti (o) tik kaip santykinai naudotini 1 vidui, 2 vidui ir 3 vidui.
  • Zonos, kurias nuolat veikia vandens kondensatas bei tiškalai, kaip antai, dušo kabinos, garinė pirtis, baseino kraštai,  priskiriamos didelės apkrovos zonoms ir jos neįtrauktos į naudojimo sritis. Tokiais atvejais reikia naudoti specialias dengimo medžiagas. Prireikus, kreipkitės į konsultantus.

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma.
Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į mus arba mūsų firmos bendradarbius užsienyje. Mielai patarsime išsamiai ir atsižvelgdami į jūsų objektą.

Klientų aptarnavimo centras

Tel. 8 5 2602015
Faks. 8 5 2639283
El. paštas info@caparol.lt

Techninė informacija