caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/166227/051389_Capatect_minera_carbon_staubarm_25kg_SI.png

Capatect Minera Carbon staubarm

Aukštos kokybės mineralinis nedulkantis baltas armavimo mišinys, sustiprintas karbono pluoštu. Skirtas sudėtinėms „Capatect" fasadų šiltinimo sistemoms. Gali būti naudojamas fasadų remontui, kai mineraliniai pagrindai yra įtrūkę, armuotiems glaisto sluoksniams gauti.

Paskirtis

„Capatect Minera Carbon staubarm" yra mineralinis, karbono pluoštu sustiprintas (rišiklis: kalkės/ baltasis cementas) gamyklinis sausasis skiedinys, specialiai sukurtas „Capatect" šiltinimo sistemoms su EPS_F, kanapių pluošto ir mineralinės vatos termoizoliacinėmis plokštėmis. Nominalusis sluoksnio storis 3 mm ir 5 mm. Sistemoje patikrinta pagal ETAG 004.

Savybės

  • Labai gerai dengiamas
  • Dengiamas rankiniu būdu ir mašinomis
  • Aukštos kokybės, mineralinis rišiklis
  • Sustiprintas karbono pluoštu
  • Labai difuziškas

Pakuotė/indų talpa

25 kg maišai (40 maišų = 1 000 kg/ paletė)

Techniniai duomenys

  • Sukimbamasis stipris ≥0,25 N/mm2
  • Vandens įgertis w2
  • Pralaidumas vandens garams µ≤55

Didžiausias grūdelių dydis

1,2 mm

Produkto numeris

Artikulo nr.: 0097 00025
Pakuotė: 25 kg „Capatect Minera Carbon staubarm"

Tinkami pagrindai

Netinkuotas ir mineraliniu tinku nutinkuotas mūras. Organinius dažus būtina pašalinti.  Apkrovą išlaikančius, mineralinių dažų sluoksnius pašiurkštinti, kad pagerėtų sukibtis.

Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti sausas, švarus, išlaikantis apkrovą ir be atsisluoksniavusių senų dažų ar tinko likučių (laikytis ÖNORM). Pažeistus, atsisluoksniavusius mineralinių dažų sluoksnius arba faktūrinį tinką reikia pašalinti.  Tinko tuštumėles nudaužyti ir užtinkuoti tinkama medžiaga sulig paviršiumi. Birius arba tepančius paviršius gerai nuvalyti iki  tvirto pagrindo ir nugruntuoti „Tiefgrund LF".

Medžiagos paruošimas

„Capatect Minera Carbon staubarm" skiedinys maišomas visomis įprastinėmis nepertraukiamo veikimo maišyklėmis, taip pat ir rankiniu būdu, lėtaeigiu maišytuvu (su šaltu, švariu vandeniu). Maišoma iki vienalytės masės. Tuomet paliekama apie 10 min. bręsti, tada dar kartą išmaišoma. Jei reikia, konsistenciją galima pakoreguoti atskiedžiant vandeniu. Vandens sąnaudos: 6 l -  25 kg maišui. Sukietėjusios medžiagos jokiais būdais neskiesti vandeniu.

Dengimo būdas

Galioja „Capatect" sudėtinių šiltinimo sistemų dengimo instrukcijos.

Sąnaudos

Armuojant, kai nominalusis sluoksnio storis 3 mm: 4,5 kg/m2
Armuojant, kai nominalusis sluoksnio storis 5 mm: apie 7,5 kg/m2

Sąnaudos pateiktos remiantis praktine patirtimi, tačiau neįpareigoja gamintojo. Faktinės sąnaudos priklauso nuo daugelio veiksnių. Tikslias sąnaudas konkrečiam objektui galima apskaičiuoti padengus bandomąjį plotą. 

Dengimo sąlygos

Negalima dengti, kai temperatūra (statinio, medžiagos ir oro) žemesnė kaip +5°C, taip pat spiginant saulei, lyjant lietui, tvyrant rūkui arba esant žemesnei temperatūrai už rasos tašką. Naudoti apsauginį pastolinį tinklelį. Šios sąlygos turi būti užtikrintos dengiant ir ne mažiau kaip 2 dienas po medžiagos padengimo. Saugotis nakties šalnų!

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai oro temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, išdžiūsta maždaug per 2-3 d.  Šaltuoju metų laiku ir ypač kai tvyro didelis oro drėgnumas, gali džiūti ilgiau.

Įrankių plovimas

Panaudotus darbo įrankius iškart po darbo plauti vandeniu.

Dengimas

Armuoto apatinio tinko dengimas: ties izoliacinių plokščių sandūromis esančias pralankas nušlifuoti, pašalinti šlifavimo dulkes; pagrindo nelygumus išlyginti „Capatect Minera Carbon staubarm". Prie langų išėmų ir briaunų pritaisius kampų apsaugas, taip pat įstrižai armavus langų angų kampus, „Capatect Minera Carbon staubarm" skiedinys dengiamas maždaug  per tinkelio juostos plotį, 2/3 reikiamo storio sluoksniu. „Capatect Glasgewebe" įspaudžiamas su ne mažesne kaip 10 cm užlaida,  dar kartą nuglaistoma „Capatect Minera Carbon staubarm"  užgriebiant už dar drėgno ploto „šlapias į šlapią" medodu taip, kad būtų padengtas visas tinklelio paviršius. Nominalusis armuoto apatinio sluoksnio storis sudaro 3 arba 5 mm.  Kai nominalusis sluoksnio storis 3 mm, armavimo tinklelis „Capatect Glasgewebe" įterpiamas per vidurį, kai 5 mm - tinklelis turi būti padengtas trečdaliu nominaliojo storio sluoksniu.

„Capatect Minera Carbon staubarm" ant fasado paviršių dengiamas „Capatect" mašinų technika „Opus I (+)".

Nuorodos

Prieš dengiant armuotą apatinio tinko sluoksnį, išlyginamasis sluoksnis turi būti išdžiūvęs. Kad nebūtų sandūrų, dengiama „šlapias į šlapią" metodu, užgriebiant už dar drėgno ploto. Siekiant išsaugoti specifines produkto savybes, „Capatect Minera Carbon staubarm" nemaišyti su kitais produktais. Produktas netinka horizontaliems vandens apkrovos veikiamiems paviršiams. Siekiant išvengti lietaus poveikio, kol džiūsta, padengtą paviršių apdengti brezentu. Siekiant apsaugoti nuo atmosferos veiksnių, vėjo, saulės spindulių, rekomenduojama naudoti apsauginį pastolinį tinklelį. 

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Dirgina odą, sunkiai pažeidžia akis, gali sudirginti kvėpavimo takus. Jeigu patenka ant odos, reikia labai gerai nuplauti. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamose patalpose.
Dirbant mūvėti apsaugines pirštines, apsauginius drabužius, akinius, veido apsaugos priemones. ĮKVĖPUS: nukentėjusįjį išvesti į gryną orą ir pasirūpinti, kad  galėtų laisvai kvėpuoti. PATEKUS Į AKIS: keletą minučių atsargiai skalauti vandeniu. Kontaktinius lęšius išimti ir toliau skalauti. Jei dirgina odą, kreiptis į gydytoją. Išteptus drabužius nusivilkti ir išplauti. Pakuotes laikyti gerai vėdinamoje užrakintoje patalpoje, sandariai uždarytas. Neįkvėpti dulkių (žr. nuorodas ženklinimo etiketėje).

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Nedidelis kiekis chromatų pagal direktyvą 2003/53/ES. Dėl įmaišytų chromatus mažinančių priedų ribinė reikšmė išlieka iki 6 mėn. (žr. pagaminimo datą, partijos numerį).

Atliekų tvarkymas

Produkto atliekos ir pakuotė turi būti sutvarkomos kaip pavojingos atliekos. Nemesti į butinių atliekų konteinerius. Neišpilti į kanalizaciją, gruntą arba vandens telkinius. Atliekų kodas 31409 (pagal ÖNORM S 2100).

WGK 1, mažai kenksminga vandens organizmams.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt

Techninė informacija