caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/96400/036950_93672.png

CarboSol Grund

Betirpiklis, silpno kvapo gruntas.

Paskirtis

Specialusis gruntas paviršių įgerčiai sumažinti ir nevienodai arba stipriai sugeriančių vidaus bei išorės paviršių įgerčiai išlyginti, prieš dengiant „CarboSol" fasadų produktais (ir kitais silikoninės dervos produktais).

Pagrindinė medžiaga

Silano-akrilato pagrindas.

Pakuotė/indų talpa

12 kg

Spalvos

Balkšvai mėlyna, išdžiūvęs beveik bespalvis.

Laikymas

Vėsiai, bet ne šaltyje. Nepraimtos pakuotės tinkamumo trukmė 12 mėn.

Dengimo būdas

Gruntavimas.
Normaliai sugeriantys pagrindai gruntuojami neatskiedus. Stipriai sugeriančius paviršius dengti vieną kartą neatskiedus, bet užtat gerai įsotinant.

Skiedimas

Neskiedžiama.

Sąnaudos

Apie 100 – 150 g/m2, nelygu pagrindo geba sugerti (šiems duomenims garantija nesuteikiama; kiek reikia tiksliai, apskaičiuojama padengus bandomąjį plotą).

Dengimo sąlygos

Dengiant ir džiūstant, aplinkos, medžiagos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C, nedengti tiesioginės saulės spindulių apšviestų paviršių, lyjant, pučiant stipriam vėjui. Saugotis nakties šalnų.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, paviršius išdžiūsta per 6 – 8 val. ir vėl galima dengti. Kai temperatūra žemesnė ir oro drėgnumas didesnis, džiūsta ilgiau.

Įrankiai

Teptuku, purkštuvu.
Beoris purkštuvas: purškimo kampas: 20 – 50°
Purkštukas: 0,015"
Slėgis: 60 bar

Įrankių plovimas

Panaudotus įrankius nedelsiant išplauti vandeniu.

Nuorodos

Kad būtų išsaugotos specifinės produkto savybės, nemaišyti su kitais produktais.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Šis produktas pagal cheminių medžiagų įstatymą nėra kenksmingas ruošinys, todėl jo ženklinti nereikia. Dengiant, laikytis įprastinių saugos ir higienos taisyklių. Saugoti nuo vaikų.

Atliekų tvarkymas

Atliekos sudeginamos su pavojingomis atliekomis arba surenkamos į kenksmingų medžiagų surinkimo vietas. Netvarkyti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, gruntą.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

ES nustatytas ribinis lakiųjų organinių junginių, leidžiamų šiame produkte (A/h kateg.), kiekis: 30 g/l (2010). Šiame produkte LOJ yra mažiau kaip 1 g/l.

CE ženklinimas

57303 (pagal ÖNORM S 2100).
EWC/EAK: 08 01 12

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma. Sudėtingais atvejais mūsų specialistai patars Jums išsamiai ir atsižvelgdami į objektą.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva", Kirtimų g. 41 A, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, fax. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt   www.caparol.lt

Techninė informacija

Saugumo duomenų lapas