caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/98254/037384_VarioColl_12,5L.png

Capadecor VarioColl

Negelstantys klijai „VarioChips” klijuoti

Paskirtis

Speciali klijavimo masė, skirta „VarioChips” pabarstų įterpimui. Vandens pagrindo, silpno kvapo,  be tripiklių ir minkštiklių

Savybės

  • Patikrinta E.L.F. ir AgBB 
  • Paprastas ir ekonomiškas dengimas
  • Gera sukibtis
  • Ilga rišimosi trukmė
  • Atspari šarmams
  • Negelstanti

Pagrindinė medžiaga

Sintetinės dervos dispersija pagal DIN 55945

Pakuotė/indų talpa

12,5 l apvali plastikinė pakuotė

Spalvos

Balta - Dėmesio! Naudojant kai kuriuos „VarioChips” dizaino variantus, „VarioColl” klijus reikia nuspalvinti (žr. lentelę TI Nr. 810).

Laikymas

Vėsiai, bet ne šaltyje.

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis

1 vidus2 vidus 3 vidus1 išorė2 išorė
++
(–) netinka / (○) santykinai tinka/ (+) tinka

Tinkami pagrindai

Pagrindas turi būti tvirtas, švarus, sausas ir be sukibtį mažinančių dalelių. Laikytis VOB, C dalies, DIN 18363, 3 pastr. nuorodų.

Pagrindo paruošimas

PII ir PIII skiedinių grupės tinkas: 
Tvirti, normaliai įgeriantys tinko paviršiai dengiami be išankstinio paruošimo. Stambiai akyti, įgeriantys tinko paviršiai gruntuojami „CapaSol LF”.

PIV skiedinių grupės gipsinis ir paruoštas tinkas:
Gruntuoti „Capadecor DecoGrund” arba „Caparol-Haftgrund”. Gipsinį tinką su blizgiu paviršiumi nušlifuoti, nuvalyti dulkes ir nugruntuoti „Caparol-Tiefgrund TB” arba „AmphiSilan-Putzfestiger”.

Gipsinės statybinės plokštės:
Įgeriančios plokštės gruntuojamos „CapaSol LF”, „Caparol-Tiefgrund TB” arba „AmphiSilan-Putzfestiger”. Labai sutankintas, lygias plokštes gruntuoti sukibtį gerinančiu gruntu „Capadecor DecoGrund” arba „Caparol-Haftgrund”.

Gipskartonio plokštės:
Glaisto šiurkštai nušlifuojami. Minkštas ir nušlifuotas gipsinio glaisto vietas sutvirtinti „Caparol-Tiefgrund TB” arba „AmphiSilan-Putzfestiger”. Gruntuoti „Caparol-Haftgrund”. Plokštes su vandenyje tirpiomis, dažančiomis, blunkančiomis medžiagomis gruntuoti „Caparol-Filtergrund grob". Laikytis BFS atmenos Nr. 12, 2 dalies.

Betonas:
Pašalinti sukibtį mažinančias, tepančias, birias daleles. 


Apkrovą išlaikantys sluoksniai:
Matiniai, silpnai įgeriantys sluoksniai dengiami iš karto. Blizgūs paviršiai ir lako sluoksniai pašiurkštinami. Gruntuoti „Capadecor DecoGrund” arba „Caparol-Haftgrund”.
Sudėtingus pagrindus: emaliniais bei aliejiniais dažais padengtus ir nubeicuotus paviršius, taip pat paviršius su vandenyje tirpiomis, dažančiomis, blunkančiomis sudėtinėmis medžiagomis dengti „Caparol-Filtergrund grob". Kai pagrindai itin sudėtingi, kaip antai, dėmėtos medienos drožlių plokštės ir su gausiomis nikotino apnašomis arba vandens dėmėmis, gruntuoti „Disbon 481 EP-Uniprimer".
Jei kyla abejonių, būtinai konsultuokitės suCaparol” specialistais.

Apkrovos neišlaikantys sluoksniai:
Pašalinti apkrovos neišlaikančius emalinių,  dispersinių dažų arba sintetinės dervos tinko sluoksnius. Silpnai įgeriančius, lygius paviršius gruntuoti „Capadecor DecoGrund” arba „Caparol-Haftgrund”. Stambiai akytus, birius arba įgeriančius paviršius gruntuoti  „Capasol LF”. Mineralinius dažų sluoksnius pašalinti mechaniškai, nuvalyti dulkes ir nugruntuoti „Caparol-Tiefgrund TB”.

Klijinių dažų sluoksniai:
Nuplaunami visiškai. Gruntuojama „Caparol-Tiefgrund TB”.

Pelėsinių grybų apnikti paviršiai:
Pašalinti pelėsio apnašas. Paviršius nuplauti neskiestu „Capatox” ir palikti gerai išdžiūti.

Paviršiai su nikotino, vandens, rūdžių arba riebalų dėmėmis:
Gruntuoti izoliuojančiu gruntu „Caparol-Filtergrund grob” ( techninė informacija Nr. 845).

Maži defektai:
Po atitinkamo pirminio užtaisymo glaistu „Caparol-Akkordspachtel”, paviršių tvarkyti remiantis instrukcijomis.

Dėmesio:
Naudojant „Disbon 481 EP-Uniprimer", paviršius galima dengti ne anksčiau kaip po 12 val. Dengiant ekstremaliomis klimato sąlygomis  arba tankius pagrindus „VarioColl” kartu su „VarioChips" džiūsta žymiai ilgiau. 
Naudojant „Caparol-Tiefgrund TB” patalpose gali būti juntamas specifinis tirpiklio kvapas. Todėl reikia pasirūpinti geru patalpų vėdinimu. Patalpose, kurioms keliami aukšti higienos reikalavimai, patariame naudoti bekvapį „AmphiSilan-Putzfestiger”. Dėl ilgo rišimosi laiko ir dėl to ilgesnio poveikio vandenyje tirpstančioms sudėtinėms pagrindo dalims, problematinius pagrindus reikia iš pradžių padengti  izoliuojančiu gruntu „Caparol-Filtergrund grob". Dengiant gipsinį glaistą, dėl ilgalaikio drėgmės poveikio paviršius gali išbrinkti, atsirasti pūslių arba atsisluoksniuoti. Todėl būtina pasirūpinti, kad paviršius greitai išdžiūtų, t.y. būtų pakankama ventiliacija ir temperatūra. Laikytis techninės atmenos Nr. 2 „Gipsinių plokščių glaistymas” (Gipso ir gipsinių plokščių pramonės federacinė sąjunga).

Dengimo būdas

Dengti voleliu.

Dengimas beoriais purkštuvais (stūmokliniai siurbliai: purkštukas 0,021–0,025 colių, o purškimo slėgis 170–190 bar; membraniniai siurbliai: purkštukas 0,021–0,026 colių, o purškimo slėgis 150–180 bar).

Sluoksnių sandara

Dengti tolygiai, gerai įsotinant, kad būtų gautas reikalingas sluoksnio tvirtumas „VarioChips” dribsniams įterpti. Dengiama vidutinio plauko ėriuko kailio voleliu arba beoriu purkštuvu.Kai kurieVarioChips” dizaino variantai barstomi tik į tonuotą „VarioColl” masę (žr. atitinkamą lentelę techninėje informacijoje Nr. 810).

Sąnaudos

Atsižvelgiant į pagrindą:
apie 280 ml/m2 dengiant voleliu,
apie 350 ml/m2 dengiant beoriu purkštuvu.
Tikslias sąnaudas galima apskaičiuoti, padengus bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Žemiausia aplinkos ir pagrindo temperatūra +5°C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai oro temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, paviršių vėl galima dengti maždaug po 24 val. Kai temperatūra žemesnė ir santykinis drėgnumas didesnis, džiūsta ilgiau.

Įrankių plovimas

Baigus darbus įrankiai iškart plaunami vandeniu.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Saugoti, vaikams nepasiekiamoje vietoje. Darbo ir džiūvimo metu pasirūpinti geru patalpų vėdinimu. Dirbant nevalgyti, negerti, nerūkyti.  Patekus į akis, ant odos nedelsiant gerai nuplauti vandeniu. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, saugoti, kad nesusigertų į gruntą. Įrankius iškart po darbo  nuplauti muilu ir vandeniu. Išsamesnė informacija - saugos duomenų lape.
Sudėtyje yra: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono, 2-metil-2H-izotiazol-3-ono. Gali sukelti alerginę reakciją.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skysti medžiagos likučiai sutvarkomi kaip vandeniu skiedžiami klijai, sudžiūvę – kaip sukietėję klijai arba buitinės atliekos.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Tokiems A/a kategorijos produktams leidžiamas ribinis LOJ kiekis: 30 g/l (2010). Šiame produkte LOJ yra iki 2 g/l.

Giscode

D1

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Polivinilacetato derva, titano dioksidas, kalcio karbonatas, vanduo, priedai, konservantai(metilizotiazolinonas, benzizotiazolinonas).

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma. Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į „Caparol" atstovus, kurie, atsižvelgę į konkretų objektą, suteiks profesionalią konsultaciją.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt