caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/242979/065916_Carbo_Spachtel_LT.png

Capatect CarbonSpachtel

Paruošta dengti, labai atspari smūgiams, karbono pluoštu sustiprinta armavimo masė

Paskirtis

Armavimo masė, skirta Capatect CARBON ir CARBON S šiltinimo sistemoms. Tinkama kampiniams profiliams tvirtinti. „Capatect CarbonSpachtel" galima naudoti fasadų ir EPS fasadų šiltinimo sistemų atnaujinimui.

Savybės

  • Lengvai dengiama
  • Sustiprinta karbono pluoštu
  • Labai atspari smūgiams
  • Padidinto  atsparumo tempimui iki plyšimo
  • Kai sluoksnio storis ne mažesnis kaip 3 mm, atsparumas smūgiams iki 20 džaulių
  • Atsparumas kamuolio smūgiui pagal DIN 18032

Pakuotė/indų talpa

20 kg kibirai

Spalvos

Šviesiai smėlinė

Laikymas

Sausai, vėsiai, bet ne šaltyje.
Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

Tankis

apie 1,3 g/cm3

Difuzijai ekvivalentiško oro sluoksnio storis sdH2O

≤ 0,5 m pagal DIN EN ISO 7783, kai sluoksnio storis 3 mm, V klasė (vidutinė) pagal DIN EN 1062

Konsistencija

pasta

Vandens pralaidumas w reikšmė

apie 0,02 kg/(m2h0,5) pagal DIN EN 1062 
 Wklasė (žema)

Produkto numeris

9814

Nuorodos

Nurodyti duomenys yra orientaciniai, nes dėl gamyboje naudojamų natūralių žaliavų vertės gali šiek tiek skirtis. 
Ant Capatect CarbonSpachtel armuoto paviršiaus negalima dengti mineralinio dekoratyvinio tinko ar mineralinės armavimo masės. 

Įvadas

Kad nebūtų matomų sandūros žymių, dengti „šlapias į šlapią” metodu, užgriebiant už dar drėgno ploto, nepertraukiamai. Norint išsaugoti specifines „Carbon” linijos produktų savybes, negalima jų maišyti su kitais produktais. Netinka horizontaliems paviršiams, kuriuos veikia vandens apkrovos.

Pagrindo paruošimas

Esamas „Capatect” EPS termoizoliacinių plokščių iškyšas ties sandūromis nušlifuoti. Prilipusias šlifavimo dulkes pašalinti. Palanges ir pristatytas konstrukcines dalis apklijuoti.

Visi pagrindai turi išlaikyti apkrovą, turi būti sausi ir lygūs (DIN 18202 arba 18203), švarūs ir be sukibtį mažinančių dalelių.

Medžiagos paruošimas

„Capatect CarbonSpachtel” yra paruoštas dengti. Prieš dengiant trumpai išmaišyti. Esant šiltam orui, konsistenciją galima koreguoti įpilant šiek tiek vandens.
„Capatect CarbonSpachtel” galima dengti įprastiniais sraigtiniais siurbliais, pvz., Berö Speedy 15, Wagner PC1. Prireikus, konsistencija pakoreguojama, įpilant šiek tiek vandens.

Dengimo būdas

Apatinio tinko dengimas
Prie langų angokraščių ir briaunų pritvirtinus kampų apsaugas, taip pat įstrižinę armavimo tinklelio iškirpą ties fasadų angų kampais, „Capatect CarbonSpachtel” armavimo masė dengiama dantytąja glaistykle (8x8 mm) armavimo tinklelio pločio juostomis. Į padengtą masę  įspaudžiamas armavimo tinklelis „Capatect Gewebe 650/110”, ties sandūromis su ne mažesne kaip 10 cm užlaida.

Po to vėl dengiama armavimo masė  „Capatect CarbonSpachtel”  „šlapias į šlapią” metodu, užgriebiant už drėgno paviršiaus taip, kad būtų padengtas visas armavimo tinklelis. Armavimo sluoksnio storis turi būti 3-4 mm. Armavimo tinklelis turi būti viršutiniame armavimo sluoksnio trečdalyje.  

Sąnaudos

Apie 1,3 kg/m2,  1 mm storio sluoksniui.
Nurodytos sąnaudos yra orientacinės; reikia atsižvelgti į nuokrypį, kuris gali būti susijęs su objektu ir dengimu.

Dengimo sąlygos

Dengiant ir džiūstant, aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C ir ne aukštesnė kaip +30°C. Nedengti tiesioginių saulės spindulių apšviestų paviršių, pučiant stipriam vėjui, tvyrant rūkui arba esant dideliam oro drėgnumui. Žr. Vokietijos tinkuotojų sąjungos atmeną „Tinkavimas esant aukštai ir žemai temperatūrai”.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai oro temperatūra +20ºC ir santykinis oro drėgnumas 65%, armavimo sluoksnio paviršius išdžiūsta per 24 val., visiškai išdžiūsta ir išlaiko apkrovą po 3 d. Prieš dengiant kitą sluoksnį, reikia patikrinti, ar medžiaga yra gerai išdžiūvusi per visą sluoksnio storį. Tinkas džiūsta veikiamas hidratacijos ir keičiantis fizikinėms savybėms, t. y. garuojant drėgmei. Todėl ypač šaltuoju metų laiku ir kai didelis oro drėgnumas, jis džiūsta ilgiau.

Įrankių plovimas

Panaudotus įrankius iš karto po darbo išplauti vandeniu.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Saugoti vaikams neprieinamoje vietoje. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją, nes gali būti pažeista žarnyno flora. Šlifuojant naudoti dulkių fltrus P2. Neįkvėpti išpurškiamų dalelių. Naudoti A2/P2 filtrus. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, gruntą.

Sudėtyje yra 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EG Nr. 247-500-7] ir 2-Metil-2-hizotiazol-3-ono [EG Nr. 220-239-6] (3:1), 2-hidroksipropilneodekanoato, 2-metil-2H-izotiazol-3-ono. Gali sukelti alerginę reakciją.
Pagal EU reglamentą 528/2012 tai „apdorotas gaminys" (ne biocidinis produktas), kurio sudėtyje yra šių veikliųjų biocidinių medžiagų: cinko piritiono (CAS-Nr. 13463-41-7), terbutrino (CAS-Nr. 886-50-0), oktilizotiazolinono (CAS-Nr. 26530-20-1). Išsamesnė informacija - saugos duomenų lape.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti maišai. Sukietėjusius medžiagos likučius sutvarkyti laikantis šalyje galiojančių įstatymų normų.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Lakieji organiniai junginiai pagal direktyvą 2004/42/EG: < 1%; <10 g/l.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

BSW50

Išsamesni duomenys

Žr. saugos duomenis.

Leidimas

Z-33.47-859
Z-33.43-132
Z-33.41-130

Klientų aptarnavimo centras

UAB DAW Lietuva
Ukmergės g. 223-4, Vilnius, LT-07156

8 5 2602015, 
info@daw.lt    
www.caparol.lt

Daugpilio universitetas, Latvija

Gyvenamasis namas Taline, Siili g. 6,…

Liepojos regioninė ligoninė

Teatrų centras Vaba Lava, Talinas,…

Gyvenamasis pastatas, Talinas, Raua 34,…

Vaikų darželis Austrijoje