caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/91769/035838_705733_Capacryl_Haus-Lack_2,5L.png

Capacryl Haus-Lack

Aukštos kokybės, vandens pagrindo, blizgūs akriliniai emaliniai dažai, vidaus ir išorės darbams

Paskirtis

Skiti gruntuotoms santykinai pastovių ir nepastovių matmenų medinėms konstrukcijoms, taip pat gruntuotam metalui ir kietajam PVC padengti aukštos kokybės tarpiniu ir viršutiniu sluoksniu.
Šildomų pagrindų nedengti baltais atspalviais, nes paviršius gali pagelsti (tokiems paviršiams naudoti „Capacryl Heizkörperlack").

Savybės

 • Vandens pagrindo
 • Ekologiški
 • Silpno kvapo
 • Lengvai dengiami
 • Nelašantys
 • Elastingi
 • Greitai džiūstantys
 • Difuziški
 • Atsparūs trynimui pagal DIN 53778
 • Atsparūs buitinėms valymo priemonėms 
 • Atsparūs šlapiam trynimui pagal DIN EN 13300: 1 klasė (atitinka atsparumą dilimui pagal DIN 53778)
 • Tinkami dažyti vaikų žaislus pagal DIN EN 71-3

Pagrindinė medžiaga

Akrilinė dispersija

Pakuotė/indų talpa

 • Balti:
  750 ml,  2,5 l, 10 l

Spalvos

 • Standartinės spalvos: balta maždaug RAL 9010

Spalvos atsparumas blukimui pagal BFS atmeną Nr. 26:

Rišiklis: A klasė
Pigmentai: 1 grupė

Blizgesio laipsnis

Blizgūs

Laikymas

Vėsiai, bet ne šaltyje.  Nepraimtoje originalioje pakuotėje galioja  12 mėn.

Tankis

apie 1,1–1,3 g/cm3

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis

1 vidus2 vidus3 vidus1 išorė2 išorė
+++++
(–) netinka/ (○)santykinai tinka/ (+) tinka

Tinkami pagrindai

Gruntuotos santykinai pastovių ir nepastovių matmenų medinės konstrukcijos, gruntuotas metalas ir kietasis PVC. Pagrindas turi būti švarus, sausas, be birių dalelių ir turi išlaikyti apkrovą. Santykinai pastovių ir nepastovių matmenų medinių konstrukcijų drėgmė turi būti ne didesnė kaip 15 %.

Pagrindo paruošimas

Medinės konstrukcijos
Mediniai paviršiai nušlifuojami pluošto kryptimi, kruopščiai nuvalomi ir pašalinami ištryškę sakai. Aštrūs kraštai nulaužomi, nuapvalinami (žr. BFS atmeną Nr. 3).
Geležis, plienas
Geležis ir plienas paruošiami pagal norminį švarumo laipsnį SA 2½ (srove) arba ST3 (mašinomis) pagal DIN EN ISO12944-4.
Cinkas, kietasis PVC
Nuvaloma amoniakiniu vilgalu ir sintetine šlifavimo kempinėle pagal BFS atmenas Nr. 5 ir 22.
Aliuminis, varis
Nuvaloma nitroskiedikliu arba fosforo rūgštimi ir sintetine šlifavimo kempinėle pagal BFS atmeną Nr. 6.
Seni dažų sluoksniai
Seni dažų sluoksniai nušlifuojami ir/ arba nuplaunami šarmu. Pašalinami apkrovos neišlaikantys seni dažų sluoksniai.

Dengimo būdas

Nuorodos, kaip  purkšti:

Ø PurkštukasPurškimo slėgisOro slėgisSkiedimas
Airless/beoris0,011–0,015 colio200 barmaks 5 %
Airmix/Aircode0,011–0,015 colio120 bar2,5 bartiekiamo klampumo
Žemo slėgio1,8–2,2 mm

~ 0,5 bar

5–15 %
Aukšto slėgio2,0–2,5 mm2–4 bar5–15%

Sluoksnių sandara

PagrindasPaskirtisPagrindo paruošimasImpregnavimasGruntavimasTarpinis sluoksnisViršutinis sluoksnis
Mediena, medinės konstrukcijosVidujeŠlifuoti/ nuvalytiCapacryl Haftprimer
arba Capacryl Holz-IsoGrund1)
jei reikia, Capacryl PU-VorlackCapacryl
Haus-Lack
MedienaIšorėjeBFS Nr. 18 nuvalytiCapacryl
Holzschutz-Grund
Capacryl Haftprimer
arba
Capacryl Holz-IsoGrund1)
Capacryl Haus-Lack
Geležis, plienasVidujeNuvalyti rūdis/ nuvalytiCapalac AllGrundjei reikia, 
Capacryl PU-Vorlack
IšorėjeNuvalyti rūdis/ nuvalyti2 x Capalac AllGrundCapacryl PU-Vorlack
CinkasViduje/ išorėjeBFS Nr. 5Capacryl Haftprimerjei reikia,
Capacryl PU-Vorlack
Aliuminis, varisViduje/ išorėjeBFS Nr. 6Capacryl Haftprimers.o.
Kietasis PVCViduje/ išorėjeBFS Nr.22Capacryl Haftprimers.o.
Apkrovą išlaikantys
seni dažų sluoksniai
Viduje/ išorėjeŠlifuoti/ nuėsdinti šarmu2)Capacryl Haftprimer2)s.o.
II ir III skiedinio grupių tinkas, betonasViduje/ išorėjenuvalytiCapacryl Haus-Lack arba 
Caparol OptiGrund E.L.F.
jei reikia, 
Capacryl Haus-Lack
Stiklo pluošto tapetaiVidujenuvalytiCapacryl Haus-Lack
1)Pažeistos vietos paruošiamos ir gruntuojamos taip kaip pagrindas. Nuoroda: esant miltelinei dangai, „Coil-Coating” ir kitiems sudėtingiems pagrindams prieš dažant, būtina padengti bandomąjį plotą ir patikrinti sukibtį. 
Dengiant pastovių matmenų medines konstrukcijas būtinas dvigubas tarpinis sluoksnis pagal BFS atmeną Nr. 18.
1.Kai medienoje yra vandenyje tirpstančių, blunkančių sudėtinių dalių, visada reikia naudoti „Capacryl Holz-IsoGrund”, šakų vietos dengiamos 2 kartus.
2.Pažeistos vietos paruošiamos ir gruntuojamos taip kaip pagrindai.
Dengimas:
„Capacryl Haus-Lack” galima dengti teptuku, voleliu arba purkštuvu. Prieš dengiant gerai išmašyti ir, jei reikia, atskiesti 5–15 % vandens.
Dirbant teptuku,  naudoti „Orelmix” teptuką. Rankiniu būdu dengiant didesnius plotus, naudoti trumpaplaukį poliamido (nailono) volelį, po to nedelsiant pagrindą apdoroti smulkių porų porolono voleliu arba „Orelmix” teptuku. Paviršių lygiai padengsite dažais, jei įrankio dydis tiks dengiamam plotui ( pap. žr. „PULacksystems" instrukciją).

Sąnaudos

Apie 100–130 ml/m2/vienam sluoksniui.
Pateikti orientaciniai sąnaudų dydžiai, jie gali skirtis priklausomai nuo pagrindo ir jo savybių. Tikslias sąnaudas galite apskaičiuoti, padengus bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra
turi būti ne žemesnė kaip + 8°C

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai oro temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%Nelimpa dulkėsGalima dengti kitą sluoksnįVisiškai išdžiūsta
po val.1–210–1248
Kai temperatūra žemesnė ir santykinis oro drėgnumas didesnis, paviršius džiūsta ilgiau.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Saugoti vaikams neprieinamoje vietoje. Dengiant ir džiūstant pasirūpinti geru patalpų vėdinimu. Dirbant su produktu, nevalgyti, negerti, nerūkyti. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vandeniu. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, gruntą. Baigus darbą įrankius nuplauti muilu ir vandeniu. Šlifuojant naudoti P2 dulkių filtrus. Neįkvėpti išpurškiamų dalelių. Naudoti A2/P2 filtrus. Išsamesnė informacija, žr. saugos duomenų lapą.

Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono, 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono (EINECS 247-500-7) ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono (EINECS 220-239-6) (3:1) mišinio, 2,4,7,9-tetrametildek-5-in-4,7-diolo, 2-metil-2H-izotiazol-3-ono. Gali sukelti alerginę reakciją

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skystus medžiagos likučius sutvarkyti kaip vandeninių dažų atliekas, sudžiūvusius – kaip sukietėjusius dažus arba buitines atliekas.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

tokiam A/d kategorijos produktui: 130 g/l (2010). Šiame produkte LOJ < 110 g/l.

Giscode

BSW30

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

Senas M-LW01

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Sudėtinės medžiagos pagal VdL-RL01:
Poliakrilato derva, titano dioksidas, dažomieji pigmentai, silikatai, vanduo, glikolis, esterio alkoholis, glikolio eteriai, papildai, konservavimo medžiagos.

Sudėtyje yra metilizotiazolinono, benzizotiazolino, chlormetil- / metilizotiazolinono (3:1). 

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šiame spaudinyje aptarti neįmanoma. Dengiant pagrindus, kurie nepaminėti šioje techninėje informacijoje, būtina kreiptis į „Caparol″ atstovus, kurie, atsižvelgę į konkretų objektą, suteiks profesionalią konsultaciją.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt

Techninė informacija

Saugumo duomenų lapas