caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/61001/028337_Capalac_SolidGold_2,5_L.png

Capalac SolidGold

Labai blizgūs „High-Solid" alkidinės dervos dažai, kuriems būdingos puikios dengimo savybės. Naudojami išorei ir vidui.

Paskirtis

Ekonomišku ir aukštos kokybės galutiniu dažų sluoksniu padengti tikslių matmenų medines konstrukcijas, metalą ir kietąjį PVC išorėje ir viduje. Dengiama 2 sluoksniais. Radiatoriams dažyti nenaudoti baltų atspalvių (gali pagelsvėti).
Dėl galimo specifinio alkidinės dervos lako kvapo rekomenduojame didelius paviršius patalpose dengti „Capacryl PU-Gloss".

Savybės

 • Be aromatinių junginių pagal VdL direktyvą 01.
 • Gausu kietųjų dalelių, todėl didelis sausojo sluoksnio storis.
 • Puiki dengiamoji geba.
 • Gerai padengia briaunas.
 • Puiki sklida (net ir dengiant voleliu).
 • Ilga dengimo trukmė, net ir esant aukštai temperatūrai.
 • Dažniausiai užtenka dviejų sluoksnių.
 • Renovuojant užtenka vieno sluoksnio.
 • Ypač ekonomiškas dėl trumpos darbo trukmės.
 • Labai blizgus.
 • Labai atsparus atmosferos veiksniams.
 • Labai atsparus blukimui.

Pagrindinė medžiaga

Alkidinės dervos dažai, kuriuose didelis kiekis kietųjų dalelių.

Pakuotė/indų talpa

 • Baltas: 750 ml, 2,5 l
 • ColorExpress: 500 ml, 1 l, 2,5 l.

Spalvos

Balta, kitos spalvos spalvinamos „Capalax mix".
Nuoroda: trūkstant šviesos (UV spindulių), veikiant šilumai ir chemikalams, pvz., amoniako garams, kylantiems iš valymo priemonių, klijų, dažymo arba sandarinimo medžiagų, šviesių spalvų ir baltu laku padengti paviršiai gali pagelsvėti. Šis pagelsvėjimas yra būdingas tokiai medžiagai, todėl tai nėra produkto trūkumas.
Atsparumas blukimui pagal BFS atmeną Nr. 26
Rišiklis: B klasė
Spalvinimas: 1-3 bazė, nelygu spalva.

Blizgesio laipsnis

Labai blizgus.

Laikymas

Vėsiai.
Pakuotes laikyti sandariai uždarytas.

Tankis

apie 1,33 g/cm3

Nuorodos

Medžiagai būdinga šiek tiek ilgesnė džiūvimo trukmė. Įmaišius „Capalac PU-Härter", džiūvimo trukmė patrumpėja.

Tinkami pagrindai

Nugruntuota ir nulakuota mediena, metalas ir kietasis PVC. Pagrindas turi būti švarus, išlaikantis apkrovą, sausas ir be sukibtį mažinančių dalelių.
Tikslių matmenų medinių konstrukcijų drėgmė turi būti ne didesnė kaip 13%.

Pagrindo paruošimas

Medinės konstrukcinės dalys
Medinius paviršius nušlifuoti pagal plaušą, gerai nuvalyti ir pašalinti ištryškusius sakus. Aštrias briaunas nušlifuotii (žr. BFS atmena Nr. 18).

Geležis, plienas

Nuvalyti iki SA 2 ½ švarumo laipsnio pagal DIN EN ISO 12944-4. Kai korozijos apkrova (pvz., patalpose be vandens kondensato apkrovos ir be agresyvaus poveikio) yra nedidelė, galima kruopščiai nuvalyti mašinomis arba rankiniu būdu iki ST 3 švarumo laipsnio.

Cinkas, kietasis PVC

Nuvalyti amoniakiniu vilgikliu  ir abrazyvine kempine pagal BFS atmeną Nr. 5 ir 22.

Aliuminis (neeloksuotas)

Nuvalyti nitroskiediniu arba fosforo rūgštimi abrazyvine kempine pagal BFS atmeną Nr. 6.

Seni dažų sluoksniai

Nušlifuoti ir/arba nuplauti šarmu. Atšokusius senus dažų sluoksnius pašalinti.

Dengimo būdas

Nuorodos, kaip purkšti:

Purkštuko Ø SlėgisSkiedimasMedž. temperatūra
Aukšto slėgio1,5–2,0 mm2,0–4,0bar5–10 % tūrio20°C
Žemo slėgio1,2–1,5 mm0,2–0,5bar5–10 % tūrio20°C
Beoris0,011–0,013 colių180–200 barneskiedžiama35°C

Skiedimas

„Capalac SolidGold" dengiamas teptuku ir voleliu. Prireikus arba purškiant, galima įmaišyti sintetinės dervos skiediklio arba „Caparol AF-Verdünner".

Sluoksnių sandara

Pagrindas

PaskirtisParuošimasImpregnavimasGruntavimasTarpinis sluoksnisBaigiamasis sluoksnis
Mediena, medžio gaminiaividujenušlifuotiCapalac VorlackCapalac
SolidGold
Medinės konstrukcinės dalysišorėjeBFS Nr. 18Capalac Holz-Imprägnier-GrundCapalac VorlackCapalac SolidGold
Geležis, plienasvidujenuvalyti rūdis, riebalusCapalac AllGrund
išorėjenuvalyti rūdis, riebalusCapalac AllGrundCapalac AllGrund
CinkasvidujeBFS Nr. 5Capalac AllGrund
išorėjeBFS Nr. 5Capalac AllGrund
oder
Disbon 481 EP-Uniprimer
Capalac AllGrund
Aliuminisviduje/išorėjeBFS Nr. 6Capalac AllGrund
Kietieji plastikaividuje/išorėjeBFS Nr. 22Capalac AllGrund
Apkrovą išlaikantys seni dažų sluoksniaividuje/išorėjenušlifuoti, nuplauti šarmuPažeistas vietas paruošti ir nugruntuoti atsižvelgiant į pagrindą.jei reikia
Capalac Vorlack
1) Pažeistas vietas paruošti atsižvelgiant į pagrindą.
Nuoroda: esant miltelių sluoksniams, „Coil-Coating" ir kitiems sudėtingiems pagrindams, būtina prieš tai padengti bandomąjį plotą ir patikrinti sukibtį.

Dengimas:
„Capalac SolidGold" galima dengti lakavimo šepečiu, lakavimo voleliu arba purkštuvu.

Sąnaudos

Sąnaudos, sluoksnio storis:

Įrankis SąnaudosVid. drėgno sluoksnio storisVid. sauso sluoksnio storis
Teptukas100–120 ml/m2110 µm80 µm
Volelis100–120 ml/m2100 µm75–80 µm
PurkštuvasAukšto slėgioapie 120 ml/m2120 µm90 µm
Žemo slėgioapie 120 ml/m2120 µm90 µm
Beorisapie 120 ml/m2120 µm90 µm

Pateiktos sąnaudos yra apytikrės, jos gali skirti priklausomai nuo pagrindo ir jo savybių. Kiek reikia tiksliai, apskaičiuoti padengus bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra
Ne žemesnė kaip 5°C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai oro temperatūra 20°C ir  santykinis oro drėgnumas 65%.Nelimpa dulkėsGalima liestiGalima dažytiVisiškai išdžiūsta
Po val.4–58–1024–3648–72

Kai temperatūra žemesnė, oro drėgnumas didesnis ir didesnės sąnaudos, džiūsta ilgiau. Įmaišius „Capalac PU-Härter", džiūvimo trukmė patrumpėja.

Įrankių plovimas

Panaudotus įrankius plauti sintetinės dervos skiedikliu arba terpentino pakaitalu.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Degi.
Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. Saugoti nuo vaikų. Pakuotes laikyti sandariai uždarytas gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti atokiai nuo uždegimo šaltinių. Nerūkyti. Neįkvėpti garų, aerozolių. Vengti patekimo į akis ir ant odos. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, gruntą. Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones. Naudoti tik gerai vėdinamose vietose. Prarijus neskatinti vėmimo, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę. Sudėtyje yra 2-butanonoksimo. Gali sukelti alergines reakcijas. Išsamesni duomenys, žr. saugos duomenis.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Pakuotes su likučiais atiduoti į senų emalių surinkimo vietas.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Šiame produkte: (kat.A/d): 300 g/l (2010). Šiame produkte LOJ yra iki 300 g/l.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-LL01

Techninė informacija

Saugumo duomenų lapas