caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/122611/043094_Capatect_Innendaemmsysteme_Laibungsplatte_IDS_Mineral.png

Capatect IDS Mineral LDP

Angokraščių izoliacinė plokštė durų ir langų angokraščiams izoliuoti, montuojant vidinio šiltinimo sistemą.

Paskirtis

Mineralinė angokraščių izoliacinė plokštė durų ir langų angokraščiams izoliuoti „Capatect IDS Mineral" sistemoje, nekeičiant medžiagos.  

Savybės

  • Nedegi
  • Būdingas difuziškumas ir kapiliarinis aktyvumas
  • Grynai mineralinė; rekomenduojama statybinės biologijos
  • Be plaušų
  • Stabilios formos ir atspari gniuždymui

Laikymas

Sausoje, nuo drėgmės apsaugotoje vietoje.
Atskirai, po vieną, nesukrautas viena ant kitos, nes plonos izoliacinės
plokštės gali lūžti.

Techniniai duomenys

Matmenys: 500 x 150 mm, storis 20 ir 30 mm
Šilumos laidumas: 0,042 W/mK pagal DIN EN 12667
Gniuždomasis stipris: ≥ 150 kPa pagal DIN EN 826
Tempiamasis stipris: ≥ 80 kPa pagal DIN EN 1607
Tankis: 85 – 110 kg/m³ pagal DIN EN 1602
Statybinių medžiagų klasė: A1, nedegi pagal DIN EN 13501
Vandens garų difuzinio pasipriešinimo koeficientas: µ = 3 / 7 pagal DIN EN 12086

Storis (mm)Plokštės/pakuotėm/pakuotė
202814
302613

Izoliacinių plokščių klojimas

Išsamesni duomenys apie vidinio šiltinimo sistemos montavimą, žr. brošiūrą „Capatect IDS vidinio šiltinimo sistemos".

Atliekų tvarkymas

Plokštes reikia pjaustyti atidžiai, stengiantis išvengti likučių. Nedideli medžiagos likučiai išvežami į I klasės sąvartynus pagal EAK 170101 (betonas) arba sutvarkomi pagal EAK 170704 (mišrios statybinės ir griovimo atliekos).

Leidimas

ETA-05/0179

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt

Techninė informacija