caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/62052/028433_ArmaReno_Sockel_25_KG.png

Capatect-ArmaReno Sockel

Mineralinis prekinis sausasis skiedinys cokoliui.
Skirtas atnaujinti, armuoti ir užtrinti veltiniu.

Paskirtis

Aukštos kokybės universalusis skiedinys, naudojamas skiediniui:
kaip armavimo masė, naudojant „Capatect WDVS-Systeme A und B" šiltinimo sistemose;
kaip atnaujinimo skiedinys seniems, apkrovą išlaikantiems tinkuotiems paviršiams perdengti;
Smulkiagrūdžiams, veltiniu užtrinamiems paviršiams gauti.

Savybės

  • PIII skiedinių grupė pagal DIN V 18550/DIN EN 998-1; CS III stiprumo klasė pagal DIN EN 998-1.
  • Reakcija į ugnį: nedegi arba sunkiai degi pagal atitinkamos šiltinimo sistemos sandarą.
  • Atsparus atmosferos veiksniams.
  • Hidrofobiškas pagal DIN V 1067.
  • Labai pralaidus vandens garams.
  • Labai mažas įtempis dėl plaušų priedų.
  • Lengvai dengiamas: tiek rankiniu būdu, tiek ir mašinomis.
  • Geras valkšnumas.
  • Nekenkia aplinkai.
  • Priedai, didinantys hidrofobiškumą, gerinantys plastiškumą dengiant ir sukibtį.

Pakuotė/indų talpa

25 kg maišai

Spalvos

Balta

Laikymas

Vėsiai, bet ne šaltyje, ir sausai.
Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

Difuzijai ekvivalentiško oro sluoksnio storis sdH2O

apie 0,09 m pagal DIN EN 1062, klasė V2 (vidutinis), kai sluoksnio storis 3-4 mm.

Vandens pralaidumas w reikšmė

≤ 0,1 kg/(m2 · h0,5) pagal DIN EN 1062 – klasė W (žema).

Pagrindo paruošimas

Bendrosios nuorodos
Pagrindas turi būti švarus, sausas, tvirtas, išlaikantis apkrovą ir be sukibtį mažinančių dalelių, medžiagų. Palanges ir pristatytas konstrukcines dalis apklijuoti. Stiklo, keramikos, klinkerio, natūralaus akmens, lakuotus ir anoduotus paviršius kruopščiai apdengti.

Armavimo sluoksnis

Esamas polistireno izoliacinių plokščių pralankas ties sandūromis lygiai nušlifuoti. Šlifavimo dulkes visiškai pašalinti.

Atnaujinimo skiedinys
Mineraliniai pagrindai (PII arba PIII skiedinių grupės tinkas), esant reikalui, nuvalomi, kad paviršiai išlaikytų apkrovą.
Mineraliniai pagrindai (PII arba PIII skiedinių grupės tinkas), kurių paviršius šiek tiek byra, nuvalomi ir nugruntuojami „Sylitol-Konzentrat 111".
Seni dažų sluoksniai, neatšokę ir kurių paviršius nekreidėja, nuvalomi pvz., aukšto slėgio vandens srovėmis.
Seni dažų sluoksniai, neatšokę, bet kurių paviršius šiek tiek kreidėja, nuvalomi pvz., aukšto slėgio vandens srovėmis ir nugruntuojami „Sylitol-Konzentrat 111".
Seni dažų sluoksniai, neišlaikantys apkrovos arba atsisluoksniavę, pašalinami.
Paviršiai su įtrūkusiu tinku patvariai padengiami tik tada, kai daugiau nebesitikima deformacinių plyšių.

Sąnaudos

Armavimo sluoksnis:
apie 1,3 –1,5 kg/m2 1 mm storio sluoksniui.

Atnaujinimo skiedinys

apie 1,3 – 1,5 kg/m2 1 mm storio sluoksniui.

Veltine trintuve užtrinamas viršutinis tinkas:
apie 4,0-4,5 kg/m2, kai sluoksnio storis 3 mm.

Nurodytos sąnaudos yra apytikrės; reikia atsižvelgti į nuokrypį, kuris gali būti susijęs su objektu ir dengimu. Kiek reikia tiksliai, apskaičiuojama padengus bandomąjį plotą objekte.

Dengimo sąlygos

Dengimo temperatūra
Dengiant ir džiūstant, aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C ir ne aukštesnė kaip +30°C.
Nedengti tiesioginių saulės spindulių apšviestų paviršių, pučiant stipriam vėjui, tvyrant rūkui arba esant dideliam oro drėgnumui. Žr. Vokietijos tinkuotojų sąjungos atmeną „Tinkavimas esant aukštai ir žemai temperatūrai".

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai oro temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, tinko  sluoksnio paviršius išdžiūsta per 24 val.

Įrankių plovimas

Panaudotus įrankius nedelsiant išplauti vandeniu.

Medžiagos dengimas

„Capatect ArmaReno Sockel" maišomas įprastinėmis maišyklėmis, taip pat rankiniu būdu galingu, lėtaeigiu maišytuvu; įpilama švaraus šalto vandens ir išmaišoma, kol masė bus be gumulų.

Išmaišyta masė paliekama apie 5 min. bręsti ir po to dar kartą trumpai pamaišoma. Prireikus, konsistencija koreguojama įpilant šiek tiek vandens. Vandens sąnaudos apie 4,5 -5,5 l vienam 25 kg maišui.

Nemaišyti daugiau medžiagos, negu galima padengti per 1,5 valandos.

Sukietėjusios medžiagos jo­kiu būdu negalima skiesti vandeniu.

Mašinų įrangos pavyzdys

 Įprastinės maišyklės „Berö Calypso 15" su standartiniu dozavimo ir maišymo velenu.


Armavimo sluoksnis
Prie langų angokraščių ir briaunų pritaisius kraštų apsaugą, taip pat atlikus įstrižą armavimą ties fasadų angų kampais, „Capatect-ArmaReno Sockel" skiedinys dengiamas per tinklelio juostos plotį ir „Capatect Gewebe 650" įspaudžiama su ne mažesne kaip 10 cm užlaida. Po to užglaistoma užgriebiant už drėgno paviršius taip, kad būtų padengtas visas tinklelis. Armavimo sluoksnis turi būti vienodo storio. Tinklelis klojamas per vidurį arba viršutiniame sluoksnio trečdalyje. Sluoksnio storis gali būti pasirinktinai:
- ant polistireno izoliacinių plokščių: 3–-5 mm;
- ant mineralinės vatos izoliacinių plokščių: 4–5 mm.

Atnaujinimo skiedinys

Priklausomai nuo objekto, „Capatect ArmaReno Sockel" gali būti naudojamas:
- daliniams trūkumams ištaisyti;
- seniems faktūriniams tinkams nuglaistyti ir išlyginti;
- atnaujinamiems tinko ir mūro paviršiams cokolio zonoje padengti per visą paviršių.
Tuo atveju rekomenduojama įterpti tinklelį.

Viršutinis tinkas
Priklausomai nuo pagrindo sugerties ir atmosferos sąlygų, dengiant gruntuoti „Sylitol-Konzentrat 111".
Veltiniu užtrinamam viršutiniam tinkui gauti „Capatect ArmaReno Sockel" ant pagrindo dengiamas apie 2-3 mm storio sluoksniu.
Skiediniui kietėjant, paviršių galima užtrinti drėgna veltine arba kempinine trintuve.

Nuoroda: jei šiltinimo sistema derinama kartu su „Capatect MW-Fassadendämmplatten 119 DUO plus", „Capatect MW-Fassadendämmplatten 149 EXTRA", „Capatect –LS-Fassadendämmplatten VB 101" arba elastinėmis „Capatect-PS-Fassadendämmplatten" plokštėmis veltiniu užtrintu paviršiumi, be armavimo sluoksnio, armuojamas turi būti ir viršutinis tinkas. Kaip viršutinis tinkas dengiamas 2-3 mm storio „Capatect ArmaReno Sockel" sluoksnis ir įspaudžiamas „Capatect-Gewebe" tinklelis. Sukietėjus šiam sluoksniui, dar kartą padengiama 2-3 mm  „Capatect ArmaReno Sockel" ir jam kietėjant užtrinama veltine trintuve.

Būtina atkreipti dėmesį į tai, kad veltiniu užtrinti paviršiai dėl susikaupusio rišiklio (susidariusio aglomerato sluoksnio) gali imti smulkiai pleišėti. Tai nėra pagrindas reklamacijai.

Naujas tinkas dengiamas praėjus pakankamai laiko (dažniausiai po 2 sav., kai temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%). Esant nepalankioms oro sąlygoms, pvz., pučiant stipriam vėjui, lyjant, nuolaikos turi būti daug ilgesnės.

Papildomai nugruntavus „CapaGrund Universal", sumažėja kalkių prasimušimo rizika, todėl jau po 7 d. galima dengti baigiamąjį sluoksnį, du kartus padengiant „ThermoSan" arba „AmphiSilan".

Įvadas

Kol tinkas džiūsta, sekiant apsaugoti nuo lietaus, cokolio zoną apdengti pastoliniu tinkleliu.
Laikytis DIN V 18550 ir DIN 18350, VOB, C dalies nuorodų.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Šio mineralinio miltelinio produkto reakcija yra šarminė.
Dirgina odą. Gali stipriai pažeisti akis.

Saugoti nuo vaikų. Neįkvėpti dulkių.
Vengti patekimo į akis ir ant odos. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.
Dirbant, mūvėti apsaugines pirštines, naudoti akių ir veido apsaugą.
Prarijus, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti pakuotę arba etiketę.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Sukietėjusius medžiagos likučius sutvarkyti kaip mišrias statybos ir griovimo atliekas. EAK 170904.

Su sauga susiję duomenys, pavojų ir transporto ženklinimas

Pavojų simbolis: Xi dirgina, sudėtyje yra cemento.
Žr. saugos duomenis.

Giscode

ZP1

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt

Techninė informacija

Saugumo duomenų lapas