caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/243729/066031_Capatect-Fassadenputz_K20_LT.png

Capatect-Fassadenputz R ir K

Dispersinis, faktūrinis tinkas išorei pagal EN 15824 naudojamas „Capatect” fasadų sistemose

Paskirtis

Paruoštas dengti faktūrinis dekoratyvinis tinkas, kurio rišiklis – organinė medžiaga.
Naudojamas kaip viršutinė danga:
„Capatect-WDV” šiltinimo sistemoms;
Nepadengtam betonui;
PII + PIII skiedinio grupių apatiniam tinkui pagal DIN-T1 18 550/ EN 998-1;
Matiniams, apkrovą išlaikantiems dispersinių dažų sluoksniams;
Apkrovą išlaikantiems mineraliniams sluoksniams.
Netinka pagrindams su išsimušusiomis druskomis, taip pat plastikiniams arba mediniams pagrindams.

Savybės

  • Degumo klasė A2-s1, d0 – DIN EN 13501-1 (nedegus)
  • Labai laidus vandens garams
  • Atsparus oro veiksniams, hidrofobiškas pagal DIN 4108
  • Elastiškai dengiamas
  • Ekologiškas, silpno kvapo
  • Rišiklis: sintetinės dervos dispersija pagal DIN 18 558
  • Skiedžiamas vandeniu
  • Atsparus šarmams, nesimuilina

Pakuotė/indų talpa

Kibirai 25 kg

Spalvos

Balta.

Gali būti nuspalvinama gamykloje pagal „CaparolColor” spalvininką arba „Caparol 3D” sistemą.
Spalvinama spalvinimo sistemos „ColorExpress” mašinomis. Ypatingi atspalviai, kurių šviesio
dydis > 20, pagal užsakymą (šviesio dydis < 20 netinka apšiltinimo sistemoms). Naudojant armavimui  „CarboNit" arba „CarbonSpachtel" galimas šviesio dydis yra ≥ 10.
Maži kiekiai spalvinami „CaparolColor Vollton – und Abtönfarben" (buvę „Alpinacolor") arba „Amphibolin Vollton - und Abtönfarben". Negalima pilti daugiau kaip 2%, nes antraip konsistencija bus per skysta.

Blizgesio laipsnis

Matiniai

Laikymas

Sausai, vėsiai, bet ne šaltyje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Prieš ilgesnes prastovas (žiemą) silosinius konteinerius ir silosus visiškai ištuštinti.

Difuzijai ekvivalentiško oro sluoksnio storis sdH2O

< 0,14 m, V1 klasė (aukšta), pagal DIN EN ISO 7783-2

Gaisrinė laikysena

A2-s1, d0 pagal DIN EN 13501-1

Vandens sugerties koeficientas

w < 0,2 kg/ (m2·h0,5), W2 kalsė (vidutinė) pagal DIN EN 1062 dalis 3

Konsistencija

Pasta

Produkto numeris

620

Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti lygus, švarus, sausas, tvirtas, išlaikantis apkrovą ir be sukibimą mažinančių dalelių. Laikytis VOB, C dalies, DIN 18 363, 3 pastr. nuorodų.
Visiškai pašalinami apkrovos neišlaikantys emalės, dispersinių dažų arba sintetinės dervos tinko sluoksniai, taip pat apkrovos neišlaikantys mineralinių dažų sluoksniai.
Neatšokę dažų sluoksniai nuvalomi sausai arba drėgnai.

Pelėsinių grybų, samanų arba dumbliagrybių apnikti paviršiai nuvalomi vandens srove su slėgiu laikantis įstatyminių potvarkių. Nuplaunama „Capatox" ir paliekama gerai išdžiūti. Pramoniniais teršalais arba suodžiais užteršti paviršiai nuplaunami vandens srove su slėgiu naudojant specialias valymo priemones pagal įstatyminius potvarkius.

Dengimo būdas

Tinkas dengiamas plienine mente arba specialia smulkaus tinko purškimo mašina per visą paviršių ir išlyginamas iki  grūdelių. Iškart po to draskytas „samanėlė" tinkas tolygiai apvaliai trinamas sintetine trintuve arba poliuretanine lenta. Raižytajam tinkui faktūra suteikiama pasirinktinai horizontaliai, vertikaliai arba apvaliai. Nuo įrankio pasirinkimo priklauso paviršiaus šiurkštumo pobūdis, todėl visada reikia dirbti tuo pačiu įrankiu.

Purškiant purkštuko pasirinkimą lemia grūdelių dydis (purkštuko dydis = grūdelių dydis x 4)Darbinis slėgis turi būti 0,3 – 0,4 MPa (3 – 4 bar). 
Purškiant labai svarbu atidžiai sekti, kad medžiaga būtų padengta tolygiai ir kad ties pastoliais nebūtų persiklojimų. Kad greta esančių paviršių faktūra išeitų vienoda, turi dirbti tas pats meistras, antraip bus matyti skirtingas kiekvieno meistro braižas. Kad neliktų nepadengtų vietų, ant pastolių turi dirbti pakankamai darbininkų ir dengti reikia mostu užgriebiant už ką tik padengto ploto.

Kadangi naudojami natūralūs užpildai ir granulės, gali atsirasti nedidelių atspalvių skirtumų. Todėl greta esantiems paviršiams dengti naudokite to paties numerio gaminius, o jei gaminių numeriai skirtingi, tai prieš tai juos sumaišykite.

Sluoksnių sandara

„Putzgrund 610", kuris naudojamas kaip gruntas arba tarpinis sluoksnis, prieš tinkuojant spalvotu tinku, nuspalvinamas tinko spalva.
Prieš dengiant toliau, grunto arba tarpinis sluoksniai turi būti sausi.
 
„Capatect – WDV" sistemos:
Nauja mineralinė armavimo masė:
gruntuojama „Putzgrund 610".
Nauja armavimo masė be cemento:
gruntuoti nereikia.
po ilgesnės prastovos (pvz. peržiemojimo) atmosferos veiksnių pažeistas armavimo sluoksnis gruntuojamas „Putzgrund 610".
 
PII ir PIII skiedinio grupių tinkai:
Naujas tinkas paliekamas pastovėti nepadengtas ne mažiau kaip 2 sav., esant oro temperatūrai 20°C ir santykiniam oro drėgnumui 65%. Esant nepalankioms oro sąlygoms, kai vėjuota arba lyja, stovėjimo laikotarpis natūraliai prailginamas.
Papildomai nugruntavus paviršių „CapaGrund Universal", išvengiama kalkių prasiveržimo ir po 7 stovėjimo dienų išorinis tinkas jau gali būti dengiamas. Tarpinis sluoksnis dengiamas „Putzgrund 610".

Seni tinkai:
Tinkuotinos vietos turi būti gerai nuvalytos ir išdžiovintos.
Stambiai akyti, truputį birūs, įgeriantys tinko paviršiai gruntuojami „OptiGrund E.L.F." Tarpinis sluoksnis dengiamas „Putzgrund 610". Stipriai įgeriantys, tepantys paviršiai gruntuojami „Dupa - grund". Tarpinis sluoksnis dengiamas „Putzgrund 610".
 
Betonas:
Ištepti arba tepantys betono paviršiai nuvalomi mechaniškai arba vandens srove su slėgiu, laikantis įstatyminių potvarkių. Stambiai akyti, truputį birūs, įgeriantys paviršiai gruntuojami „OptiGrund E.L.F." Tepantys paviršiai gruntuojami „Dupa - grund". Tarpinis sluoksnis dengiamas „Putzgrund 610".
 
Matiniai, apkrovą išlaikantys dispersinių dažų sluoksniai:
Matinius, silpnai sugeriančius pagrindus reikia apdirbti tiesiogiai. Ištepti, tepantys dažų sluoksniai nuvalomi vandens srove su slėgiu, laikantis įstatyminių potvarkių. Valant kitais būdais (plaunat, šveičiant, purškiant), naudojamas „Dupa - grund". Tarpinis sluoksnis dengiamas „Putzgrund 610".

Sąnaudos

Gaminio Nr.FaktūraGrūdelių dydis (mm)Sąnaudos  (kg/ m2)
Capatect-Fassadenputz R20Reibe (raižyta-lietutis)2,02,8
Capatect-Fassadenputz R30Reibe (raižyta-lietutis)3,03,6
Capatect-Fassadenputz K15Kratz (draskyta – samanėlė)1,52,7
Capatect-Fassadenputz K20Kratz (draskyta – samanėlė)2,03,3
Capatect-Fassadenputz K30Kratz (draskyta – samanėlė)3,04,3

Sąnaudos pateiktos be krėtimo ir suslūgimo nuostolių. Apskaičiuojant reikia atsižvelgti į objekto arba dengimo sąlygotus netikslumus.

Dengimo sąlygos

Dengimo ir džiūvimo metu aplinkos ir pagrindų temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C ir ne aukštesnė nei + 30 °C . Negalima dengti tiesioginių saulės spindulių apšviestų paviršių, pučiant stipriam vėjui, esant rūkui arba dideliam oro drėgnumui.
Žr. Vokietijos tinkuotojų sąjungos atmeną „Tinkavimas esant aukštai ir žemai temperatūroms".

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai oro temperatūra 20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, tinko sluoksnio paviršius išdžiūsta per 24 val. Visiškai išdžiūsta, išlaiko apkrovą ir gali būti dengiamas po 2 - 3 dienų.
Tinkas džiūsta vykstant fizikiniams procesams, t.y. susidarant dispersijos plėvelei ir garuojant drėgmei. Todėl ypač šaltuoju metų laiku ir kai didelis oro drėgnumas, pagrindai džiūsta daug lėčiau.

Įrankių plovimas

Panaudoti įrankiai ir prietaisai iš karto plaunami vandeniu.

Medžiagos paruošimas

Medžiaga kruopščiai išmaišoma lėtaeigiu maišytuvu. Esant reikalui, reikiamai konsistencijai nustatyti skiedžiama vandeniu; dengiant rankiniu būdu  iki 1%, purškiant - iki 2%.

Nuorodos

„Capatect-Fassadenputze" tinkai, esant normaliai apkrovai, suteikia reikalingą apsaugą nuo pelėsinių grybų ir dumbliagrybių apnikimo. Norint ilgiau veikiančios apsaugos, paviršius nudažomas
dviem „ThermoSan" sluoksniais.
Kol tinkas džiūsta, pastoliai nuo lietaus apdengiami brezentu. „Capatect - Fassadenputze" tinkai netinka horizontaliems paviršiams, kuriuos veikia vandens apkrova.
Susijungusios su vario jonais (lietaus vanduo) „Capatect - Fassadenputz" sudėtinės medžiagos paruduoja. Todėl atitinkami variniai paviršiai turi būti apsaugoti nuo oksidacijos arba padengti „AmphiSilan - Fassadenputz″.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Saugoti nuo vaikų. Darbo ir džiūvimo metu pasirūpinti geru patalpų vėdinimu. Darbo metu rekomenduojame negerti, nevalgyti ir nerūkyti. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vandeniu. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, gruntą. Įrankius nuplauti iškart po darbo muilu ir vandeniu. Neįkvėpti išpurškiamų dalelių. Naudoti A2/P2 kombifiltrus. 
Sudėtyje yra 1,2 benzizotiazol-3 (2H) -ono, 2-metil-2H-izotiazol-3-ono. Gali sukelti alergines reakcijas.
Daugiau informacijos ieškokite saugos duomenų lape.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai. Skysti medžiagos likučiai sutvarkomi kaip seni dažai, emalė; sudžiūvę – kaip statybų, griovimo arba buitinės atliekos. EAK 080112.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

BSW20
M-DF02(senas)
LIUDIJIMAI:
Z-33.41-130
Z-33.42-131
Z-33.43-132
Z-33.47-859

Nuorodos dėl CE ženklinimo:
Ženklinimas CE ženklu pagal EN 998-1 ar EN 15824  nurodomas ant pakuotės arba duomenų lape, kurį galite rasti internetiniame puslapyje  www.caparol.lt

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva",
Kirtimų g. 41 A, LT-02244 Vilnius,
tel. 8 5 2602015, faks. 8 5 2639283,
el.p.: info@caparol.lt   www.caparol.lt