caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/247776/066674_caparol-185winter-new_LV.png

Capatect Dämmkleber 185 Winter

Mineralinis sausasis mišinys, skirtas klijuoti termoizoliacines plokštes žiemos sąlygomis

Paskirtis

Mineralinis sausasis mišinys, skirtas šiltinimo sistemoms „Capatect” ETICS A ir B.
 ETICS = sudėtinės išorės termoizoliacinės sistemos
Angl. terminas: EWI = External Wall Insulation = Išorinė sienų izoliacija
Am. terminas: EIFS = External Insulation and Finish System = Išorinė izoliacijos ir apdailos sistema

Savybės

  • Specialus mišinys darbui žiemos sąlygomis (-10 °C iki +10 °C)

  • Reakcija į gaisrą pagal Vokietijos klasifikaciją: „nedegus" (nichtbrennbar) arba „sunkiai degus" (schwerentflammbar), priklausomai nuo montuojamos šiltinimo sistemos.

  • Gerai pralaidus vandens garams.

  • Ilga paruošto skiedinio tinkamumo dengti trukmė.

  • Patvarus.

  • Nekenkia aplinkai.

  • Optimalus grūdelių derinys.

  • Mineralinis rišiklis su priedais - plastifikatoriais.

  • Subalansuotas kvarco ir kalcito užpildų derinys ir grynai mineraliniai lengvieji priedai.

  • Su priedais, gerinančiais hidrofobines savybes, sukibtį ir dengimo elastingumą.

Pakuotė/indų talpa

25 kg popieriniai maišai

Spalvos

Pilka

Laikymas

Sausai, vėsiai, bet ne šaltai
Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Nedidelis chromatų kiekis - 12 mėn. laikotarpyje.
Nepraimtos pakuotės tinkamumo naudoti trukmė apie 12 mėn.

Piltinis tankis

ρ ≈ 1730 kg/m³

Gniuždomasis stiprumas

βd ≈ 28 N/mm2

Lenkiamojo tempimo stipris

βbz≈ 8 N/mm2

Produkto numeris

185 Winter

Tinkami pagrindai

Mineraliniai pagrindai, neatšokę seno tinko ar dažų sluoksniai.

Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti švarus, sausas, išlaikantis apkrovą, be sukibtį mažinančių dalelių. Nešvarumus ir sukibtį mažinančias daleles, atsikišusius šiurkštus būtina pašalinti. Pažeistus, atsisluoksniavusius senus dažų ar faktūrinio tinko sluoksnius pašalinti. Tinko tuštumėles nudaužyti ir užtinkuoti sulig paviršiumi. Stipriai įgeriančius, byrančius arba tepančius paviršius gerai nuvalyti iki tvirto pagrindo ir nugruntuoti „Sylitol-Konzentrat 111”.

Medžiagos paruošimas

„Capatect-Dämmkleber 185 Winter” gali būti maišomas visų tipų maišytuvais taip pat ir rankiniu būdu. Ruošiant rankiniu būdu, „Capatect -Dämmkleber 185 Winter” 25 kg pakuotę  maišant supilti į 4 - 5 litrus šalto vandens ir išmaišyti lėtaeigiu maišytuvu, kol masė pasidarys vienalytė, be gumulų.  Išmaišytą medžiagą palikti maždaug 2 min. bręsti ir dar kartą trumpai permaišyti. Jei reikia, konsistencija po brandinimo koreguojama įpilant šiek tiek vandens. Paruošto skiedinio tinkamumo dengti trukmė - apie 1 val., priklausomai nuo  atmosferos sąlygų (trumpėja, kai temperatūra pakyla virš 0 °C). Sukietėjusios medžiagos jokiu būdu negalima vėl skiesti vandeniu.

Sąnaudos

Apie 4,5–6,0 kg/m2. Pateiktos sąnaudos yra apytikslės. Būtina atsižvelgti į objektą ir dengimo sąlygotus nuokrypius. Tikslias sąnaudas galima paskaičiuoti padengus bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Dengiant ir džiūstant medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip - 10 °C ir ne aukštesnė kaip +10 °C. Nedengti tiesioginės saulės spindulių apšviestų, įkaitintų ar įšalusių pagrindų, taip pat nedengti lyjant. Paviršius turi būti neapledijęs ir neužšalęs.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Esant
nuo -10 °C iki -5 °C temperatūrai, išdžiūsta maždaug per 4 dienas;
nuo -5 °C iki 0 °C temperatūrai, išdžiūsta maždaug per 3 dienas;
aukščiau 0 °C, išdžiūsta maždaug per 2 dienas.
 
Medžiaga džiūsta veikiama hidratacijos ir keičiantis fizikinėms savybėms, t. y. garuojant užmaišymo vandeniui. Todėl esant žemesnei temperatūrai ir didesniam oro drėgnumui, džiūsta ilgiau.
Smeigės (jei reikia) turi būti tvitinamos, kai klijai sukietėja, t.y. ne anksčiau kaip po 1 dienos.

Įrankių plovimas

Panaudotus įrankius tuojau pat išplauti vandeniu.

Izoliacinių plokščių klijavimas

Užmaišytus „Capatect-Dämmkleber 185 Winter” klijus  dengti ant plokštės galinės pusės rumbų ir taškų metodu (maždaug 5 cm pločio klijų juosta palei plokštės perimetrą ir 3 delno dydžio gumulai plokštės viduryje). Klijuojamasis paviršius turi sudaryti ne mažiau kiap 40 %. Klijuojamuoju sluoksniu gali būti išlyginti nelygumai iki ± 1 cm. Izoliacines plokštes klijuoti iš apačios į viršų perrišos būdu suglaudžiant ir prispaudžiant.  Plokštės klijuojamos viena virš kitos  su 50 proc. paslinkimu. Į plokščių sandūras neturi patekti klijuojamosios masės. Kloti pagal vedlinę ir svambalą.

Įvadas

Labai svarbu, atsižvelgus į oro sąlygas, parinkti tinkamas paviršiaus apsaugos priemones (pvz.: brezentinius pastolius, apsaugą nuo lietaus).  Dirbant reikia laikytis DIN V 18550, DIN 18350, VOB nuorodų. 

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Šio mineralinio miltelinio produkto reakcija yra šarminė. Produktas skirtas profesionalams. Užtikrinti, kad nepatektų į rankas vaikams. Dirgina akis, odą. Neįkvėpti dulkių. Vengti patekimo į akis ant odos. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Dirbant, mūvėti apsaugines pirštines, naudoti akių ir veido apsaugą. Prarijus, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti pakuotę arba etiketę.

Atliekų tvarkymas

Medžiagos ir pakuotės atliekos turi būti saugiai sutvarkomos, vadovaujantis šalyje galiojančiais teisės aktais.  Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Sukietėjusius medžiagos likučius sutvarkyti kaip mišrias statybos ir griovimo atliekas.
EAK 17 09 04.

Su sauga susiję duomenys, pavojų ir transporto ženklinimas

Pavojingos medžiagos simbolis: Xi – dirginanti.
Sudėtyje yra cemento.
Žr. saugos duomenų lapus.

Giscode

ZP1

Išsamesni duomenys

UAB „Caparol Lietuva”
Tel. 8 5 2602015
Faks. 8 5 2639283
El. p. info@caparol.lt

Techninė informacija

Saugumo duomenų lapas

Techninė informacija

Saugumo duomenų lapas