caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/243734/066036_Capatect-Klebe-_und_Armierungsmasse_133_Leicht_LT.png

Capatect-Klebe- und Armierungsmasse 133 Leicht

Mineralinis sausasis skiedinys šiltinimo plokštėms klijuoti ir armavimo sluoksniams gauti

Paskirtis

Mineralinis lengvasis skiedinys CS II pagal EN998-1 klijavimui ir armavimui, naudojant „Capatect WDV" sudėtines termoizoliacijos sistemas ir Natur+ sistemą.
„Capatect Klebe - und Armierungsmasse 133 Leicht" naudojamas kaip armavimo sluoksnis prieš dengiant „Capatect-Edelkratzputz K40".
5-10 mm storio sluoksniams. 

Savybės

 • Nedegi arba sunkiai užsideganti medžiaga, atitinkanti esamos šiltinimo sistemos sandarą
 • Atsparus atmosferos veiksniams, hidrofobiškas pagal DIN V 18550
 • Labai pralaidus vandens garams
 • Mažas įtempis
 • Išlaiko didelę mechaninę apkrovą
 • Gerai dengiamas mašinomis
 • Geras atsparumas valkšnumui
 • Ilga dengimo trukmė
 • Nekenkia aplinkai
 • Mineraliniai rišikliai su plastikliais
 • Priedai, didinantys hidrofobiškumą, plastiškumą dengiant ir sukibtį

Pakuotė/indų talpa

25 kg maišai, 600 kg vienkartiniai konteineriai, 1,0 t dideli maišai, silosai.
Vienkartiniams konteineriams kaip papildoma apsauga nuo oro veiksnių rekomanduojami apsauginiai gaubtai ( Nr. 807534).

Spalvos

Natūraliai balta

Laikymas

Vėsiai, bet ne šaltyje, ir sausai.
Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Prieš žiemą (ilgesnę prastovą) konteinerius ir silosus būtina ištuštinti. Nepraimtos pakuotės tinkamumo trukmė maždaug 12 mėn.

Šilumos laidumas

0,27 W/(m·K)

Piltinis tankis

apie 1,0 kg/dm3

Pasipriešinimo difuzijai koeficientas μH2O

µ ≤ 10

Vandens sugerties koeficientas

apie 0,18 kg/(m2.h0,5) pagal DIN 52617

Produkto numeris

133

Įvadas

Prieš dengiant faktūrinio tinko sluoksnį, atsižvelgiant į oro sąlygas ir gebą sugerti, armavimo sluoksnis gruntuojamas „Sylitol-Konzentrat 111" (atskiedus vandeniu santykiu 2:1).
Nuo lietaus ir džiūstant pastolius apdengti statybiniu brezentu. Laikytis DIN V 18550, taip pat DIN 18350, VOB C dalies nuorodų.

Pagrindo paruošimas

Mūras, betonas arba neatšokę seni dažų sluoksniai turi būti švarūs,
sausi ir išlaikantys apkrovą. Pašalinti nešvarumus, sukibtį mažinančias medžiagas (pvz., alyvos plėvelę), taip pat skiedinio šiurkštus.
Pažeistus, atsisluoksniavusius dažų sluoksnius ir faktūrinius tinkus, kiek įmanoma, reikia visiškai pašalinti. Tinko tuštumėles nudaužyti ir užtinkuoti sulig paviršiumi. Stipriai sugeriančius, birius arba tepančius  paviršius reikia gerai nuvalyti iki tvirto pagrindo ir nugruntuoti „Sylitol-Konzentrat 111".

Medžiagos paruošimas

„Capatect-Klebe- und Armierungsmasse 133 Leicht"  maišoma betono maišyklėmis, tiekiamaisiais siurbliais ir tinkavimo mašinomis, taip pat rankiniu būdu galingu, lėtaeigiu maišy­tuvu, įpylus švaraus, šalto vandens ir maišant, kol masė pasidaro be gumulų. Apie 5 min. palikti bręsti ir dar kartą trumpai pamaišyti. Esant reikalui, konsistencija po brandini­mo nustatoma įpilant atitinkamą kiekį vandens.
Vandens kiekis apie 8 –9 l vienam maišui (25 kg).
Rankiniu būdu užmaišytos medžiagos dengimo trukmė apie 2 -2,5  val., nelygu atmosferos sąlygos. Medžiagą tiekiant mašinomis, žarnose ji gali būti iki 60 minučių. Sukietėjusios medžiagos jo­kiu būdu negalima skiesti vandeniu.

Sąnaudos

Išlyginamasis sluoksnis
apie 1,5 - 2,0 kg/m2

Klijavimas
apie 3,0- 3,5 kg/m2 -dalinis paviršiaus klijavimas
apie 4,0- 5,0 kg/m2 -rumbų ir taškų metodas

Armavimas

1 mm storio sluoksniui apie 1,1 kg/m2. 5 mm storio sluoksniui atitinkamai apie 5,5 kg/m2.
Pateikti duomenys yra apytikri; reikia atsižvelgti į nukrypimus, atsiradusius dėl objekto specifikos ir dengimo.

Dengimo sąlygos

Dengiant ir džiūstant, aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C ir ne aukštesnė kaip +30°C. Nedengti tiesioginių saulės spindulių apšviestų paviršių, pučiant stipriam vėjui, tvyrant rūkui arba esant dideliam oro drėgnumui. Žr. Vokietijos tinkuotojų sąjungos atmeną „Tinkavimas esant aukštai ir žemai temperatūroms".

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai oro temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, armavimo tinko sluoksnio paviršius išdžiūsta per 24 val. Visiško išdžiūvimo trukmė priklauso nuo sluoksnio storio: 1 mm storio sluoksniui išdžiūti prireikia 1 d.
„Capatect-Klebe- und Armierungsmasse 133 Leicht"  džiūsta veikiama hidratacijosir keičiantis fizikinėms savybėms, t. y. garuojant užmaišymo vandeniui. Todėl ypač šaltuoju metų laiku ir kai didelis oro drėgnumas, džiūsta ilgiau.

Įrankių plovimas

Panaudoti darbo įrankiai iškart plaunami vandeniu.

Mašinų įrangos pavyzdys

Betono maišyklė „Berö Calypso 15” su standartiniu dozavimo arba mai­šymo velenu ir tiekiamasis siurblys „Berö Speedy 15” su sraigtine dalimi, našumas 1/1.

Svarbūs duomenys
Būtina laikytis mašinos gamintojų nuorodų!

Srovės jungimas
400 V trifazė srovė/ 16A (srovės skirs­tytuvas su FI apsauginiu jungikliu).

Vandens prijungimas
žarna 3/4” su GEKA, dirbančiai ma­šinai reikalingas vandens slėgis ne mažesnis kaip 2,5 bar.

Vandens sąnaudos
Apie 330 l/val.
Norima konsistencija nustatoma vandens armatūros ventiliu.

Tiekimo žarnos
Įvadinė žarna, viduje Ø 35 mm po 13,3 m
Galinė žarna, viduje Ø 25 mm, 10,0 m

Tiekimo nuotolis
Apie 50 m (galima padaryti optimalų, priklau­somai nuo objekto ir temperatūros).

Purkštuvas
Purkštuko skersmuo: Ø 10 mm
Tiekiamąsias žarnas, prieš pradedant reguliariai jas naudoti, išskalauti kalkiniu šlamu arba kleisteriu!

Armavimo sluoksnis

(Rankiniu būdu arba mašinomis)
Prie langų angokraščių ir briaunų pritaisius kraštų apsaugą, taip pat įstrižai armavus fasadų angų kampuose, armavimo masė dengiama per audinio plotį ir su 10 cm užlaida įspaudžiamas „Capatect-Gewebe 650” audinys.
Paskiausiai audinys, užgriebiant už dar drėgno ploto, nuglaistomas taip, kad būtų padengtas visas audinio paviršius.
Medžiagą dengti tolygaus storio sluoksniu, nuo 5 mm iki 10 mm.
Sistemoje Natur+ prieš dengiant armavimo sluoksnį, plokščių paviršių reikia išlyginti, padengiant jį išlyginamuoju glaistu.Tą patį rekomenduojama padaryti ir sistemose su mineralinės vatos plokštėmis.
Jei paskui bus tinkuojama „Capatect-Edelkratzputz K40", sluoksnio storis turi būti 8 mm. Tam dar drėgną paviršių horizontaliai pabraukyti 6 mm dantytąja glaistykle.

Izoliacinių plokščių klijavimas

Rumbų ir taškų metodas
Klijų masę dengti ant užpakalinės plokštės pusės palei kraštą maždaug 5 cm pločio juosta, viduryje 3 delno dydžio gumulus (klijuojamasis paviršius turi sudaryti ≥ 40 %).

Klijavimas visu paviršiumi (prieš tai padengtos mineralinės vatos lamelių izoliacinės plokštės):
Klijų masę ant pagrindo užpurkšti mašina apie 10 mm storio sluoksniu. Prieš pat klojant izoliacines plokštes, klijuojamąjį skiedinį pabraukyti dantytąja trintuve (dantų plotis ir aukštis priklauso nuo pagrindo savybių). Izoliacines plokštes iškart įspausti į šviežią klijuojamojo skiedinio sluoksnį, pajudinti ir prispausti. Kad nesusidarytų plėvelės, klijais padengti tik tiek paviršiaus, kiek galima iškart pakloti izoliacinių plokščių.
Taškų metodas:
ant izoliacinių plokščių nugarinės pusės skiedinį užtepti  taškų metodu ( padengti apie 20 % ploto)(metodas naudojamas tik  kai tvirtinami profiliai).

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Šio mineralinio miltelinio produkto reakcija yra šarminė. Dirgina odą. Gali stipriai pažeisti akis.  Neįkvėpti dulkių. Vengti patekimo į akis, ant odos, drabužių. Dirbant, mūvėti apsaugines pirštines, naudoti akių ir veido apsaugą.
PATEKUS Į AKIS keletą minučių gerai plauti vandeniu. Jei yra galimybė, išimti kontaktinius lęšius.  Toliau plauti akis. PRARIJUS, nedelsiant kreiptis į gydytoją.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Sukietėjusius medžiagos likučius sutvarkyti kaip mišrias statybos ir griovimo atliekas. EAK 170904.

Su sauga susiję duomenys, pavojų ir transporto ženklinimas

Žr. saugos duomenis.

Giscode

ZP 1

Išsamesni duomenys

Liudijimai:

Z-33.41-130
Z-33.42-131
Z-33.43-132
Z-33.44-133
Z-33.46-1091
Z-33.47-859
Z-31.1-171
Z-33.49-1071

Nuorodos dėl CE ženklinimo:
Ženklinimas CE ženklu pagal EN 998-1 ar EN 15824  nurodomas ant pakuotės arba duomenų lape, kurį galite rasti internetiniame puslapyje  www.caparol.de .

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva",
Kirtimų g. 41 A,
LT-02244 Vilnius,
tel.nr. 8 5 2602015, 
faks. nr. 8 5 2639283,
el.p. info@caparol.lt;   
www.caparol.lt