caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/202056/059139_Capatect_EcoFix_055_20.png

Capatect EcoFix 055/20

Paruošti naudojimui, vienkomponenčiai, besiplečiantys poliuretano klijai, skirti racionaliam, švariam, ekonomiškam ir ilgalaikiam „Capatect-EPS" fasadinių plokščių klijavimui.

Paskirtis

„Capatect EcoFix 055/20" -  paruošti naudojimui, vienkomponenčiai, besiplečiantys poliuretano klijai, skirti racionaliam, švariam, ekonomiškam ir ilgalaikiam „Capatect-EPS" fasadinių plokščių klijavimui. Klijai labai gerai sukimba su mūru ir betonu (tinkuotu ir netinkuotu), taip pat su apkrovą išlaikančia keramine danga.
Pasižymi labai gera sukibtimi ir su mediena, stiklablokiais bei metalu.

Savybės

  • Gaisrinė elgsena DIN 4102 B2;
  • Po maždaug 2 val. galima dengti;
  • Be tirpiklių;
  • Puiki sukibtis praktiškai su visomis statybinėmis medžiagomis;
  • Didelis matmenų stabilumas;
  • Maždaug po 12 val. klijavimo putos būna sukietėjusios (priklausomai nuo temperatūros ir kiekio);
  • Kompaktiško, patogaus naudoti dydžio pakuotės;
  • Atsparūs senėjimui, netrūnija, tačiau neatsparūs UV spinduliams;
  • Su polimerų apsauga nuo ugnies;
  • Be freonų.

Pakuotė/indų talpa

Perdirbama kartoninė dėžė (12 aerozolinių balionėlių po 750 ml ).

Spalvos

Pilki.

Laikymas

Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir aukštesnės kaip 50°C temperatūros; laikyti sausai, stačiai ir kaip galima vėsiau.
Nepraimtos pakuotės tinkamumo trukmė - apie 12 mėn. (nuo pagaminimo datos), jei laikoma vėsiai
( +5°C iki 25°C) ir sausai. Galiojimą žr. ant pakuotės. Atidarytą pakuotę sandariai uždaryti, sunaudoti kaip įmanoma greičiau.

Šilumos laidumas

≤ 0,035 W/(m · K)

Atsparumas temperatūrai

iki 90° C

Konsistencija

putos

Papildomi produktai

056/20 Capatect-Dosierpistole
056/10 Capatect-Reiniger

Produkto numeris

055/20

Įvadas

Naudojimas
Prieš pradedant klijuoti, reiktų apdengti greta esančius paviršius, kad neišsiteptų. Atkreipti dėmesį, kad esant stipriems vėjo gūsiams, „EcoFix 055/20" putos gali užtikšti ant netoliese esančių konstrukcijų, daiktų ar žmonių. 

Aerozolinį balionėlį tvirtai prisukti prie pistoleto sriegio ir stipriai apie 20 kartų papurtyti žemyn, kad jo turinys gerai susimaišytų. Gerai prieš darbą paruošus klijus, jų kokybė yra optimali, o išeiga maksimali. Po ilgesnės prastovos vėl pakartoti pasiruošimo procesą (gerai supurtyti balionėlį), kad klijų kokybė išliktų gera!

Šviežias klijavimo putas nuvalyti „Capatect-Reiniger" (056/10) arba acetonu. Sukietėjusias klijavimo putų iškyšas nupjauti peiliu. Klijavimo putas saugoti nuo saulės šviesos. Klijai nėra atsparūs UV spinduliams. Prieš atsukant nuo pistoleto, pakuotę visiškai ištuštinti. Prireikus, pistoletą valyti „Capatect-Reiniger" (056/10).

Pagrindo paruošimas

Pagrindai turi būti tinkami klijuoti: lygūs, švarūs, sausi, tvirti, išlaikantys apkrovas ir be sukibtį mažinančių dalelių.
Palanges ir kitas pristatytas dalis apklijuoti.

Sąnaudos

Vieno aerozolinio balionėlio pakanka maždaug 4-6 m2.
Pateikti sąnaudų duomenys yra apytikriai, jie gali kisti priklausomai nuo objekto, dengimo arba atmosferos sąlygų.

Dengimo sąlygos

Dengimo temperatūra
Klijuojant ir džiūstant, aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C ir ne aukštesnė kaip +35°C. Optimali balionėlio temperatūra - apie 20°C.
Neklijuoti, kai paviršių veikia tiesioginiai saulės spinduliai, pučia stiprus vėjas ar esant dideliam oro drėgnumui. 

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Dėmesio!
Didelis oro drėgnumas, drėgnas pagrindas ir/ arba žema arba aukšta temperatūra labai įtakoja džiūvimo laiką.

Įrankių plovimas

Panaudotus darbo įrankius ir dozavimo pistoletą iškart plauti „Capatect-Reiniger 056/10" (pagal instrukciją).

Izoliacinių plokščių klijavimas

Pistoleto reguliuojamuoju varžtu nustatyti maždaug 30 mm skersmens klijų srautą. (Kuo flakonas tuštesnis, tuo labiau reikia atsukti reguliuojamąjį varžtą). Dengiant pistoletą laikyti kuo vertikaliau ir nuspaudus EcoFix 055/20 mygtuką ant izoliacinės plokštės išspausti ištisinę juostą (M/W). Prispaudus plokštę prie sienos klijuojamasis paviršius turi būti ne mažesnis kaip 40 proc. Negalima stuksenti į izoliacines plokštes, siekiant kad jos priliptų. Klijų putų galimas spaudimas (plėtimasis) sumažinamas naudojant įkirčių ir dygių komplekto sistemą. Prieš dengiant armavimo sluoksnį, jei reikia, paviršių lygiai nušlifuoti.


Tvirtinimas smeigėmis

Smeiges parinkti atsižvelgiant į vėjo apkrovas. Laikytis WDVS šiltinimo sistemų montavimo vadove pateiktų nuorodų. Smeigėmis tvirtinti tik po to, kai sukietės PU putos, ne anksčiau kaip 2 val. po priklijavimo.

Pakeitimas, ištuštinimas

Dėmesio: visada naudoti pirštines ir apsauginius akinius.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Tik profesionaliam naudojimui.
Labai degūs. Įtariama, kad gali sukelti vėžį. Kenksmingi sveikatai įkvėpus. Veikiant ilgą laiką,  gali pažeisti organus. Stipriai pažeidžia akis. Gali dirginti kvėpavimo takus. Sukelia odos dirginimą. Įkvėpus gali sukelti alergiją, astmos simptomus, apsunkinti kvėpavimą. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Sudėtyje yra izociantų. Gali sukelti alergines reakcijas. Laikyti atokiai nuo karščio, žiežirbų, atviros ugnies, karštų paviršių. Nerūkyti. Dirbant mūvėti apsaugines pirštines, naudoti veido, akių apsaugą. Neįkvėpti dulkių/ garų/ dujų/ aerozolio. Blogai pasijutus kreiptis į gydytoją arba apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą

Slėginė pakuotė. Saugoti nuo saulės spindulių ir aukštesnės kaip 50°C temperatūros. Panaudotos pakuotės neardyti, nedeginti. Nepurkšti į ugnį arba ant įkaitusių daiktų. Laikyti atokiai nuo uždegimo židinių. Nerūkyti. Saugoti nuo vaikų.

Asmenims, kurie jautrūs diizocianatams, šis produktas gali sukelti alergines reakcijas. Vengti kontakto, sergant astma, egzema arba kitomis odos ligomis. Kai ventiliacija nepakankama, nenaudoti produkto arba naudoti apsauginę kaukę su filtru (A1 tipo) pagal EN 14387.

Atliekų tvarkymas

„Capatect EcoFix 055/20" balionėliai perdirbami PDR sistemoje (suteikiama grąžinimo garantija).  Originali kartoninė dėžė su 12 tuščių balionėlių priimama nemokamai ir perdirbama.
Būtina laikytis nuorodų ant dėžės.

Su sauga susiję duomenys, pavojų ir transporto ženklinimas

Ženklinimas GGVS/ADR: 2 klasė/5F skaičius
Ženklinimas pagal pavojingų medžiagų įstatymą: F+ labai degi, Xn kenksminga sveikatai, sudėtyje yra metileno difenildiizocianato.
Žr. saugos duomenų lapą.

Giscode

PU80

Klientų aptarnavimo centras

UAB "Caparol Lietuva"
Kirtimų g. 41 A, Vilnius
Tel. 8 5 2602015
Faks. 8 5 2639283
info@caparol.lt

Techninė informacija