caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/176564/053213_Longlife_Putz_UA.png

Longlife Putz

Paruošti naudoti faktūriniai tinkai silikoninės dervos pagrindu „Capatect Longlife" šiltinimo sistemoms. 

Paskirtis

Dispersiniai fasadiniai tinkai: raižytosios („lietutis") arba draskytosios („samanėlė") faktūros. Naudojami kaip galutinė danga „Capatect Longlife" šiltinimo sistemose.

Savybės

  • Klasifikacija pagal priešgaisrinę saugą pagal DIN 4102/DIN EN 13501: „B".
  • Sudėtyje yra veikliųjų medžiagų nuo pelėsinių grybų ir dumblių.
  • Pasižymi gera vandens garų difuzija.
  • Atsparūs atmosferos veiksniams, hidrofobiški.
  • Naudoti paprasta ir patogu.
  • Ekologiški, silpno kvapo.
  • Diferencijuotas neblunkančių pigmentų, užpildų ir granulių derinys.
  • Skiedžiami vandeniu.

Pakuotė/indų talpa

25 kg kibirai

Spalvos

Balta.

Galima nuspalvinti gamykloje pagal „CaparolColor" spalvyną arba „Caparol 3D System" sistemą; ryškio koeficientas > 20.
Galima spalvinti automatizuotais „ColorExpress" spalvinimo įrenginiais.
Nedidelį kiekį galima nuspalvinti naudojant spalvinamuosius dažus „CaparolColor  Vollton- und Abtönfarbe" (anksčiau „Alpinacolor") arba  „Amphibolin Vollton- und Abtönfarbe". Įmaišyti ne daugiau kaip 2% dažų, nes nuo didesnio dažų kiekio konsistencija pasidaro per skysta.

Blizgesio laipsnis

Matiniai

Laikymas

Sausai, vėsiai, be ne šaltyje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Nepraimtos pakuotės tinkamumo naudoti trukmė apie 24 mėn.

Difuzijai ekvivalentiško oro sluoksnio storis sdH2O

ant „Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190" klijų ir glaisto masės iki 0,4 m pagal DIN EN ISO 7783-2

Vandens sugerties koeficientas

w<0,2 kg/(m2·h0,5) pagal DIN EN 1062-3

Konsistencija

pastos

Tinkami pagrindai

Gerai išdžiūvęs armavimo sluoksnis „Capatect Longlife" sistemoje, taip pat „Capatect Classic".

Pagrindo paruošimas

Prieš tinkuojant „Longlife" tinku:
dispersinio armavimo sluoksnį „Capatect Longlife" sistemoje dėl ilgos prastovos (pvz., žiemos),
mineralinio armavimo sluoksnį „Capatect Classic" sistemoje būtina nugruntuoti „Putzgrund 610", prireikus nuspalvinti tinko spalva. Grunto sluoksnis, prieš dengiant turi būti sausas.

Medžiagos paruošimas

Medžiaga kruopščiai išmaišoma lėtaeigiu maišytuvu. Prireikus, konsistencija nustatoma atskiedus vandeniu. Dengiant rankiniu būdu, iki 12 %, purškiant – iki 2 %.

Dengimo būdas

Tinkas dengiamas plienine mente per visą paviršių ir išlyginamas iki grūdelių.
Iškart po to draskytasis tinkas („samanėlė") tolygiais apskritimais  trinamas sintetine trintuve arba poliuretanine lenta. Raižytajam tinkui („lietutis") faktūra suteikiama pasirinktinai horizontaliai, vertikaliai arba apskritimais.

Nuo pasirinkto įrankio priklauso paviršiaus šiurkštumo pobūdis, todėl visada reikia dirbti tokiomis pat mentėmis.

Purškiant purkštuko skersmuo pasirenkamas pagal grūdelių dydį. Darbinis slėgis turi būti 0,3 – 0,4 MPa (3 – 4 bar).

Purškiant labai svarbu atidžiai sekti, kad medžiaga būtų padengta tolygiai ir kad ties pastoliais nebūtų persiklojimų.

Kad greta esančių paviršių faktūra išeitų vienoda, turi dirbti tas pats meistras, antraip bus matyti skirtingas kiekvieno meistro braižas.

Kad neliktų nepadengtų vietų, ant pastolių turi dirbti pakankamai darbininkų ir dengti reikia mostu užgriebiant už ką tik padengto ploto.

Kadangi naudojami natūralūs užpildai ir granulės, gali atsirasti nedidelių atspalvių skirtumų.Todėl greta esantiems paviršiams dengti reikia naudoti tos pačios partijos gaminius, o jei gaminių partijos skirtingos, tai prieš dengiant jas reikia sumaišyti.

Fasadiniais tinkais „Longlife Putze" netinka tinkuoti horizontalius paviršius, veikiamus vandens apkrovos.

Sąnaudos

Gaminio Nr.

Faktūra

Grūdelių

dydis (mm)

Sąnaudos

  (kg/ m2)

Longlife Putz R20

Raižytoji ( „lietutis")

2,0

2,6

Longlife Putz R30

Raižytoji („lietutis")

3,0

3,5

Longlife K15

Draskytoji („samanėlė")

1,5

2,5

Longlife Putz K20

Draskytoji („samanėlė")

2,0

3,2

Sąnaudos pateiktos be krėtimo ir suslūgimo nuostolių. Apskaičiuojant reikia atsižvelgti į objekto arba dengimo sąlygotus nuokrypius.

Dengimo sąlygos

Dengimo ir džiūvimo metu aplinkos ir pagrindų temperatūra turi būti ne žemesnė kaip + 5°C ir ne aukštesnė kaip +30 °C. Negalima dengti tiesioginių saulės spindulių apšviestų paviršių, pučiant stipriam vėjui, esant rūkui arba dideliam oro drėgnumui.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai oro temperatūra 20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, tinko sluoksnio paviršius išdžiūsta per 24 val. Paviršius išlaiko apkrovą ir gali būti dengiamas toliau po 2-3 d.

Tinkui džiūstant, vyksta fizikiniai procesai, išgaruoja drėgmė. Todėl ypač šaltuoju metų laiku ir kai didelis oro drėgnumas, pagrindai džiūsta daug lėčiau. Kol tinkas džiūsta, pastoliai nuo lietaus apdengiami statybine plėvele.

Įrankių plovimas

Panaudotus darbo įrankius iškart išplauti vandeniu.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Saugoti nuo vaikų. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti dideliu kiekiu vandens su muilu.

Neišleisti į kanalizaciją, vandens telkinius, gruntą. Prarijus, nedelsiant kreiptis į gydytoją, nes gali būti pažeista žarnyno mikroflora. Neįkvėpti aerozolio.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skysti medžiagos likučiai gali būti sutvarkomi kaip vandeninių dažų atliekos, o sudžiūvę – kaip sukietėję dažai arba buitinės atliekos.

EAK 080112

Su sauga susiję duomenys, pavojų ir transporto ženklinimas

Žr. saugos duomenis ir atitinkamą techninę informaciją.
Nr. 160 Cap-elast
Nr. 659 Putzgrund 610
Nr. 195 Sylitol-Fassadenfarben
Nr. 145 AmphiSilan
Nr. 295 Sylitol Modellier- und Spachtelputz
Nr. 652 Dupa-grund
Nr. 660 OptiGrund E.L.F.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-SF01F

Kitos pastabos

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma.

Jei reikia apdoroti pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į mus arba mūsų firmos bendradarbius užsienyje. Mielai patarsime išsamiai ir atsižvelgdami į jūsų objektą.

Techninė informacija

Techninė informacija

Privatus gyvenamasis namas, Pirital,…