caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/118184/042269_Capatect_EcoFix_LT.png

Capatect EcoFix 055/10

Kietėjantys reaguodami su drėgme, vieno komponento poliuretano klijai su polimerų apsauga nuo ugnies „Capatect-EPS" fasadinėms plokštėms klijuoti naudojant sudėtines termoizoliacines sistemas. Be minkštiklių.

Paskirtis

„Capatect EcoFix 055/10" - tai poliuretaninės klijavimo putos, kietėjančios reaguodamos su oro drėgme „Capatect_EPS" fasadinėms izoliacinėms plokštėms su grioveliu ir įlaidu klijuoti. Naudojamos sudėtinėse termoizoliacinėse sistemose ant sistemą atitinkančių pagrindų. Be to, labai gerai sukimba su betonu, mūru, tinku, mediena, stiklablokiais ir metalu.

Savybės

 • Gaisrinė elgsena DIN 4102 B2 (normaliai degi); sudėtinėje termoizoliacinėje sistemoje DIN 4102 B1 (sunkiai degi)
 • Greitai kietėja.
 • Kietėja reaguodamos su drėgme.
 • Mažai plėtrios.
 • Puiki sukibtis praktiškai su visomis statybinėmis medžiagomis.
 • Putų paviršius maždaug po 10 min. nelimpa.
 • Maždaug po 12 val. klijavimo putos būna sukietėjusios (nelygu, temperatūra ir kiekis).
 • Kompaktiško, patogaus naudoti dydžio pakuotės.
 • Be minkštiklių.
 • Su polimerų apsauga nuo ugnies.
 • Be freonų.

Pakuotė/indų talpa

Perdirbama kartoninė dėžė (12 aerozolinių balionėlių po 750ml ).

Spalvos

Oranžinė.

Laikymas

Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir aukštesnės kaip 50°C temperatūros; laikyti sausai, stačiai ir kaip galima vėsiau. Nepraimtos pakuotės tinkamumo trukmė apie 9 mėn. (pagaminimo data ant skardinės).

Laikyti atskirai nuo maisto produktų.

Šilumos laidumas

≤ 0,040 W/(m · K)

Atsparumas temperatūrai

iki 90° C

Tūrinis svoris

sukietėję tuštymėse 25-35 kg/m3

Konsistencija

putos

Papildomi produktai

056/20 Capatect-Dosierpistole
056/10 Capatect-Reiniger

Produkto numeris

055/10

Įvadas

Naudojimas
Skardinę prieš naudojant 1-2 dienas palaikyti kambario temperatūroje (+10°C iki +30°C). Naudoti apsauginius akinius ir pirštines. Skardinę apie 10 sek. stipriai papurtyti ir įsukti pagal instrukciją žemyn galva į „Capatect-Dosierpistoe 056/20" pistoletą. Prieš naudojant klijus, būtina ant pistoleto užmauti adapterio vamzdelį, kad būtų gaunama tolygi struktūra. Pistoletą lėtai nuspausti.

Pradėti klijuoti, kai tik pradeda tolygiai trykšti klijavimo putos. Klijus dengti ant užpakalinės izoliacinės plokštės pusės rumbo forma palei kraštus ir tarp jų - W arba M formos virve, per vidurį ir užpildant. Mažiausias klijuojamasis paviršius turi būti 40%.

Dozuoti taupiai, klijavimo putos padidėja apie pusantro karto. Plėvelė susidaro, nelygu oro drėgmė ir temperatūra, jau po maždaug 3-4 min., per 12 val. klijavimo putos sukietėja.

Šviežias klijavimo putas nuvalyti „Capatect-Reiniger" (056/10) arba acetonu. Sukietėjusias klijavimo putų iškyšas nupjauti peiliu. Klijavimo putas saugoti nuo saulės šviesos. Neatsparios UV. Skardinę, prieš atsukant nuo pistoleto, visiškai ištuštinti. Prireikus, pistoletą valyti „Capatect-Reiniger" (056/10).

Pagrindo paruošimas

Pagrindai turi būti tinkami klijuoti: lygūs, švarūs, sausi, tvirti, išlaikantys apkrovas ir be sukibtį mažinančių dalelių.
Palanges ir kitas pristatytas dalis apklijuoti.

Sąnaudos

Skardinės pakanka maždaug 4-5 m2.
Pateikti sąnaudos duomenys yra apytikriai, jie gali kisti priklausomai nuo objekto, dengimo arba atmosferos sąlygų.

Dengimo sąlygos

Dengimo temperatūra
Klijuojant ir džiūstant, aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C ir ne aukštesnė kaip +35°C. Optimali skardinės temperatūra 20°C.
Neklijuoti tiesioginės saulės spindulių apšviestų paviršių, pučiant stipriam vėjui ir esant dideliam oro drėgnumui.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Dėmesio!
Kai didelis oro drėgnumas, drėgnas pagrindas ir/arba žema arba aukšta temperatūra, džiūti gali žymiai ilgiau.

Įrankių plovimas

Panaudotus darbo įrankius ir dozavimo pistoletą iškart plauti „Capatect-Reiniger" (056/10) pagal instrukciją.

Izoliacinių plokščių klijavimas

Klijus dengti ant užpakalinės izoliacinės plokštės pusės rumbo forma palei kraštus ir tarp jų - W arba M formos virvės forma, per vidurį ir užpildant. Mažiausias klijuojamasis paviršius turi būti 40%.
„Capatect-PS-Fassadendämmplatten", padengus klijus, iškart pakloti ir išlyginti. Klijuojant po ilgesnės pertraukos (susidarius klijų plėvelei), atsiranda sukibties su pagrindu problemų.

Kad ant atramų, ties angomis šviežiai priklijuotos izoliacinės plokštės nenuslystų, jas reikia pritvirtinti fiksavimo priemonėmis (apkabomis, kabėmis). Ant sienos priklijuotas plokštes išlyginti tiesykle arba gulsčiuku. Po ilgesnės darbo pertraukos skardinę vėl stipriai papurtyti 10 sek.
Maždaug po 3 val. plokštes galima padengti. Šviežius klijavimo putų tiškalus galima pašalinti PU valikliu arba acetonu. Sukietėjusias klijavimo putas galima nupjauti peiliu.
Klijavimo putas saugoti nuo saulės šviesos.

Tvirtinimas smeigėmis

Smeiges parinkti atsižvelgiant į vėjo apkrovas. Laikytis WDVS brošiūroje pateiktų nuorodų. Smeigėmis tvirtinti tik po to, kai sukietės PU putos, ne anksčiau kaip praėjus 3 val. po priklijavimo.

Pakeitimas, ištuštinimas

Dėmesio: visada naudoti pirštines ir apsauginius akinius.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Tik profesionaliam naudojimui.
Labai degi. Dirgina akis, kvėpavimo organus ir odą. Įtariama, kad gali sukelti vėžį. Gali sukelti alergiją įkvėpus ir susilietus su oda. Kenksminga sveikatai: veikiant ilgą laiką kvėpavimo takus, sukelia sunkius sveikatos sutrikimus. Neįkvėpti garų. Dirbant mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti tinkamus apsauginius darbo drabužius. Nelaimingo atsitikimo atveju arba pasijutus blogai, nedelsiant kreiptis į gydytoją (jei įmanoma, parodyti šią etiketę).  Naudoti tik gerai vėdinamose vietose. Šios medžiagos atliekas ir jos pakuotę išvežti į pavojingų atliekų surinkimo vietas. Sudėtyje yra izocianatų.
Laikytis gamintojo nuorodų (žr. saugos duomenis).
Ženklinimas kaip aerozolių: slėginė pakuotė. Saugoti nuo saulės spindulių ir aukštesnės kaip 50°C temperatūros. Panaudotos pakuotės neatidaryti su jėga arba nedeginti. Nepurkšti į ugnį arba ant įkaitusių daiktų. Laikyti atokiai nuo uždegimo židinių. Nerūkyti. Saugoti nuo vaikų.

Asmenims, įsijautrinusiems diizocianatams, šis produktas gali sukelti alergines reakcijas. Vengti kontakto, sergant astma, egzema arba kitomis odos ligomis. Kai ventiliacija nepakankama, nenaudoti produkto arba naudoti apsauginę kaukę su filtru (A1 tipo) pagal EN 14387.
 
Pašalinimas
Patekus šviežių klijų ant odos, nedelsiant nuvalyti mechaniškai arba likučius nuvalyti augaliniais aliejais.
Sukietėjusią medžiagą pašalinti tik mechaniškai.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Laikytis saugos duomenų nuorodų.

Atliekų tvarkymas

„Capatect EcoFix 055/10" skardinėms suteikiama grąžinimo garantija PDR perdirbimo sistemoje.  Originali kartono dėžė su 12 tuščių skardinių priimama nemokamai ir perdirbama.
Būtina laikytis nuorodų ant dėžės. Neištuštintas skardines sutvarkyti pagal EAK 150199 (pakuotės su kenksmingais likučiais).

Su sauga susiję duomenys, pavojų ir transporto ženklinimas

Ženklinimas GGVS/ADR: 2 klasė/5F skaičius
Ženklinimas pagal pavojingų medžiagų įstatymą: F+ labai degi, Xn kenksminga sveikatai, sudėtyje yra metileno difenildiizocianato.
Žr. saugos duomenis.

Giscode

PU80

Klientų aptarnavimo centras

Tel. 8 5 2602015
Faks. 8 5 2639283
info@caparol.lt

Techninė informacija

Saugumo duomenų lapas