caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/76135/032441_TopLasur_12,5_L.png

TopLasur NQG

Paruošta dengti dažyvė, pagaminta pagal
„Nano Quarz" technologiją, vidaus ir išorės darbams

Paskirtis

Lazūriniai dekoratyviniai dažai apkrovą išlaikantiems, faktūriniams sluoksniams ir faktūriniams tinkams dengti. Viduje dengiamas ant „MultiStructur Style" padengto sluoksnio. Ypač tinkami spalvos atnaujinimui ir apsaugai nuo kenksmingų oro sąlygų, dengiant natūralaus akmens paviršius.

Savybės

  • Atsparūs oro veiksniams.
  • Ilgai išliekančios spalvos.
  • Labai difuziški.
  • Pralaidūs anglies dioksidui.
  • Skaidrūs, galima spalvinti.
  • Gerai sukimba su mineraliniais pagrindais.
  • Ekologiški.

Pagrindinė medžiaga

Silikatinis su organiniais priedais.

Pakuotė/indų talpa

5 l, 10 l

Spalvos

Balti, skaidrūs; „TopLasur NQG" nuspalvinama įpylus iki  20% „AmphiSilan Vollton- und Abtönfarben ”. Spalvinant patiems, kad išvengti spalvų neatitikimų, rekomenduojama iškart nuspalvinti reikiamą kiekį.
„TopLasur NQG" spalvinama mašinomis „ColorExpress-System". Prieš dažant, atspalvį ir lazūros skaidrumą rekomenduojama išbandyti, kad būtų išvengta spalvinimo klaidų. Šalia esančius plotus dažyti tos pačios serijos dažais. Atspalvį ir lazūros skaidrumą patikrinti padengus bandomąjį plotą. „TopLasur NQG" spalvinami tik neorganiniais, šviesai atspariais pigmentais. Jų susijungimas su nekreidėjančiais NQG hibridiniais rišikliais užtikrina puikų spalvos stabilumą.

Blizgesio laipsnis

Šilko matiniai, G2

Laikymas

Vėsiai, bet ne šaltyje. Praimti indai laikomi gerai uždaryti. Gali būti sandėliuojami iki 12 mėn.

Tankis

apie 1,1 g/cm3

Difuzijai ekvivalentiško oro sluoksnio storis sdH2O

 < 0,1 m (aukštas), V1

Vandens skvarbos norma

(w-dydis): apie 0,25 [kg/(m2· h0,5)] (vidutinis) W2   . Spalvinant medžiagą gali atsirasti techninių neatitikimų.

Papildomi produktai

„Sylitol-Minera", „Sylitol-Compact", „AmphiSilan Compact", „MultiStructur Style"

Tinkami pagrindai

Pagrindai turi būti švarūs, sausi, be sukibtį mažinančių dalelių. Laikytis VOB, C dalies, DIN 18363, 3 skyriaus nuorodų.

Pagrindo paruošimas

Naujos ir esamos, nepažeistos termoizoliacinės kompozicinės sistemos, kurių paviršius iš sintetinės-, silikoninės dervos arba kalkių cemento tinkas (PII)/ mažiausias gniuždomasis stipris pagal DIN EN 998-1, gniuždant 1,5 N/mm2: senus tinkus nuvalyti šlapiu būdu. Valant slėgine vandens srove, temperatūra negali būti aukštesnė kaip 60°C, slėgis - 60 bar. Nuvalius, duoti pakankamai laiko pagrindui nudžiūti. Dengti, atsižvelgiant į viršutinį tinką, pagrindo savybes.

PII ir PIII skiedinio grupių tinkas/mažiausias gniuždomasis stipris pagal DIN EN 998-1, gniuždant 1,5 N/mm2 : naujas tinkas, kad susirištų ir išdžiūtų, atsižvelgiant į oro sąlygas, kai oro temperatūra 20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, paliekamas stovėti nepadengtas 2 sav. Esant nepalankioms oro sąlygoms, pvz. lyjant ar pučiant vėjui, laikotarpis pailginamas. Papildomai nugruntavus „CapaGrund Universal" sumažėja kalkėjimo galimybės dengiant šarminiais PII ir PIII grupių tinkais ir pagrindą galima dengti jau po 7 dienų. Senas tinkas: nutinkuotos vietos turi gerai sukibti ir išdžiūti. Stambiai porėtus, sugeriančius, birius paviršius nugruntuoti „OptiGrund E.L.F", labai birius, tepančius tinkus nugruntuoti „Dupa-Grund", WDVS su PS plokštėmis gruntuoti „AmphiSilan-Putzfestiger".

Nauji silikatiniai tinkai: dengti „Histolith Antik Lasur".

Seni silikatiniai dažai, tinkai: nešvarūs paviršiai nuvalomi mechaniškai arba vandens srove su slėgiu, laikantis įstatyminių potvarkių. Apkrovos neišlaikantys, atšokę sluoksniai nuvalomi, nušlifuojami arba nugrandomi. Pirmą sluoksnį dengti „AmphiSilan-Putzfestiger".

Porėtas betonas su apkrovą išlaikančiu senu sluoksniu: nepažeistas vietas nuvalyti. Pirmiausia nugruntuoti „CapaGrund Universal". Esant pažeistam paviršiui reikia remtis „Caparol" statinių apsaugos programa.

Betonas: nešvarūs paviršiai nuvalomi mechaniškai arba vandens srove su slėgiu, laikantis įstatyminių potvarkių. Silpnai sugeriantys, lygūs paviršiai pirmiausia padengiami „CapaGrund Universal". Porėti, truputį birūs, sugeriantys paviršiai gruntuojami „OptiGrund E.L.F", kreidėjantys- su „Dupa-Grund".

Cementu surištos medienos drožlių plokštės: norint išvengti kreidėjimo dėl aukšto dangos šarmingumo gruntuoti „Disbon 481 EP-Uniprimer".

Plytų mūras: dažyti tinka tik šalčiui atsparios apdailos plytos arba klinkeris be pašalinių intarpų. Mūras turi būti be plyšių, druskų, sausas. Gruntuoti „Dupa- Grund". Jei tarpiniame sluoksnyje išryškėja ruda spalva, toliau dengti fasadiniais „Fassadenfarbe Duparol" dažais.

Apkrovą išlaikantys dispersinių ir silikoninės dervos dažų sluoksniai: nešvarius, kreidėjančius senus sluoksnius nuvalyti vandens srove su slėgiu, laikantis įstatyminių potvarkių. Gruntuoti „CapaGrund Universal". Taikant kitą valymo būdą (nuplauti, nušluoti, nupurkšti) pirmą sluoksnį dengti „Dupa- Grund". Polistirolo izoliacines plokštes gruntuoti „AmphiSilan-Putzfestiger".

Apkrovą išlaikantys sintetinės ir silikatinės dervų tinko sluoksniai: seną tinką nuvalyti tinkamu metodu. Nuvalius šlapiuoju būdu, paviršių palikti gerai nudžiūti.

Apkrovos neišlaikanti, mineralinė danga: visiškai pašalinama šlifuojant, šluojant, gramdant, slėgine vandens srove, laikantis įstatyminių potvarkių arba pasirinkus kitą tinkamą būdą. Nuvalius šlapiuoju būdu, paviršių palikti gerai nudžiūti. Gruntuoti „Dupa-Grund".

Apkrovos neišlaikantys  dispersinių, silikoninės dervos dažų arba silikononės ar sintetinės dervos tinkų sluoksniai: visiškai pašalinti tinkamais metodais: mechaniškai arba nubeicuoti ir nuvalyti aukšto slėginio vandens srovėmis laikantis įstatyminių potvarkių. Silpnai sugeriančus, lygius paviršus gruntuoti „CapaGrund Universal", tepančius, birius, sugeriančius paviršius su- „Dupa- Grund".

Pramoninių išmetamųjų teršalų, suodžių sutepti paviršiai: padengti bevandeniais fasadiniais dažais „Duparol Fassadenfarbe".

Įtrūkę tinko ar betono paviršiai: dengti „PermaSilan" arba „Cap-elast".

Akmens apdorojimas: natūralūs akmenys turi būti tvirti, sausi, be prasimušusių druskų. Atmosferos veiksnių pakenkti akmenų paviršiai prieš dažant sutvirtinami kelis kartus padengiant silicio rūgšties esteriu. Nešvarūs akmenys valomi vandens srove su slėgiu, laikantis įstatyminių potvarkių. Akmenys taisomi ne  tinko skiediniu, bet akmens pakaitalo medžiagomis. Ištaisytos vietos turi būti gerai surištos, prieš dažant reikia kvalifikuotai padengti „Histolith Fluat" ir nuplauti.

Kylanti drėgmė: dėl kylančios drėgmės pirma laiko sugenda dažų sluoksnis. Ilgalaikis poveikis gaunamas įtaisius skersinę izoliaciją. Ilgalaikis geras veiksmingas sprendimas yra „Histolith Sanierputz System” sistemų naudojimas. Ypač senuose pastatuose pravartu yra įrengti sausas ir išgarinimo zonas, tarp cokolio ir žemės supilant filtrinį žvyro sluoksnį.

Paviršiai su išsikristalizavusiomis druskomis: išsikristalizavusias druskas nuvalyti sausu šepečiu. Gruntuoti „Dupa- Grund". Dengiant paviršus su išikristalizavusiomis druskomis, dėl ilgalaikės sluoksnio sukibties arba druskų surišmo garantija nesuteikiama.

Trūkumai: mažus trūkumus užtaisyti „Caparol Fassaden-Feinspachtel". Didelius trūkumus (iki 20 mm) užaisyti „Histolith-Renovierspachtel". Užglaistytas vietas nugruntuoti.

Vidaus pagrindai:

PII ir PIII skiedinio grupių tinkas/mažiausiais gniuždomasis stipris pagal DIN EN 998-1, gniuždant 1,5 N/mm2 : tvirti, normaliai sugeriantys tinkai dengiami be pirminio apdorojimo. Porėti, birūs, sugeriantys tinkai gruntuojami „OptiGrund E.L.F" arba „CapaSol LF".

PIV skiedinio grupės gipso tinkas/ mažiausiais gniuždomasis stipris pagal DIN EN 13279 S2, gniuždant 2 N/mm2: gruntuojama „Caparol- Haftgrund". Sukepęs gipsinis tinkas nušlifuojamas ir, nuvalius dulkes, gruntuojamas „Caparol- Tiefgrund TB”.

Gipsinės konstrukcinės plokštės: sugeriančios plokštės grutuojamos „OptiGrund E.L.F" arba „Caparol-Tiefgrund TB". Stipriai suspaustų lygių plokščių pirmas sluoksnis dengiamas su sukibimą stiprinančiu "Caparol- Haftgrund".

Gipsinės kartono plokštės:nušlifuojami aštrūs kraštai. Minkštos gipsinio glaisto vietos sutvirtinamos „Caparol - Tiefgrund TB”. Pirmą sluoksnį dengti „Caparol- Haftgrund", „OptiGrund E.L.F" arba „CapaSol LF". Plokštės su vandenyje tirpiais, blunkančiais intarpais gruntuojamos „Caparol AquaSperrgrund". Laikykitės BFS atmenos Nr. 12.

Betonas: pašalinami rišiklio likučiai, taip pat tepantis, birus sluoksnis.

Porėtas betonas: gruntuoti „Capaplex" atskiedus vandeniu, santykiu 1:3.

Paprastų plytų ir nepadengtų silikatinių plytų mūras: dengti be papildomo paruošimo.

Apkrovą išlaikantys sluoksniai: matiniai, silpnai sugeriantys pagrindai dengiami be papildomo paruošimo. Blizgūs lako sluoksniai pašiurkštinami. Gruntuojama „Caparol-Haftgrund".

Apkrovos neišlaikantys sluoksniai: apkrovos neišlaikantys lakų, dispersinių dažų, sintetinės dervos tinko sluoksniai visiškai pašalinami. Silpnai sugeriantys, lygūs paviršiai gruntuojami „Caparol
Haftgrund". Labai porėti, birūs, sugeriantys paviršiai gruntuojami „OptiGrund E.L.F" arba
„CapaSol LF". Apkrovos neišlaikančius mineralinius dažų sluoksnius pašalinti mechaniškai, nuvalyti dulkes. Nugruntuoti „Caparol- Tiefgrund TB".

Klijinių dažų sluoksniai: visiškai nuplauti ir gruntuoti „Caparol- Tiefgrund TB".

Šiurkštaus pluošto, reljefiniai, įspaustiniai popieriniai tapetai: dengiami be pirminio apdorojimo.

Atšokę tapetai: visiškai pašalinami, klijų ir makulatūros likučiai nuplaunami. Gruntuojama „Caparol - Tiefgrund TB”.

Pelėsinių grybų apnikti paviršiai: pelėsinių grybų apnašas nuplauti. Pažeistas vietas perplauti „Capatox" arba „Fungi Grund" ir palikti gerai išdžiūti.  Apatinį sluoksnį dengti atsižvelgiant į pagrindo tipą ir savybes. Stipriai pažeistų vietų viršutinį sluoksnį dengti „Indeko-W", „Malerit-W" arba „Fungitex-W". Dengiant laikytis įstatyminių nuostatų, valdžios institucijų normų ( pvz. potvarkiai dėl bio- ir pavojingų medžiagų).

Paviršiai su nikotino, vandens, suodžių arba riebalų dėmėmis: nikotino nešvarumai, suodžių arba riebalų dėmės nuplaunamos vandeniu, įpylus buitinių riebalų valymo priemonių, ir paliekama gerai išdžiūti. Išdžiūvusios vandens dėmės nuvalomos sausu šepečiu. Gruntuojama izoliuojamuoju gruntu „Caparol AquaSperrgrund". Stipriai sutepti paviršiai dengiami baigiamuoju sluoksniu „Caparol Aqua-inn Nr.1"

Mediena ir medienos gaminiai: padengiami vandeniu skiedžiamais, ekologiškais emaliniais dažais „Capacryl Acryl-Lacke" arba „Capacryl PU-Lacke".

Maži trūkumai: po atitinkamo pirminio apdorojimo ištaisoma glaistu „Caparol-Akkordspachtel" pagal instrukciją ir esant reikalui nugruntuojama.

Dengimo būdas

Dažus galima dengti dažymo teptuku, tvojamuoju teptuku, kempine arba skuduru. Įrankius reikia pasirinkti priklausomai nuo norimo gauti efekto.

Sluoksnių sandara

Tarpinis sluoksnis dengiamas „Sylitol-Minera", „Sylitol-Compact", „AmphiSilan-Compact" arba „MultiStructur Style" (tik patalpose) teptuku suteikiant faktūrą. Tarpinis sluoksnis dengiamas baltai arba nuspalvinus šviesesne negu lazūrinių dažų spalva. Faktūriniai tinkai taip pat tinka antrojo sluoksnio dengimui. Dengiant lygius paviršius  matomos sandūros yra neišvengiamos.
Viršutinis sluoksnis dengiamas - nelygu, kokio efekto norima - 1-3 kartus pageidaujama spalva „TopLasur NQG". Į lazūrinius dažus įpilant vandens (iki 30 %)  reguliuojamas lazūrinių dažų skaidrumas. Priklausomai nuo norimo efekto, lazūriniai dažai gali būti dengiami ant dar neišdžiūvusio sluoksnio arba kai išdžiūsta. Kad neliktų nepadengtų paviršiaus vietų, lakuodami užgriebkite už ką tik padengto ploto.

Sąnaudos

100 – 150 ml/m2 vienam sluoksniui.
Priklausomai nuo pagrindo sugeriamumo ir faktūros sąnaudos gali didėti. Tai tik apytiksliai duomenys. Tikslios sąnaudos nustatomos padengus bandomąjį pagrindo plotą.

Dengimo sąlygos

Dengimo ir džiūvimo metu aplinkos ir pagrindų temperatūra
turi būti ne žemesnė kaip + 8°C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Tarp atskirų sluoksnių dengimo turi praeiti ne mažiau kaip 12 val. Kai oras vėsesnis ir drėgnesnis, džiūvimo laikas atitinkamai ilgesnis. Pasirūpinkite, kad pabaigus dengti, būtų gera vidaus patalpų ventiliacija.

Įrankių plovimas

Panaudoti įrankiai iškart plaunami vandeniu, esant reikalui įpilama indų ploviklio. Pertraukų metu įrankiai laikomi arba dažuose, arba vandenyje.

Nuorodos

Nedenkite krintant tiesioginiams saulės spinduliams, lyjant, esant labai dideliam oro drėgnumui (rūkui) arba pučiant stipriam vėjui. Jei reikia, pastoliai apdengiami tinkliniu brezentu. Saugokite paviršius nuo galimų nakties šalnų.
Nenaudokite horizontaliems paviršiams, kuriuos veikia vandens apkrova. „Caparol - Tiefgrund TB” naudojant patalpose, gali atsirasti būdingas tirpiklio kvapas. Patalpose, kuriose keliami dideli higienos reikalavimai, naudokite silpno kvapo, be aromatinių angliavandenilių „AmphiSilan- Putzfestiger”.
Fasadams, veikiamiems specialių objekto sąlygų arba natūralių atmosferos veiksnių labiau nei įprasta, kyla didesnė pelėsinių grybų ir dumbliagrybių apnikimo grėsmė. Todėl tokiems paviršiams rekomenduojame specialų produktą „ThermoSan", „Amphibolin-W" arba „Duparol-W", į kurių sudėtį įeina veikliųjų medžiagų, kurį laiką stabdančių pelėsinių grybų ir dumbliagrybių augimą. Tamsių spalvų dažais padengtuose paviršiuose dėl mechaninės apkrovos gali atsirasti šviesių dryžių (rašymo efektas). Tai visų matinių fasadinių dažų savybė.Kai pagrindai tankūs, vėsūs arba kai dėl atmosferos veiksnių poveikio paviršius džiūsta lėčiau, veikiant drėgmei (lyjant lietui, tvyrant rūkui, esant rasai), ant paviršių gali atsirasti gelsvų, skaidrių, truputį blizgių ir lipnių pagalbinės medžiagos patako pėdsakų. Šios pagalbinės medžiagos yra tirpios vandenyje, todėl gausiu kiekiu vandens, pvz., daug kartų stipriai palijus, jos nusiplauna pačios. Dėl to išdžiūvusio sluoksnio kokybė nenukenčia. Jei reikia dengti nedelsiant, patakas sudrėkinamas ir po kurio laiko visiškai nuplaunamas. Papildomai gruntuojama „CapaGrund Universal". Tinkamomis oro sąygomis tokių patako pėsakų neatsiranda. Pažeistų vietų netvarkyti lazūriniais dažais. Suderinamumas su kitomis dažymo priemonėmis: norint išlaikyti specifines gaminio savybes, „TopLasur NQG" nereikia maišyti su kitais gaminiais. Konstrukcinės priemonės: išsikišusios dalys, pvz. karnizai, palangės, atbrailos ir kt., turi būti apdengtos (kad nesusiteptų arba neperdrėktų siena).

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Saugoti nuo vaikų. Šlifuojant naudoti P2 dulkių filtrus. Darbo ir džiūvimo metu pasirūpinti geru patalpų vėdinimu. Nevalgyti, negerti ir nerūkyti, dirbant su produktu. Patekus į akis ir ant odos, nedelsiant gerai praplauti vandeniu. Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, vandens telkinius ir žemės gruntą.
Tikslesni duomenys, žr. "Saugos duomenis”.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai. Skysti medžiagos likučiai sutvarkomi kaip senų dažų, emalės liekanos, sausi – kaip sukietėję griovimo likučiai arba buitinės šiukšlės.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Šiam gaminiui (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Šis produktas turi iki  30 g/l LOJ.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-DF02

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Hibridinis rišiklis (organinis silikatas/akrilatas), silikatai, vanduo, vaitspiritas, priedai, konservavimo priemonės.

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma. Jei dengiate pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtinai kreipkitės į mus arba mūsų firmos bendradarbius užsienyje. Mielai patarsime išsamiai ir atsižvelgdami į Jūsų objektą.

Klientų aptarnavimo centras

Tel. 8 5 2602015
Faks. 8 5 2639283
El. paštas: info@caparol.lt

Techninė informacija

Saugumo duomenų lapas

Informacija