caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/254058/068099_Capatect_Klebe-_und_Armierungsmasse_170_LT.png

Capatect Klebe- und Armierungsmasse 170

Mineralinis sausasis mišinys pagal DIN EN 998-1, skirtas termoizoliacinių plokščių klijavimui ir armavimui Capatect fasadų šiltinimo sistemose

Paskirtis

Klijavimo ir armavimo mišinys Capatect fasadų šiltinimo sistemoms. Specialiai pritaikytas Capatect sistemoms  Capatect Keramik (keramikos),  Capatect Feinstein (smulkių akmenėlių),  Capatect Naturstein (natūralaus akmens).

Savybės

  • Termoizoliacinių plokščių klijavimui ir armavimui
  • Atstumia vandenį
  • Labai pralaidus vandens garams
  • Lengvai dengiamas
  • Gerai sukimba su visais mineraliniais pagrindais, EPS ir mineralinės vatos termoizoliacinėmis plokštėmis

Pagrindinė medžiaga

Mineraliniai riškikliai pagal DIN EN 197-1 ir DIN EN 459-1, sintetinės dervos dispersijos milteliai

Pakuotė/indų talpa

25 kg maišai

Spalvos

Pilka

Laikymas

Vėsiai, bet ne šaltyje, sausai  
Nepraimtoje pakuotėje produktas galioja apie 12 mėn.
12 mėn. - nedidelis chromatų kiekis

Piltinis tankis

apie 1,4 g/cm³

Pasipriešinimo difuzijai koeficientas μH2O

≤ 25 pagal DIN EN 998-1

Difuzijai ekvivalentiško oro sluoksnio storis sdH2O

(4 mm): sd: < 0,1 m pagal DIN EN ISO 7783

Gniuždomasis stiprumas

Klasė CS III pagal DIN EN 998-1

Gaisrinė laikysena

Klasė A2-s1, d0 pagal DIN EN 13501-1

Sukimbamasis stiprumas su polistireno putplasčio plokšte

≥ 0,08 N/mm2

Kapiliarinė vandens sugertis

C ≤ 0,20 kg/(m2 ·min0,5 ) pagal DIN EN 1015-18;
Wc2 klasė pagal DIN EN 998-1.

Vandens pralaidumas w reikšmė

w < 0,15 kg/(m2 · h0,5) pagal DIN EN 1062-3

Produkto numeris

170

Pagrindo paruošimas

Mūro, betono paviršiai, seni dažų sluoksniai turi būti švarūs, sausi, išlaikantys apkrovą. Būtina pašalinti nešvarumus, sukibtį mažinančias daleles ar medžiagas (pvz. alyvos plėvelę), taip pat skiedinio šiurkštus. Kiek įmanoma pašalinti pažeistus ir atsisluoksniavusius senų dažų ir faktūrinio tinko sluoksnius. Tinko tuštumėles nudaužyti ir užtinkuoti sulig paviršiumi. Stipriai įgeriančius, birius arba tepančius paviršius reikia nuvalyti iki tvirto pagrindo ir nugruntuoti „Sylitol-Konzentrat 111".
Palanges ir šalia esančias konstrukcines dalis apklijuoti, siekiant apsaugoti nuo tiškalų.

Medžiagos paruošimas

Capatect Klebe- und Armierungsmasse 170  skiedinio paruošimas: 25 kg maišui reikia maždaug  5,8 l švaraus šalto vandens. Skiedinys maišomas galingomis lėtaeigėmis maišyklėmis iki vienalytės masės. Sukietėjusio skiedinio jokiu būdu negalima pakartotinai skiesti vandeniu.

Dengimo būdas

Klijavimas:
Klijavimo masę  užkrėsti ant užpakalinės plokštės pusės rumbų ir taškų metodu (palei plokštės perimetrą padengti  > 5 cm pločio juostą, o plokštės viduryje užkrėsti 3-6 delno dydžio skiedinio gumulus). Klijavimo masės kiekį ir sluoksnio storį reguliuoti atsižvelgiant į pagrindo toleranciją, svarbu, kad prispaudus termoizoliacinę plokštę prie pagrindo, klijais padengto paviršiaus sąlytis būtų ne mažesnis kaip 40% (Capatect Keramik keraminėse, Feinstein smulkaus akmens ir Naturstein natūralaus akmens šiltinimo sistemose sistemose ≥ 60% ploto). Klijais padengtą plokštę tvirtai prispausti prie pagrindo.
Klijavimo per visą paviršių technologija taikoma tik, kai pagrindas yra visiškai lygus ir naudojamos specialios termoizoliacinės plokštės.  Šiuo atveju klijavimo masė purkštuvu užpurškiama ant pagrindo. Prieš klojant izoliacines plokštes, klijavimo masės sluoksnį subraukyti dantytąja mente (dantelių plotį ir gylį pasirinkti atsižvelgiant į pagrindo savybes). Termoizoliacines plokštes įspausti į šviežiai padengtą klijavimo masę, užfiksuoti jų padėtį švelniai pajudinant į šonus ir stipriai prispausti. Klijavimo mase padengti tik tokį pagrindo plotą, kiek iš karto bus klojama termoizoliacinių plokščių. 

Plokštes klijuoti iš apačios į viršų perrišos būdu, tvirtai prispaudžiant. Klijavimo masės neturi patekti į plokščių sandūrų siūles. 

Armavimas:
Polistireno plokščių sandūrų pralankas nušlifuoti, pašalinti prilipusias šlifavimo dulkes.
Nepadengtą mineralinės vatos plokštės paviršių  padengti armavimo mase.

Prie langų angokraščių ir briaunų pritaisyti kampų apsaugas, ties fasadų angų kampais atlikti įstrižinį armavimą, tuomet armavimo tinklelio pločio juostomis dengti armavimo masę. Į ją su ne mažesnėmis kaip 10 cm užlaidomis įspausti armavimo tinklelį Capatect Gewebe 650.  Po to armavimo tinklelį pilnai užglaistyti armavimo skiediniu "šlapias į šlapią" metodu, užgriebiant už drėgno paviršius. 

Armavimo sluoksnis turi būti ne plonesnis kaip 4 mm ir ne storesnis kaip 10 mm. Kai sluoksnio storis yra daugiau nei  7 mm, reikalingi du dengimo etapai. Tokiu atveju antrasis sluoksnis turi būti plonesnis nei pirmasis. Prieš dengiant antrąjį sluoksnį, pirmasis sluoksnis turi būti sukietėjęs, bet ne visiškai išdžiūvęs. Kai armavimo sluoksnio storis iki 4 mm, armavimo tinklelis turi būti sluoksnio viduryje. Kai sluoksnio storis daugiau nei  4 mm, armavimo tinklelis turi būti viršutinėje armavimo sluoksnio dalyje. 


Tvirtinimas:
Smeigėmis tvirtinant per armavimo tinklelį, skiedinys dengiamas dviem etapais. Į pirmą sluoksnį įterpiamas armavimo tinklelis, tvirtinamos smeigės ir iš karto užglaistoma antru sluoksniu.

Sąnaudos

Klijuojant:
apie  4,5–8,0 kg/m2

Armuojant:
apie 1,4 kg/m2/mm storio sluoksnio storiui. Armavimo sluoksnio storis turi būti apie 4–10 mm.

Pateiktos sąnaudos yra orientacinės. Būtina atsižvelgti į objekto arba dengimo sąlygotus nuokrypius.

Dengimo sąlygos

Dengimo temperatūra:
Dengiant ir džiūstant, aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C ir ne aukštesnė kaip +30°C. Nedengti pučiant vėjui, tvyrant rūkui arba esant dideliam oro drėgnumui, taip pat, kai pagrindus veikia tiesioginiai saulės spinduliai. Žr. Vokietijos tinkuotojų sąjungos atmeną „Tinkavimas esant aukštai ir žemai temperatūrai".

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Smeigėmis tvirtinama, tik kai gerai sutvirtėja klijų sluoksnis, t.y. maždaug po 1 d. Šaltuoju metų laiku ir tvyrant didelei oro drėgmei paviršius džiūsta ilgiau.

Įrankių plovimas

Panaudotus darbo įrankius iškart po darbo nuplauti vandeniu.

Įvadas

Siekiant apsaugoti nuo kritulių, darbo ir džiūvimo metu pastolius apdengti pastoliniu tinkleliu. Dirbant reikia laikytis DIN 18550-1, taip pat DIN 18350, VOB, C dalies nuostatų. Laikytis konteinerių naudojimo ir rūšiavimo instrukcijų.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Dirgina odą. Sukelia sunkius akių pažeidimus. Gali dirginti kvėpavimo takus.
Kreipiantis į gydytoją, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.
Saugoti vaikams neprieinamoje vietoje. Neįkvėpti dulkių. Naudoti lauke arba gerai vėdinamose patalpose. Dėvėti apsaugines pirštine/ užsidėti akių apsaugą.
PATEKUS Į AKIS keletą minučių kruopščiai plauti vandeniu. Jei įmanoma, išimti kontaktinius lęšius. Toliau plauti akis. 
Nedelsiant skambinti į apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą/ gydytojui. Laikyti užrakintą. Sudėtyje yra cemento, Portlando cemento, chemikalų, kalcio hidroksido.
Vandeninis cemento mišinys pasižymi šarminiu poveikiu. Laikytis techninės informacijos nuorodų.
LOJ kiekis pagal 2004/42/ES direktyvą < 1 g/l.

Atliekų tvarkymas

Perdirbimui atiduodami tik visiškai tušti maišai. Sukietėjusius medžiagos likučius sutvarkyti kaip mišrias statybos ir griovimo atliekas. EAK 170904.

Giscode

ZP1, produktai, kuriuose yra cemento, mažas chromo kiekis.

Išsamesni duomenys

Liudijimai
Z-33.43-132
Z-33.46-1091
Z-33.46-1732

Ženklinimas CE ženklu nurodomas ant pakuotės. Produkto eksploatacinių savybių deklaraciją galite rasti internetiniame puslapyje www.caparol.lt.

Klientų aptarnavimo centras

UAB DAW Lietuva
8 5 260 2015
info@daw.lt

Techninė informacija

Saugumo duomenų lapas

Techninė informacija

Saugumo duomenų lapas

Urban kvartalas, Vilniuje

Vilniaus licėjus, Vilnius