caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/243737/066039_Capatect-Mineralputz_LT.png

Capatect-Mineralputz R ir K

Mineralinis sausasis skiedinys, PII skiedinio grupės pagal DIN 18 550, išoriniams ir vidiniams paviršiams.

Paskirtis

Mineralinis tinkas, kuriam suteikiama faktūra. Naudojamas kaip viršutinė danga:
"Capatect-WDV” apšitinimo sistemai, A ir B variantams;
"Capatect-VHF” (pakabinamų fasadų sistema) sistemai;
Betonui, mineraliniams seniems tinkams, PII + PIII skiedinio grupių apatiniams tinkams pagal DIN 18 550;
Gipsinėms kartono plokštėms arba PIV + PV skiedinio grupių apatiniams tinkams patalpose.

Savybės

  • Nedegus arba sunkiai užsidegantis pagal "Capatect-WDV” apšiltinimo arba "Capatect-VHF” pakabinamų fasadų sistemos naudojimą
  • Labai laidus vandens garams
  • Atsparus atmosferos veiksniams, hidrofobiškas pagal DIN 18 550
  • Labai mažos įtampos
  • Išlaikantis mechaninę apkrovą
  • Nekenkia aplinkai
  • Rišiklis: baltasis cementas ir baltasis kalkių hidratas, mineraliniai rišikliai pagal DIN 1060 ir DIN 1164 su nedideliu kiekiu organinių priedų
  • Suklasifikuotas neblunkantis ir orui atsparus pigmento bei užpildų  granulių derinys ir aukštos kokybės mineralinės užpildo medžiagos pagal DIN 4226
  • Sudėtyje yra hidrofobiškumą ir sankibą gerinantys priedai

Pakuotė/indų talpa

Maišai po 25 kg
Konteineriai 1,0 t
Dideli maišai 1,0 t

Spalvos

Natūraliai balta.
Kitos spalvos spalvinamos pagal "CaparolColor - Farbtonkarte” spalvininką iki 20 šviesio dydžio. Jei dėl apipavidalinimo priežasčių norima sodresnių spalvų, kurių šviesio dydis < 20, tai jos gaunamos padengus "Capatect-SI-Fassadenfinish 130”. (Šviesio dydis < 20 netinka „Capatect-WDV" apšiltinimo sistemai).
Nuspalvintas mineralinis tinkas, veikiamas oro veiksnių, gali išdžiūti debesėliais. Tai nėra techninis funkcinis trūkumas ir dėl to negali būti pareikšta reklamacija.
Norint išvengti spalvos nelygumų, nuspalvinti tinko paviršiai papildomai padengiami tinko spalvos išlyginamaisiais dažais "Capatect-SI-Fassadenfinish”.

Blizgesio laipsnis

Matinis

Laikymas

Sausai. Saugoti nuo drėgmės kaip gaminius, kurių sudėtyje yra cemento ir kalkių.  Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

Pasipriešinimo difuzijai koeficientas μH2O

µ < 30 pagal DIN EN 12086

Difuzijai ekvivalentiško oro sluoksnio storis ant Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190

 sd < 0,1 m

Gniuždomasis stiprumas

> 2,8N/ mm2 pagal DIN EN 826

Kietojo skiedinio tūrinis svoris

< 1,5 kg/ dm3

Lenkiamojo tempimo stipris

1000 kPa pagal DIN EN 12089

Vandens sugerties koeficientas

w<0,5 kg/(m2·h0,5) pagal DIN EN 1062

Konsistencija

Miltelių pavidalo

Produkto numeris

Gaminio Nr.FaktūraGrūdelių dydis (mm)Sąnaudos  (kg/ m2)
Capatect-Mineralputz R20Reibe (raižyta)2,02,5
Capatect-Mineralputz R30Reibe (raižyta)3,03,2
Capatect-Mineralputz K20Kratz (draskyta – „samanėlė)2,02,9
Capatect-Mineralputz K30Kratz (draskyta – „samanėlė)3,03,4
Capatect-Mineralputz K50Kratz (draskyta – „samanėlė)5,04,8

Sąnaudos pateiktos be krėtimo ir suslūgimo nuostolių. Apskaičiuojant reikia atsižvelgti į objekto arba dengimo sąlygotus netikslumus.

Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti lygus, švarus, sausas, tvirtas, išlaikantis apkrovą ir be sukibimą mažinančių dalelių.
Naują tinką reikia palikti sukietėti ne mažiau kaip 2 - 4 sav.
Armuotasis sluoksnis turi būti sukietėjęs ir sausas.

Dengimo būdas

Šlapias skiedinys užkrečiamas mente arba specialiomis smulkaus tinko purškimo mašinomis ir išlyginamas iki grūdelių. Iškart po to tolygiai apvaliai grafitas nutrinamas poliuretanine arba medine lenta, plastikine trintuve, draskytajam tinkui faktūra suteikiama trinant horizontaliai, vertikaliai arba apvaliai.

Nuo įrankio pasirinkimo priklauso paviršiaus šiurkštumo pobūdis, todėl visada reikia naudoti tokius pat faktūrinius diskus.

Kad greta esančių paviršių faktūra būtų tokia pat, turi dirbti tas pats meistras, antraip bus matyti kiekvieno meistro skirtingas braižas.

Kad neliktų nepadengtų vietų ir dengiama būtų vienu mostu užgriebiant už ką tik padengto ploto, ant pastolių turi dirbti pakankamai darbininkų.

Kadangi naudojami natūralūs užpildai ir granulės, gali atsirasti nedidelių atspalvių skirtumų. Todėl greta esantiems paviršiams dengti naudokite to paties numerio gaminius arba skirtingų numerių gaminius prieš tai sumaišykite.

Dengimo sąlygos

Dengimo ir džiūvimo metu aplinkos ir pagrindų temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C. Negalima dengti tiesioginių saulės spindulių apšviestų paviršių, pučiant stipriam vėjui, esant rūkui arba dideliam oro drėgnumui.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai oro temperatūra 20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, tinko sluoksnio paviršius išdžiūsta per 24 val. Visiškai išdžiūsta ir išlaiko apkrovą ir gali būti dengiamas po 7 dienų.

Tinkas džiūsta veikiamas hidratacijos  ir keičiantis fizikinėms savybėms, t. y. garuojant užmaišymo vandeniui. Todėl ypač šaltuoju metų laiku ir kai didelis oro drėgnumas, pagrindai džiūsta daug lėčiau.

Kol tinkas džiūsta, pastoliai nuo lietaus apdengiami brezentu.
"Capatect-Mineralputze” tinkai netinka horizontaliems paviršiams, kuriuos veikia vandens apkrova.
Laikykitės DIN 18 550 ir DIN 18 350, VOB C dalies nuorodų.

Įrankių plovimas

Panaudoti įrankiai ir prietaisai iš karto plaunami vandeniu.

Tarpinis sluoksnis

Mineraliniai armavimo sluoksniai, esant normalioms darbo sąlygoms, negruntuojami. Tik po ilgesnės prastovos (pvz. peržiemojimo) armavimo sluoksnis gruntuojamas „Putzgrund 610".

„Capatect-Armierungsputz 133", kaip ir esantys mineraliniai apatiniai tinkai (priklausomai nuo oro sąlygų ir gebėjimo sugerti drėgmę), prireikus gruntuojami "Sylitol Konzentrat 111".

Taip pat reikia nudažyti gipsinį tinką ir gipsines kartono plokštes patalpose (po atitinkamo giliojo gruntavimo).

Prieš dengiant toliau paviršius ir grunto sluoksniai turi būti sausi.

Medžiagos dengimas

"Capatect-Mineralputze” gali būti ruošiami visomis įprastomis betono maišyklėmis, tiekiamaisiais siurbliais ir tinkavimo mašinomis, taip pat rankomis galingu, lėtaeigiu maišytuvu įpylus švaraus, šalto vandens ir maišant, kol masė pasidaro vienalytė. Apie 2 min paliekama bręsti ir dar kartą trumpai pamaišoma. Esant reikalui, konsistencija po brandinimo nustatoma įpilant atitinkamai vandens. Vandens kiekis apie 5 – 6 l vienam maišui (25 kg).

Apdorojimo laikas 2 val., nelygu atmosferos sąlygos. Tinką tiekiant mašinomis, žarnose jis gali būti 60 minučių. Sukietėjusios medžiagos jokiu būdu negalima skiesti vandeniu.

Mašinų įrangos pavyzdys

Betono maišyklė "Berö Calypso 15” su standartiniu dozavimo arba maišymo velenu ir tiekiamasis siurblys "Berö Speedy 15” su sraigtine dalimi, našumas 1/1.
Būtinai laikykitės mašinos gamintojų nuorodų!

Srovės jungimas:
400 V trifazė srovė/ 16A (srovės skirstytuvas su FI apsauginiu jungikliu)

Vandens prijungimas:
žarna 3/4" su GEKA, dirbančiai mašinai reikalingas vandens slėgis ne mažesnis kaip 2,5 bar

Vandens sąnaudos:
R20: apie 250 l/ h
R30: apie 240 l/ h
K20: apie 280 l/ h
K30: apie 280 l/ h
K50: apie 230 l/ h
Norima konsistencija nustatoma vandens armatūros ventiliu.

Kėlimo žarnos:
Įvadinė žarna, viduje Ø 35mm, po 13,3m
Galinė žarna, viduje Ø 25mm, 10,0m

Tiekimo nuotolis ~ 50 m:
(galima padaryti optimalų, priklausomai nuo objekto ir temperatūros

Purkštuvas:
Berö Interga Kombi
Purkštuko skersmuo: 8 mm

Kompresorius:
V-Meko 400
Tiekiamosios žarnos prieš reguliarų naudojimą išskalaujamos kalkiniu šlamu arba kleisteriu.

Nuoroda:
Vandens sąnaudos gali būti įvairios. Dengiant nuspalvintus tinkus, sąnaudos gali skirtis. Visada naudokite tą patį vandens kiekį, nes antraip skirsis faktūra ir spalva.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Šis mineralinis miltelių pavidalo gaminys reaguoja šarmiškai, dirgina odą, gali labai pakenkti akims. Laikoma vaikams nepasiekiamoje vietoje. Saugokite, kad nepatektų į akis ir ant odos. Patekus į akis, iškart nuplaukite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją. Dirbdami apsimaukite specialias apsaugines pirštines, užsidėkite apsauginius akinius/ antveidį. Nurijus, reikia iškart kreiptis į gydytoją ir parodyti pakuotę arba etiketę. Neįkvėpkite dulkių.
Tikslesni duomenys, žr. "Saugos duomenis”.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai. Sukietėję medžiagos likučiai sutvarkomi kaip mišrus statybinis laužas. EAK 17 09 04.

Su sauga susiję duomenys, pavojų ir transporto ženklinimas

Žr. saugos duomenų lapą.

Giscode

ZP1

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva", Kirtimų g. 41 A, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, fax. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt   www.caparol.lt