caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/110126/039780_Capalac_Isolierspray.png

Capalac Isolierspray

Greitai džiūstantis izoliuojamasis gruntas

nuo prasimušančių dėmių

išorės ir vidaus darbams

Paskirtis

Izoliuojamasis gruntas nuo prasimušančių arba blunkančių medžiagų dažomame pagrinde, kaip antai, asfaltas, dervos, bitumas, dūmų arba suodžių dėmės, vandens dėmių kraštai, spalvotų pieštukų žymės, vidaus ir išorės darbams. Būtina padengti galutine danga.

Savybės

  • Greitai džiūstantis
  • Tinka daugumai paviršių izoliuoti
  • Galima padengti dažais
  • Dera su polistirenu

Pagrindinė medžiaga

Sintetinė derva su tirpikliais

Pakuotė/indų talpa

400 ml aerozolinis flakonas

Spalvos

Balta

Laikymas

Vėsiai. Nepažeistuose originaliuose flakonuose gali būti laikoma 12 mėnesių.

Tinkami pagrindai

Mineraliniai pagrindai, mediena ir medinės konstrukcijos, polistirenas.
Pagrindas turi būti sausas, švarus ir išlaikantis apkrovą. 
Medienos drėgmė turi neviršyti 15 %.

Pagrindo paruošimas

Vandens dėmių kraštus ir išsikristalizavusias druskas nuvalyti sausu šepečiu.

Dengimo būdas

Prieš naudojant, flakoną gerai  sukratyti (mažiausiai 30 sekundžių).

Paviršius apipurkšti kryžmai, plonu sluoksniu. Tarp darbo ciklų daryti 30 minučių pertraukas, kad paviršius nudžiūtų.

„Capalac Isolierspray” gruntu paviršių nupurkšti 2 – 3 kartus.

Per trumpas džiūvimo laikas gali neigiamai įtakoti izoliuojamąsias savybes.  Ypatingai, kai  dangos sluoksnis yra labai storas ir lėtai džiūstantis, padengus per ploną izoliuojamąjį sluoksnį ir esant poroms pagrinde, gali susiformuoti dėmių.

Izoliuojamąjį poveikį rekomenduojama patikrinti, padengiant bandomąjį plotą.
Po darbo flakoną apversti dugnu statmenai į viršų ir, trumpai paspaudus purkštuko ventilį, išpurkšti visą purkštuke likusią medžiagą (kad medžiaga neuždžiūtų purkštuke).

Sluoksnių sandara

Nugruntuotą paviršių dengti  vienkomponenčiais „Caparol” dažais ir emalėmis, vandens pagrindo arba su tirpikliais. 

Sąnaudos

Apie 1,5 – 2,0 m2/ flakonas.

Dengimo sąlygos

Aplinkos, medžiagos ir pagrindo temperatūra nuo + 8° C iki +30° C. Santykinis oro drėgnumas negali viršyti 75 %.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 60%Nelimpa dulkėsGalima liestiGalima dengti
Minutės102030

Įrankių plovimas

Plauti  „Disboxid 419 Verdünner” skiedikliu.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Labai degus. Kenksmingas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Garai gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą. Saugoti vaikams neprieinamoje vietoje. Neįkvėpti garų, aerozolio. Vengti patekimo į akis, ant odos. Neišpilti į kanalizaciją. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją, parodyti produkto pakuotę ar etiketę. Naudoti tik gerai vėdinamose patalpose.
Flakonas yra slėginis, saugoti nuo saulės spindulių ir aukštesnės kaip +50°C temperatūros. Flakono, net ir panaudoto, neardyti ir nedeginti. Nepurkšti į ugnį arba ant įkaitusių daiktų. Laikyti atokiai nuo užsidegimo šaltinių. Nerūkyti.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti flakonai. Flakonus su skystais arba sukietėjusiais likučiais priduoti į dažų, turinčių organinių tirpiklių ar kitų pavojingų medžiagų, surinkimo vietas.

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Speciali sintetinė derva, titano dioksidas, mineraliniai užpildai, eteris, alifatai, glikolio eteris, acetonas, priedai.

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų paruošimo šioje techninėje informacijoje nėra įmanoma aptarti. Jeigu dengsite pagrindą, kuris neaprašytas šioje techninėje informacijoje, būtinai kreipkitės į „Caparol" atstovus, kurie, įvertinę konkretų objektą, suteiks profesionalią konsultaciją.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt

Techninė informacija