caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/194682/056900_Sylitol_Fassadenputz_LT.png

Sylitol-Fassadenputz

Paruoštas naudoti silikatinis faktūrinis tinkas išorei
 • Paskirtis

  Paruoštas dengti silikatinis tinkas, kuriam suteikiama faktūra. Naudojamas kaip viršutinė danga:
  „Capatect-WDV” apšiltinimo sistemai, B variantui;
  „Capatect-WDV-System Natur+"
  PIc, PII + PIII skiedinio grupių apatiniam tinkui pagal DIN V 18 550/DIN EN 998-1;
  Apkrovą išlaikantiems mineraliniams sluoksniams.

  Netinka pagrindams padengtiems emaliniais dažais arba su išsimušusiomis druskomis, taip pat plastikiniams arba mediniams pagrindams.

  Savybės

  • Sunkiai užsidegantis B1 – DIN 4102
  • Labai laidus vandens garams
  • Atsparus oro veiksniams, hidrofobiškas pagal DIN 4108
  • Elastiškai dengiamas
  • Ekologiškas, silpno kvapo
  • Rišiklis: skystasis stiklas su mažu organinių priedų kiekiu
  • Nebrinksta
  • Negelsta
  • Netermoplastiškas
  • Labai baltas
  • Labai mažos įtampos

  Pakuotė/indų talpa

  Kibirai po 25 kg

  Spalvos

  Baltas.

  Gali būti nuspalvinama gamykloje pagal „CaparolColor” spalvininką arba „Caparol 3D” sistemą.  Spalvinama spalvinimo sistemos „ColorExpress” mašinomis.


  Ypatingi atspalviai, kurių šviesio dydis > 20, pagal užsakymą (šviesio dydis < 20 netinka apšiltinimo sistemoms). Maži kiekiai spalvinami „Sylitol-Volltonfarbe” spalvinamaisiais dažais. Negalima pilti daugiau kaip 2-3%, antraip konsistencija bus per skysta.

  Jei kuriant dizainą norima sodresnių spalvų, kurių šviesio dydis < 20, tai jos gaunamos padengus „Sylitol-Finish 130” (šviesio dydis < 20 netinka apšiltinimo sistemai).
  Nuspalvinti „Sylitol-Fassadenputze” dėl cheminio kietėjimo, veikiami oro veiksnių, gali išdžiūti debesėliais. Tai nėra techninis funkcinis trūkumus ir dėl to negali būti pareikšta reklamacija.
  Norint išvengti spalvos nelygumų, nuspalvinto silikatinio tinko paviršiai padengiami tinko spalvos išlyginamaisiais dažais „Sylitol-Finish 130”.

  Blizgesio laipsnis

  Matiniai

  Laikymas

  Sausai, vėsiai, be ne šaltyje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.
  Konteinerius ir silosus prieš ilgesnes darbų pertraukas ( žiemos metu) visiškai ištuštinti.

  Vandens sugerties koeficientas

  w2 (vidut.)< 0,15 kg/ (m2·h0,5) pagal DIN 1062 - 3

  Konsistencija

  Pastos

  Vandens garų pralaidumas sd reikšmė

  V1 aukšta < 0,14 m DIN EN ISO 7783-2

  Produkto numeris

  120

  Pagrindo paruošimas

  Pagrindas turi būti lygus, švarus, sausas, tvirtas, išlaikantis apkrovą ir be sukibimą mažinančių dalelių. Laikytis VOB, C dalies, DIN 18 363, 3 pastr. nuorodų.

  Visiškai pašalinami emalės, dispersinių dažų arba sintetinės dervos tinko sluoksniai, taip pat apkrovos neišlaikantys mineralinių dažų sluoksniai.
  Neatšokę mineralinių dažų sluoksniai nuvalomi sausai arba drėgnai. Pelėsių, samanų arba dumblių apnikti paviršiai nuvalomi vandens su slėgiu srove laikantis įstatyminių reikalavimų. Nuplaunama „Capatox” ir paliekama gerai išdžiūti.

  Pramoniniais teršalais arba suodžiais užteršti paviršiai nuplaunami vandens su slėgiu srove, naudojant specialias valymo priemones pagal įstatyminius reikalavimus.
  Po to, kai sukietėja bei išdžiūsta tinkamomis medžiagomis užtaisyti plyšiai ir pakenkti paviršiai, padengiami fluoro silikatu ir nuplaunami.
  Kai taisomo tinko vietos yra didelės, tai visas paviršius (senas ir naujas tinkas) padengiamas fluoro silikatu ir nuplaunamas.

  Dengimo būdas

  Tinkas dengiamas plienine mente arba pritaikytu purkštuvu per visą paviršių ir išlyginamas iki grūdelių.
  Iškart po to draskytas „samanėlė" tinkas tolygiai apvaliai trinamas sintetine trintuve arba poliuretanine lenta. Raižytajam tinkui faktūra suteikiama pasirinktinai horizontaliai, vertikaliai arba apvaliai.
  Nuo įrankio pasirinkimo priklauso paviršiaus šiurkštumo pobūdis, todėl visada reikia dirbti tuo pačiu įrankiu.

  Purškiant purkštuko pasirinkimą lemia grūdelių dydis. Darbinis slėgis turi būti 0,3 – 0,4 MPa (3 – 4 bar). Purškiant labai svarbu atidžiai sekti, kad medžiaga būtų padengta tolygiai ir kad ties pastoliais nebūtų persiklojimų.
  Kad greta esančių paviršių faktūra išeitų vienoda, turi dirbti tas pats meistras, antraip bus matyti skirtingas kiekvieno meistro braižas.


  Kad neliktų nepadengtų vietų, ant pastolių turi dirbti pakankamai darbininkų ir dengti reikia mostu užgriebiant už ką tik padengto ploto.

  Kadangi naudojami natūralūs užpildai ir granulės, gali atsirasti nedidelių atspalvių skirtumų. Todėl greta esantiems paviršiams dengti naudoti to paties numerio gaminius, o jei gaminių numeriai skirtingi, tai prieš tai juos sumaišyti.

  Sluoksnių sandara

  Prieš dengiant toliau grunto arba tarpinis sluoksniai turi būti sausi.

  „Capatect – WDV" (apšiltinimo) sistema
  Nauji mineraliniai apatiniai tinkai (armavimo masė):
  nereikia gruntuoti;
  po ilgesnės darbo pertraukos (pvz., peržiemojimo) atmosferos veiksnių  pakenktas armavimo sluoksnis gruntuojamas „Putzgrund 610”.
  Nauja armavimo masė be cemento:
  Gruntuojama „Putzgrund 610”.
   
  PIIc, PII ir PIII skiedinio grupių apatiniai tinkai:
  Naujas tinkas:
  paliekamas pastovėti nepadengtas 2 - 4 sav.,
  gruntuojama „Sylitol – Minera".
  Stambiai akyti, birūs, įgeriantys tinko paviršiai:
  gruntuojama „Sylitol – Konzentrat 111", atskiedus vandeniu santykiu 2:1;
  tarpinis sluoksnis dengiamas „Sylitol – Minera".
   
  Mineralinės dangos:
  Neatšokę dažų sluoksniai
  nuvalomi sausai arba drėgnai;
  grunto sluoksnis dengiamas „Sylitol-Minera”.
  Pašalinus atšokusius senus dažų sluoksnius:
  gruntuojama „Sylitol - Konzentrat 111”, atskiedus vandeniu santykiu 2:1;
  tarpinis sluoksnis dengiamas „Sylitol - Minera”.

  Sąnaudos

  Gaminio Nr.FaktūraGrūdelių dydis (mm)Sąnaudos  (kg/ m2)
  Sylitol-Fassadenputz R20Reibe (raižyta - "lietutis")2,02,5
  Sylitol-Fassadenputz R30Reibe (raižyta -"lietutis")3,03,7
  Sylitol-Fassadenputz K15Kratz (draskyta -"samanėlė")1,52,4
  Sylitol-Fassadenputz K20Kratz (draskyta -"samanėlė")2,03,0
  Sylitol-Fassadenputz K30Kratz (draskyta -"samanėlė")3,03,7

  Sąnaudos pateiktos be krėtimo ir suslūgimo nuostolių. Apskaičiuojant reikia atsižvelgti į objekto arba dengimo sąlygotus netikslumus.

  Dengimo sąlygos

  Dengimo ir džiūvimo metu aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip + 8°C ir ne aukštesnė nei +30 °C. Negalima dengti tiesioginių saulės spindulių apšviestų paviršių, pučiant stipriam vėjui, esant rūkui arba dideliam oro drėgnumui.

  Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

  Kai oro temperatūra 20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, nauji tinkai gali būti dengiami maždaug po dviejų savaičių. Esant nepalankioms oro sąlygoms, pvz. pučiant  stipriam vėjui, lyjant, prastovos laikas ilgėja.
  Papildomai nugruntavus paviršių „CapaGrund Universal", išvengiama kalkių prasiveržimo  ir po 7 dienų paviršius gali būti dengiamas.


  Tinkas džiūsta vykstant cheminėms reakcijoms  ir keičiantis fizikinėms savybėms, t. y. vykstant silicifikacijai su pagrindu ir garuojant užmaišymo vandeniui. Todėl ypač šaltuoju metų laiku ir kai didelis oro drėgnumas, pagrindai džiūsta daug lėčiau.

  Įrankių plovimas

  Panaudoti įrankiai ir prietaisai iš karto plaunami vandeniu.

  Medžiagos paruošimas

  Medžiaga kruopščiai maišoma lėtaeigiu maišytuvu. Esant reikalui, reikiamai konsistencijai nustatyti įpilama „Sylitol - Konzentrat” (iki 2%). Nemaišyti aliumininiais maišikliais, antraip medžiaga gali nusidažyti.

  „Sylitol-Fassadenputze" tinkai, esant normaliai apkrovai, suteikia reikalingą apsaugą nuo pelėsinių grybų ir dumbliagrybių apnikimo. Norint stipresnės apsaugos paviršius reikėtų padengti  dviem „Sylitol NQG-W" arba „ThermoSan" sluoksniais.

  Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

  Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Darbo ir džiūvimo metu pasirūpinti geru patalpų vėdinimu. Dirbant su produktu patartina nevalgyti, negerti, nerūkyti. Patekus į akis ar ant odos, iškart kruopščiai nuplauti vandeniu. Saugoti, kad nepatektų į kanalizaciją, vandens telkinius arba nesusigertų į žemę. Įrankius po darbo nuplauti muilu ir vandeniu. Neįkvėpti išpurškiamų dalelių. Dengiamoji medžiaga yra šarminė, todėl saugoti akis ir odą nuo tiškalų. Aptaškytus emalės, stiklo, keramikos, metalo, natūralaus akmens paviršius nedelsiant nuplauti.
  Tikslesni duomenys- saugos duomenų lape.

  Atliekų tvarkymas

  Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai. Skysti medžiagos likučiai sutvarkomi kaip senos dažų, emalės liekanos, sausi – kaip statybos, griovimo arba buitinės šiukšlės. EAK 08 01 12.

  Su sauga susiję duomenys, pavojų ir transporto ženklinimas

  Žr. saugos duomenų lapą.

   

  Giscode

  M-SK01 F

  Liudijimai:
  Z-33.41-130
  Z-33.42-131
  Z-33.43-132
  Z-33.47-859
  Z-31.1-171
  Z-33.84-995
  Z-33.49-1071

  Nuorodos dėl CE ženklinimo:
  Ženklinimas CE ženklu pagal EN 998-1 ar EN 15824  nurodomas ant pakuotės arba duomenų lape, kurį galite rasti internetiniame puslapyje  www.caparol.lt

  Klientų aptarnavimo centras

  UAB „Caparol Lietuva",
  Kirtimų g. 41 A, LT-02244 Vilnius,
  tel. 8 5 2602015, 
  el.p. info@caparol.lt  
  www.caparol.lt