caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/102150/038134_CapaColl_VK_16kg.png

Capaver CapaColl VK

Dispersiniai klijai be tirpiklių, skirti techniniams ir apdailos neaustinio pluošto tapetams („DesignVliese") ir lengviems stiklo pluošto audinio tapetams

Paskirtis

Paruošti naudoti, dispersiniai klijai, skirti  visiems „Capaver Akkord­Vliese”, „Capaver FantasticFleece”, „Capaver Jacquard Glasgewebe” taip pat K- ar VB-tipo  „Capaver” stiklo pluošto audinio tapetams 1100, 1132, 1142, 1152 arba 2410 bei kitoms panašioms vidaus sienų dangoms klijuoti.
Klijuojant visu stiklo audinius ir neaustinio pluošto tapetus iš „Capaver” asortimento, klijus „Capaver CapaColl VK" galima dengti beoriais purškimo aparatais. 

Savybės

  • E.L.F.,  ekologiški
  • Gera sukibtis nuo pat pradžių
  • Ilgas laikas iki rišimosi pradžios
  • Galima purkšti 
  • Optimaliai tinka klijavimo aparatams

Pakuotė/indų talpa

  • 16 kg, 25 kg

Spalvos

  • Skaidrūs, balti

Laikymas

Vėsiai, bet ne šaltyje.
Praimtas pakuotes laikyti sandariai uždarytas.

Tankis

apie 1,10 g/cm3

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis

1 vidus2 vidus3 vidus1 išorė2 išorė
++
(–) netinka/ (○) santykinai tinka/ (+) tinka

Pagrindai

Pagrindas turi būti tvirtas, sausas, švarus, lygus ir be sukibtį mažinančių dalelių. Laikytis VOB, C dalies, DIN 18366, 3 pastr. nurodymų, taip pat techninės informacijos Nr. 650.

Kontrastingus paviršius pirmiausia padengti „Capadecor DecoGrund” arba „Caparol Haftgrund” gruntu.

Dengimo būdas

Dengti teptuku, voleliu, beoriu purkštuvu arba klijavimo aparatu.

Beoris purškimas:
Purškimo kampas: 40- 50°, purkštukai: 0,017- 0,019 colių, slėgis: 180-200 bar.

Klijavimas
„Capacoll VK" klijais tolygiai, gerai įsotinant padengti pagrindą per  1-3 tapeto juostų plotį. Dengti ėriuko kailio voleliu arba beoriu purkštuvu. Nedelsiant ant klijais padengto pagrindo pakloti tapetą / stiklo audinio medžiagą. Tapetavimo glaistykle arba voleliu prispausti taip, kad neliktų pūslių. Klijuojant ant silpnai įgeriančių pagrindų, kai temperatūra žema arba tvyro didelė oro drėgmė, prieš klojant tapetus reikia leisti klijams atvėsti. 

Klijų tepimo prietaisas:
Tam tikrais klijų tepimo prietaisais galima dengti neskiestus „CapaColl VK" klijus „Capaver Glasgewebe" stiklo pluošto audinio tapetams klijuoti. Atkreipkite dėmesį, kad „CapaColl VK" klijų procesas yra negrįžtamas. Prieš ilgesnes darbo pertraukas, klijų tepimo prietaisą reikia išvalyti.

 

Sluoksnių sandara

Klijuojant tapetus reikia laikytis  atitinkamo tapeto/stiklo pluošto audinio techninės informacijos nuorodų! 

„CapaColl VK" klijus galima dengti beoriais purkštuvais  visiems tapetams iš  „Capaver" asortimento klijuoti. Jei norima didesnės pradinės sukibties, reikėtų atsisakyti „CapaColl GK" produkto.

Sąnaudos

Stiklo pluošto audiniams:
Smulkios faktūros ir neaustinio pluošto tapetai: apie 150 g/m2.
Vidutinio grubumo faktūros: apie 100–250 g/m2.

Tikslias sąnaudas galima apskaičiuoti, padengus bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Žemiausia dengimo temperatūra:
Pagrindo ir aplinkos temperatūra turi būti ne žemiau +5°C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, išdžiūna ir galima  dengti po 6-12  val. Visiškai išdžiūsta po maždaug 3 dienų.
Kai temperatūra žemesnė, klijų sluoksnis storesnis ar didesnis oro drėgnumas, džiūsta ilgiau.

Nuorodos

Jei dengiant, pvz. beoriu purkštuvu, užpurškiama per daug medžiagos,  gali atsiverti "AkkordVliesen" tapetų sandūrų siūlės.
Dengiant gipsines glaisto mases dėl ilgalaikio drėgmės poveikio jos gali išbrinkti, susidaryti pūslių ir atšokti, todėl reikia pasirūpinti gera ventiliacija ir temperatūra, kad paviršiai greitai išdžiūtų.
Laikytis Federalinės gipso ir gipso plokščių pramonės sąjungos atmenos Nr. 2 „Gipsinių plokščių glaistymas"  nuorodų.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Saugoti vaikams neprieinamoje vietoje. Dengimo ir džiūvimo metu pasirūpinti geru patalpų vėdinimu. Dengiant klijus nevalgyti, negerti, nerūkyti. PATEKUS Į AKIS, ANT ODOS nedelsiant kruopščiai nuplauti vandeniu. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, saugoti, kad nesusigertų į žemę. Baigus darbus, įrankius iškart nuplauti muilu ir vandeniu. Neįkvėpti išpurškiamų dalelių. Išsamesni duomenys - saugos duomenų lapuose.

Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3 (2H)-ono, 2-metil-2H-izotiazol-3-ono. Gali sukelti alerginę reakciją.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skysti medžiagos likučiai sutvarkomi kaip vandeniu atskiesta klijavimo medžiaga, sudžiūvę – kaip sukietėję klijai arba kaip buitinės atliekos.

Giscode

D1

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Polivinilacetato derva, vanduo, priedai, konservantai (metilizotiazolinonas, benzizotiazolinonas).

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma. Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į "Caparol" atstovus, kurie, atsižvelgę į konkretų objektą, suteiks profesionalią konsultaciją.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt

Techninė informacija