caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/98147/037360_844349_DecoLasur_Gla_nzend_5L.png

Capadecor DecoLasur Glänzend

Blizgūs, lazūriniai dažai, dispersijos pagrindu, vidaus paviršiams

 • Paskirtis

  Dekoratyvinė lazūrinė dažų danga vidaus paviršiams ( pvz. šiurkštaus, stiklo pluošto audiniams, „FantasticFleece" tapetams bei paviršiams padengtiems „MultiStruktur” danga) apipavidalinti.

  Savybės

  • E.L.F.
  • Labai skaidrūs.
  • 1 atsparumo šlapiam trynimui klasė.
  • Difuziški.
  • Atsparūs vandeninėms dezinfekavimo priemonėms.

  Pagrindinė medžiaga

  Sintetinės dervos dispersija pagal DIN 55945.

  Pakuotė/indų talpa

  2,5 l; 5 l

  Spalvos

  Permatomi.

  Spalvinami „ColorExpress” spalvinimo sistema arba „Caparol Color Vollton-und Abtönfarben” spalvinamaisiais dažais ( anksč. „Alpinacolor").

  Blizgesio laipsnis

  Blizgūs.

  Laikymas

  Vėsiai, bet ne šaltyje. Praimti indai laikomi gerai uždaryti.

  Tankis

  apie 1,00 g/cm3

  Papildomi produktai

  • Capadecor DecoGrund
  • Pearl White
  • Switch Desert
  • Switch Lagoon

  Nuorodos

  Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 "Paskirties apibrėžtis"
  1 vidus2 vidus3 vidus1 išorė2 išorė
  ++
  (–) netinka/ (○) santykinai tinka/ (+) tinka

  Tinkami pagrindai

  Pagrindai turi būti švarūs, be birių dalelių ir sausi. Laikykitės VOB, C dalies, DIN 18363, 3 pastr. nuorodų.

  Pagrindo paruošimas

  Pagrindo paruošimo būdas priklauso nuo pagrindo ir jo savybių. Todėl reikia laikytis atitinkamų techninių informacijų.

  Nuorodos, kaip apipavidalinti
  Sienų lazūriniai dažai yra permatomi, todėl poveikį turi per juos matoma pagrindo spalva, sugėrimo laipsnis, pagrindo savybės, sluoksnio storis, dažų atskiedimo laipsnis, darbo įrankio pasirinkimas, dirbančiojo braižas. Dėl tos priežasties būtina padengti bandomąjį plotą.

  Dengimo būdas

  „Capadecor DecoLasur Glänzend” galima dengti dažymo teptuku, tvojamuoju teptuku, kempine arba skuduru, nelygu, kokio lakuoto paviršiaus norite.

  Sluoksnių sandara

  Tarpinis sluoksnis
  Tarpinis sluoksnis naudojant lazūrinių dažų techniką turi būti padengtas tolygiai. Sandūrų arba volelio žymės net ir padengus „DecoLasur” išlieka matomos. Dengiant lygius paviršius tarpiniam sluoksniui tinka „Capadecor DecoGrund”. Norint gauti faktūrinius pagrindus naudoti „MultiStruktur”. Matiniai dispersiniai dažai dėl savo įgerties nėra pats geriausias pasirinkimas ( matomos sandūros), todėl prieš naudojant dispersinius dažus būtina patikrinti jų tinkamumą. Tarpinį sluoksnį geriausia dengti teptuku, nes taip bus išvengta matomų volelio žymių.
  Lazūriniais dažais dengiami paviršiai po tarpinio sluoksnio padengimo turi būti be spalvos kontrasto ir tolygios įgerties.

  Viršutinis sluoksnis

  Paviršius dengiamas 1-3 sluoksniais „DecoLasur Glänzend”, nuspalvintais „ColorExpress”, „CaparolColor Volton-und Abtönfarben" spalvinamaisiais dažais. Dengimo konsistencijai nustatyti „DecoLasur Glänzend” skiedžiami iki 20% vandens.

  FantasticFleece
  Pasirinkus „FantasticFleece” kaip pagrindą dengiant lazūriniais dažais, dengimo konsistencijai nustatyti ir dengimo trukmei pailginti „DecoLasur Glänzend” skiedžiami 15% vandens ( žr. „FantasticFleece” techninę informaciją). Dėl aukšto „FantasticFleece” įgerties laipsnio, padengus „DecoLasur Glänzend” vieną sluoksnį paviršius išlieka matinis. Kad paviršius blizgėtų, nenuspalvintais „DecoLasur Glänzend” galima dengti antrą, o jei reikia, ir trečią kartą, laikantis anksčiau paminėtų nurodymų.
  Lazūriniai dažai dengiant „FantasticFleece” paviršius gali būti spalvinami tik „ColorExpress” ( CD FantasticFleece kolekcija) spalvinimo sistema, „Volton-und Abtönfarben” spalvinimui netinka.

  Norint gauti perlų blizgesio efektą, pagal norimą efektą įmaišoma 1-5 % efekto pigmentų( žr. TI Nr. 816). Blizgūs pigmentai tolygiai išmaišomi.

  Sąnaudos

  ~ 80-100 ml/mvienam sluoksniui. Sąnaudų kiekis priklauso nuo pagrindo gebos įgerti ir faktūros. Kiek reikia tiksliai, apskaičiuokite padengę bandomąjį plotą objekte.
  Dengiant „FantasticFleece”- ~ 140-180 ml/mvienam sluoksniui. Kiek reikia tiksliai, apskaičiuokite padengę bandomąjį plotą objekte.

  Dengimo sąlygos

  Aplinkos ir pagrindo temperatūra
  Turi būti ne žemesnė kaip +5°C .

  Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

  Priklausomai nuo lasiravimo technikos dengiama ant dar neišdžiūvusio sluoksnio arba džiūvimo trukmė tarp atskirų sluoksnių dengimo turi būti 12 valandų. Kai oras vėsesnis ir drėgnesnis, džiūsta ilgiau.

  Įrankių plovimas

  Panaudoti įrankiai plaunami vandeniu, jei reikia, įpilama indų plovimo skysčio.

  Nuorodos

  Nenaudoti horizontaliems paviršiams, kuriuos veikia vandens apkrova.
  Kad nebūtų volo faktūros, grunto ir tarpinis sluoksniai dengiami šepečiu.

  Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

  Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Darbo ir džiūvimo metu pasirūpinti geru patalpų vėdinimu. Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti. Patekus  į akis ar ant odos iškart kruopščiai nuplauti vandeniu. Saugoti, kad nepatektų į kanalizaciją, vandens telkinius, nesusigertų į žemę. Po darbo įrankius tuoj pat nuplauti muilu ir vandeniu.
  Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono, 2-metil-2H-izotiazol-3-ono. Gali sukelti alergines reakcijas.

  Atliekų tvarkymas

  Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skystus medžiagos likučius sutvarkyti kaip senų dažų, lakų atliekas, sudžiūvusius –  kaip statybos ir griovimo arba buitines atliekas.

  ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

  Produkto kateg. A/b: 100 g/l (2010). Šiame produkte yra ne daugiau kaip 1 g/l LOJ.

  Sudėtinių medžiagų deklaracija

  Polivinilacetato derva, parafinas, vanduo, priedai, konservavimo medžiagos (metilizotiazolinonas, benzizotiazolinonas).

  Išsamesni duomenys

  žr. saugos duomenis.

  Techninė konsultacija

  Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma.
  Jei dengiate pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtinai kreipkitės į mus arba mūsų firmos bendradarbius užsienyje. Mielai patarsime išsamiai ir atsižvelgdami į Jūsų objektą.

  Klientų aptarnavimo centras

  UAB „Caparol Lietuva″
  Tel. 8 5 2602015
  El. paštas info@caparol.lt

  Požeminė stovėjimo aikštelė