Capadecor Stucco Satinato

Dispersinis glaistas, sukuriantis matinius paviršius su glaistyto paviršiaus optika

Paskirtis

Spalvinamas, matinis dispersinis glaistas, skirtas dekoratyviam vidaus sienų apipavidalinimui

Savybės

  • Lengvai dengiamas
  • Specifinio rašto
  • Ryškios spalvos
  • Patikima ir efektyvi dengimo technika
  • Patikrintas AgBB

Pakuotė/indų talpa

  • 2,5  ir 5 litrų pakuotės

Spalvos

Baltas

Tonuojamas:

Tonuojamas automatinėmis spalvinimo mašinomis „ColorExpress" apie 1300 atspalvių pagal  „3D" ir „CaparolColor" spalvynus.
Nuspalvintą glaistą prieš naudojimą gerai išmaišyti. Maišyti galima rankiniu būdu arba lėtaeigiu maišytuvu.

Sukuriamas  šiai „Stucco Satinato” glaistymo technikai būdingas raštas, kuris priklauso nuo pasirinkto atspalvio ir dengimo technikos.  Tamsiais glaisto atspalviais, paprastai, sukuriamas ryškesnis raštas, nei pasirinkus šviesesnius atspalvius. 

Kad išryškėtų glaistymo technikai būdingas paviršiaus raštas, glaistą tonuoti  ne daugiau kaip iki 70  šviesio dydžio! 
Dengiant šalia esančius plotus, visą reikiamą tonuoto glaisto kiekį permaišyti tarpusavyje, kad nesiskirtų atspalvis.  Perkant 100 litrų ir daugiau, galima užsakyti gamyklinį spalvinimą.

Jei glaistas buvo tonuotas atspaviu su organiniais pigmentais, pvz. raudona ar oranžine, o paviršius yra nuolat veikiamas intensyvios dienos šviesos, atspalvis gali smarkiai pasikeisti.

Blizgesio laipsnis

Visiškai matinis

Laikymas

Vėsiai, bet ne šaltyje

Techniniai duomenys

Techniniai duomenys pagal DIN EN 13300:
Galimi techniniai nuokrypiai, priklausomai nuo atspalvio, kuriuo buvo tonuotas glaistas.

  • Šlapias trynimas: 2 klasė, atsparumas šlapiam trynimui pagal DIN 53778

Tankis

apie 1,25 g/ml.

Difuzijai ekvivalentiško oro sluoksnio storis sdH2O

sd dydis: apie 0,12 m.

Papildomi produktai

  • Glaistas AkkordSpachtel fein
  • Dažai Indeko-plus
  • Volelis Caparol Feinroller

 

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis

1 vidus2 vidus3 vidus1 išorė2 išorė
++
(–) netinka / (○) santykinai tinka / (+) tinka

Tinkami pagrindai

Vidaus paviršiai iš  PII ir PIII skiedinių grupės mineralinio tinko, PIV skiedinių grupės gipsinio arba  paruošto naudoti tinko, gipskartonio, gipso plokščių, betoniniai paviršiai.

Pagrindai turi būti sausi, švarūs, išlaikyti apkrovą, nekontrastingi, be sukibtį mažinančių dalelių ir lygūs. Laikytis VOB, C dalies, DIN 18363, 3 skyriaus nuorodų.
Ruošiant pagrindus laikytis techninės informacijos  Nr. 650 nuorodų.

Pagrindo paruošimas

Šiurkščius pagrindus, gipsinių plokščių sienas ir visas sienų bei lubų dangas, veikiamas šoninės šviesos, pirmiausia reikia nugruntuoti „Caparol-Haftgrund". Po to paviršių 1 -2 kartus nuglaistyti „Caparol-Akkordspachtel fein", kol gaunamas Q4 kokybės lygio paviršius. Glaistui išdžiūvus,  atliekamas tarpinis šlifavimas (grūdėtumas P 200 – P240). Įgerčiai išlyginti ir dulkėms surišti  gruntuojama „CapaSol LF".
Pagrindai, beveik atitinkantys Q4 kokybės lygį, gali būti dengiami „Indeko-plus" dažais su sąlyga, kad „Indeko-plus" bus per visą paviršių dengiami „Caparol Feinroller" voleliu. Dengiant visais kitais įrankiais, antrą kartą nuglaisčius „Stucco Satinato", išlieka matoma pagrindo faktūra, kuri turi būti pašalinta toliau glaistant.

Dengimo būdas

Prieš dengiant, „Stucco Satinato" glaistą reikia gerai išmaišyti, kad prie kraštų ir ant dugno neliktų prilipusios medžiagos. Tai daroma maišykle arba lėtaeigiu maišytuvu. Nenaudoti aštriabriaunės maišyklės. Nepakanka tik supurtyti išmaišius.

Glaistymo technika: „Stucco Satinato" glaistas dengiamas plonu sluoksniu atskiromis dėmėmis ir išlyginamas, kol beveik visai susigeria. Apdžiūvus, atviros vietos užglaistomos taip pat dėmėmis.
Antras darbo ciklas atliekamas taip pat kaip ir pirmas.
Keičiant įvairias darbo technikas,  paviršius galima apipavidalinti labai individualiai.

Dėmesio: dirbant būtina išvengti šiurkštų susidarymo. Glaistykle reikia paimti tik tiek medžiagos, kiek bus dengiama vienos fazės metu. Prižiūrėti, kad glaistas nesudžiūtų ant glaistyklės. 

Sąnaudos

Apie 80 – 100 ml/m2/darbo ciklui. Tikslias sąnaudas galima paskaičiuoti padengus bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Žemiausia oro ir pagrindo temperatūra dengiant +5°C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai oro temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, paviršius išdžiūsta per ~ 30-60 min. Visiškai išdžiūsta ir išlaiko apkrovą po 1-2 dienų. Esant žemesnei temperatūrai ir aukštesniam oro drėgnumui, džiūvimo laikas ilgėja.

Įrankiai

Taupiam ir racionaliam „Stucco Satinato" glaisto dengimui rekomenduojame naudoti nuotrynų nesukeliančią nerūdijančio plieno glaistyklę „Edelstahl-Ziehspachtel" (DoppelblattFederspachtel). 

Glaistyklė turi būti idealiai švari, prieš darbą pašlifuoti ją drėgnu šlifavimo popieriumi (grūdėtumas 400–600).

Įrankių plovimas

Panaudotus įrankius iš karto po darbo nuplauti vandeniu.

Nuorodos

Valymas ir priežiūra:

Pirmiausia reikia pavalyti bandomąjį plotą. Visada valyti labai atsargiai. Nuo valymo atsiradusių blizgių vietų pašalinti neįmanoma.
„Stucco Satinato" padengtame paviršiuje gali atsirasti  nežymus rašymo efektas. Tai labai priklauso nuo dangos spalvos. 
Sumažinti rašymo efektą ant tamsių spalvų bei pagerinti „Stucco Satinato" paviršių valymo savybes
galima paviršių papildomai  nuglaisčius „Capadecor DecoLasur Matt" arba voleliu  padengus „Disbopur 458 PU-Aquasiegel". Prieš tai būtina padengti bandomąjį plotą, nes tai gali turėti įtakos atspalviui ir blizgesio laipsniui. 

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Šlifuojant naudoti P2 dulkių filtrus. Darbo ir džiūvimo metu pasirūpinti geru patalpų vėdinimu. Patekus į akis ar ant odos, tuoj pat nuplauti vandeniu. 
Sudėtyje yra: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono, 2-metil-2H-izotiazol-3-ono, 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono (EINECS 247-500-7) ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono (EINECS 220-239-6) (3:1) mišinio.
Gali sukelti alerginę reakciją.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skysti medžiagos likučiai sutvarkomi kaip vandens pagrindo dažų liekanos, sausi – kaip sukietėję dažai arba buitinės šiukšlės.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Šiai produktų grupei nenustatytas leidžiamas ribinis LOJ kiekis. Produkte yra iki 51 g/l lakiųjų organinių junginių.

Giscode

BSW 20

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

Senas: M-DF01

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Poliakrilato-/polivinilacetato derva, mineraliniai užpildai, vanduo, priedai, konservantai (metil-/benzizotiazolinonas, mišinys iš chlormetil- ir  metilizotiazolinono (3:1)).

Techninė konsultacija

Šioje techninėje informacijoje neįmanoma aptarti visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir kaip juos dengti.Jei dengiami šioje techninėje informacijoje nepaminėti pagrindai, būtina kreiptis į "Caparol" atstovus, kurie, įvertinę konkretų objektą, suteiks profesionalią konsultaciją.  

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt

Techninė informacija

Saugumo duomenų lapas