caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/185050/055804_CAPALAC_Rostschutzgrund_2,5L.png

Capalac Rostschutzgrund

Antikorozinis gruntas geležies ir plieno paviršiams

Paskirtis

Gruntas, apsaugantis nuo korozijos geležies ir plieno paviršius. Išorės ir vidaus darbams.

Savybės

  • Medžiagoje nėra švino ir chromatų
  • Patikima apsauga nuo korozijos
  • Aktyvūs antikoroziniai pigmentai
  • Labai gera sukibtis
  • Gera dengiamoji geba
  • Greitai džiūsta
  • Lengvai dengiamas

Pagrindinė medžiaga

Alkidinė derva, sudėtyje yra tirpiklių

Pakuotė/indų talpa

375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l

Spalvos

Šviesiai pilkas, tamsiai rudas

Blizgesio laipsnis

Matinis

Laikymas

Vėsiai
Pakuotes laikyti sandariai uždarytas

Tankis

apie 1,5 g/cm3

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis

1 vidus2 vidus3 vidus1 išorė2 išorė
++
(–) netinka / (○) santykinai tinka / (+) tinka

Įvadas

Prieš naudojant, gerai išmaišyti. Jei reikia, galima atskiesti skiedikliu, sintetinės dervos pagrindu. „Capalac Rostschutzgrund” galima dengti teptuku, voleliu arba purkštuvais.

Tinkami pagrindai

Geležis, plienas

Pagrindo paruošimas

Nuo metalo ir plieno paviršių švariai nuvalyti rūdis. Pašalinti nešvarumus ir sukibtį mažinančias medžiagas (pvz. aliejų, riebalus).

Dengimo būdas

Nuorodos dengiant purškimo būdu:

Ø PurkštukaiSlėgisSkiedimas
Aukšto slėgio1,5–1,8 mm2–4 barapie 10 %
Žemo slėgio1,5 mm0,2–0,5 barapie 10 %
Beoriai0,011–0,013 coliai180–200 barneskiestas

Sluoksnių sandara

PagrindasNaudojimasPagrindo paruošimasGruntavimasTarpinis sluoksnisViršutinis sluoksnis
Geležis ir plienasvidusnuvalyti rūdis/pašalinti riebalus1–2 x Capalac Rostschutzgrundjei reikia,  
Capalac WeißlLack (balta emalė), Cpalac BuntLack (spalvota emalė) arba Vorlack
Capalac WeißlLack (balta emalė) arba Cpalac BuntLack (spalvota emalė) 
išorėnuvalyti rūdis/pašalinti riebalus2 x Capalac RostschutzgrundCapalac WeißlLack (balta emalė), Cpalac BuntLack (spalvota emalė) arba Vorlack
priklausomai nuo korozijos intensyvumo, 1–2 x Capalac Rostschutzgrund sluoksniai.

Sąnaudos

Sąnaudos ml/m2Dengiant
teptuku
Dengiant
voleliu
Dengiant purkštuvais
aukšto slėgiobeoriaisžemo slėgio
90–10080–100130140130

Dengimo sąlygos

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra
turi būti ne žemesnė kaip +5 °C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai temperatūra +20 °C, santykinis oro drėgnumas
65 %
nelimpa dulkėsgalima liestigalima  dengti kitą sluoksnįgalima dengti kitą sluoksnį purškimo būdu
val.2–34–5126–8

Kai temperatūra žemesnė, o  santykinis oro drėgnumas aukštesnis, arba kai sąnaudos didesnės, nei rekomenduojama, džiūvimo laikas ilgėja.

Įrankių plovimas

Po darbo įrankius nuplauti vaitspiritu arba skiedikliu, sintetinės dervos pagrindu

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Degūs garai ir skystis. Kenksmingas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius neigiamus pakitimus. Pasikartojantis kontaktas su oda gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. Saugoti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiai nuo atviros liepsnos/ karštų paviršių. Darbo metu nerūkyti,  neįkvėpti garų, aerozolio. Saugoti, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Naudoti tik gerai vėdinamose vietose, patalpose. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. PRARIJUS: išskalauti burną. Neskatinti vėmimo. Sudėtyje yra butanonoksimo - gali sukelti alerginę reakciją.

Atliekų tvarkymas

Perdirbimui atiduodamos visiškai tuščios pakuotės. Pakuotės su produkto likučiais  atiduodamos į senų emalinių dažų surinkimo vietas.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Tokiam  A/i kategorijos produktui: 500 g/l (2010). Šiame produkte yra ne daugiau kaip 500 g/l LOJ.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-GP02

Išsamesni duomenys

Žiūrėti saugos duomenų lapus.

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma. Jei dengiate pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtinai kreipkitės į „Caparol″ atstovus, kurie, atsižvelgę į konkrečią situaciją, suteiks profesionalią konsultaciją.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt