caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/21785/020344_Capaver_Gewebegrundierung_12,5_L.png

Capaver Gewebegrundierung

Vandeniu skiedžiamas gruntas, skirtas tarpiniam sluoksniui ant stiklo audino ir stiklo pluošto tapetų

Paskirtis

Lengvai užpildantis tarpinis sluoksnis, skirtas dengti ant stiklo pluošto audinių ir neaustinių pluoštų, ypač, kai baigiamasis sluoksnis numatomas dengti plonasluoksniais dažais, pvz., lateksiniais dažais. Padengus tarpinį grunto "Capaver Gewebegrundierung"  sluoksnį, baigiamasis sluoksnis mažiau sukrenta ir tolygiai išdžiūsta. Toks paruošimas leidžia sumažinti  baigiamojo sluoksnio medžiagos sąnaudas, pagerina homogeniškumą, ypatingai, kai dengiami labai lygūs pagrindai.

Savybės

  • skiedžiamas vandeniu
  • tolygiai pasklinda
  • neuždengia stiklo pluošto audinių faktūros 

Pakuotė/indų talpa

12,5 l

Spalvos

Baltas, spalvinama įmaišant iki 5% „Amphibolin” arba „CaparolColor Voll- und Abtönfarben” saplvinamųjų dažų.

Laikymas

Vėsiai, bet ne šaltyje. Pakuotes laikyti sandariai uždarytas.

Tankis

apie 1,60 g/cm3

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis

1 vidus2 vidus3 vidus1 išorė2 išorė
++
(–) netinka / (○) santykinai tinka / (+) tinka

Dengimo būdas

Dengti galima teptuku, voleliu ir galingais beoriais purkštuvais.

Dengimas beoriu purkštuvu: 
Purškimo kampas: 40-50°;
Purkštukas: 0,019–0,021";
Purškimo slėgis: 150–180 bar;
Purškimui masę atskiesti 5–7% vandens.

Sluoksnių sandara

Dengimas:
„­Capaver Gewebegrundierung" gruntą tonuoti bigiamojo sluoksnio spalva, atskiesti ne daugiau kaip 10% vandens ir tolygiai padengti ant išdžiūvusio audinio avikailio voleliu arba beoriu purkštuvu.
Siekiant sumažinti volelio paliekamas žymes, nugruntuotą paviršių neužilgo dar kartą pavoluoti voleliu, nenaudojant medžiagos.

Sąnaudos

Ant stiklo audinio:
smulki faktūra: apie 150 ml/m2
vidutinė faktūra: apie 180–200 ml/m2
grubi faktūra: apie 210–260 ml/m2

Dengimo sąlygos

Žemiausia aplinkos ir pagrindo temperatūra dengiant:
+5 °C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, paviršius išdžiūsta per 6–12 val., galima dengti kitą sluoksnį. Visiškai išdžiūsta maždaug po 3 d. Kai temperatūra žemesnė ir santykinis oro drėgnumas didesnis, paviršius džiūsta ilgiau.

Įrankių plovimas

Panaudotus įrankius po darbo iš karto išplauti vandeniu.

Nuorodos

Suderinamumas:
Norėdami išlaikyti specifines produkto savybes, „Capaver Gewebegrundierung” nemaišykite su kitomis medžiagomis.

Skiedimas: skiedžiant gruntą, silpnėja jo savybė užpildyti.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Saugoti vaikams neprienamoje vietoje. Šlifuojant naudoti P2 dulkių filtrus. Darbo ir džiūvimo metu pasirūpinti geru patalpų vėdinimu. Darbo metu negerti, nevalgyti, nerūkyti. Patekus į akis, ant odos nedelsiant nuplauti vandeniu. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, saugoti, kad nesusigertų į gruntą. Išsamesni duomenys - saugos duomenų lape.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skystus medžiagos likučius atiduoti į senų dažų/ lako surinkimo punktus, sudžiūvę likučiai sutvarkomi kaip statybos, griovimo arba buitinės atliekos.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Tokiam A/a kategorijos produktui: 30 g/l.  Šiame produkte LOJ yra iki 1 g/l.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-DF01

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Polivinilacetato derva, titano dioksidas, kalcio karbonatas, vanduo, priedai, konservantai (metilizotiazolinonas, benzizotiazolinonas).

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma. Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į "Cparol" atstovus, kurie, atisžvelgę į konkretų objektą, suteiks profesionalią konsultaciją.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt

Techninė informacija