caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/244050/066161_DisboCRET_515_1K-Acryl-Betonanstrich_LT.png

Disbocret 515 Betonfarbe

Aukštos kokybės, plyšius uždengianti apsauginė danga, kuriai būdinga itin gera dengiamoji geba, skirta specialiai betonui ir seniems sluoksniams.

Paskirtis

Naujiems, seniems arba sutaisytiems betono ir gelžbetonio konstrukciniams elementams, veikiamiems didelių apkrovų, apsaugoti nuo kenksmingųjų medžiagų ir vandens įsiskverbimo.

Savybės

 • Idealiai dengiantys
 • Atsparūs oro veiksniams
 • Atsparūs šarmams
 • Atsparūs ultravioletiniams spinduliams
 • Išlyginantys ir dengiantys stabilius paviršinius įtrūkius (<0,1 mm)
 • Mažinantys kenksmingųjų dujų CO2 ir SO2 poveikį
 • Gerai užpildantys ir pasiskirstantys
 • Atitinka EN 1504-2 ir DIN V 18026 reikalavimus: paviršių apsauga betonui

Jei visas plotas buvo glaistytas „Disbocret 505 Feinspchtel", tai maždaug po 6 val. jau galima dažyti papildomai negruntavus.

Išbandytas kartu su „Disboxan 450 Fassadenschutz" kaip OS-B ir su „Disbocret®505 Feinspachtel" arba „Disbocret®510 Fullschicht" kaip OS-C pagal TL/TP OS ZTV-ING. Bendrieji bandymų protokolai pateikiami.

Pagrindinė medžiaga

Stirolio akrilato dispersija

Pakuotė/indų talpa

 • Standartinė: 15 l plastikinis kibiras
 • ColorExpress: 12 l kibirai (tonuojami Capamix)

Spalvos

Balta
Ypatingos spalvos pagal užsakymą.
Tonuojami „ColorExpress" įrengimais pagal  3D sistemos spalvininką
Atsparumas blukimui pagal BFS atmeną Nr. 26:
Rišiklis: Klasė A
Spalvinimas: grupė 1 iki 3 pagal spalvą

Blizgesio laipsnis

Matiniai pagal DIN EN 1062.

Laikymas

Šaltai, sausai, kai temperatūra ne žemesnė kaip 0º C. Gamykloje uždaryti indai gali būti laikomi 1 metus.

Tankis

apie 1.4 g/cm3

Kietųjų dalelių kiekis

apie 65 % masės

Sausojo sluoksnio storis

apie 40-50µm/100 ml/m2                  

Pasipriešinimo difuzijai koeficientas μH2O

5,500

Pasipriešinimo difuzijai koeficientas μCO2

2,300,000

Difuzijai ekvivalentiško oro sluoksnio storis sdH2O

apie 0.88 m (sausojo sluoksnio storis 160 µm)

Difuzijai ekvivalentiško oro sluoksnio storis sdCO2

apie 368 m (sausojo sluoksnio storis 160 µm)

Vandens pralaidumas w reikšmė

< 0,02 kg/(m2·h0,5) klasė w3 (maža) pagal DIN EN 1062

Tinkami pagrindai

Normalusis ir sunkusis betonas, "Disbocret ®-Spachtelmassen” glaistas, mineralinis tinkas ir senos dangos.
Pagrindo atsparumo pleišėjimui turi būti ≥1,0 N/mm2 , mažiausias atskiras dydis 0,5 N/mm2.

Pagrindo paruošimas

Mineraliniai pagrindai
Pagrindas turi būti sausas ir be birių dalelių. Sankibą mažinančios dalelės (pvz., alyva, riebalai) ir nešvarumai pašalinami tinkamais metodais. Labai užteršti pagrindai (pvz., apnikti samanų ir dumblių) ir stikliškas, apkrovos neišlaikantis cementinis akmuo nuvalomi kietosiomis srovėmis. Pagrindas turi būti be koroziją sukeliančių sudėtinių dalių (pvz., chloridų).
Padengti pagrindai
Patikrinama, ar seni dažų sluoksniai tvirtai sukibę su pagrindu. Atšokę seni dažų sluoksniai ir elastiški, plyšius perdengiantys dispersiniai dažai pašalinami pvz., smėlio srove naudojant specialius antgalius. Apkrovą išlaikantys, nebirūs seni dažų sluoksniai nuvalomi, pvz., vandens arba garų srovėmis. Kadangi praktikoje gali pasitaikyti įvairių senų dangų, tai prieš dengiant reikia patikrinti numatytos medžiagos funkcionalumą, padengiant bandomąjį plotą.
Išdaužos, poros ir tuštumos
Kad apsauginė danga būtų tolygi ir pakankamo storio, reikia išdaužas, plyšius, nelygumus ir įdubas, poras ir tuštumas apdoroti ir užtaisyti
"Disbocret®-System” medžiagomis pagal gaminio instrukcijas.

Medžiagos paruošimas

 Medžiaga paruošta dengti. Prieš dengimą ji išmaišoma. Galima skiesti iki 5 % vandens, nelygu koks dengimo būdas, pagrindas bei oro sąlygos.
Dengiant purškimo būdu, pagal poreikį galima nustatyti purškimo konsistenciją, atskiedus iki 1-2 % vandens.

Dengimo būdas

Medžiaga gali būti dengiama teptuku, voleliu arba purškiami purkštuvu. Purškiant beoriais prietaisais, reikia dažnai valyti filtrą, antraip padaugės (užpildo purkštuko dydis 0,018-0,021). Reikia stengtis, kad sluoksnio storis būtų vienodas. Atitinkamais voleliais voluojant lygų, nepadengtą betoną, gaunama nedidelė struktūra. Laikykitės VOB C dalies (DIN18 363, 3.1.3 pastr.) nuorodų ir medžiagos nedenkite ant tiesioginių saulės spindulių apšviestų pagrindų, kai lyja, pučia stiprus vėjas, ant įkaitusių pagrindų. Jei reikia apdengiama brezentu.

Sluoksnio storis

Norint, kad paviršius būtų veiksmingai apsaugotas, sausojo sluoksnio storis turi būti ne mažesnis kaip 80 µm .

Sluoksnių sandara

PagrindasGruntavimas
Įgeriantys, mineraliniai pagrindai, pvz., betonas, tinkas "Disboxan 450 Fasadenschutz”
Dalinai nuglaistytas "Disbocret®  506 Planspachtel”„CapaSol LF Konzentrat"atskiedus vandeniu 1:2
Nuglaistytas visas paviršius"Disbocret® 505 Feinspachtel”netaikoma
Nuglaistytas "Disbocret®  510 Füllschicht”netaikoma
Neatšokę, kieti seni dažų sluoksniai"CapaGrund Universal”
Neatšokę emaliai"Disbon 481 EP-Uniprimer”

Horizontalūs, nepadengti paviršiai gruntuojami "Disboxid 433 EP-Grund BF” ir nubarstomi "Disboxid 942 Mischquarz”. Po to dengiamas tarpinis ir viršutinis sluoksnis.

Sąnaudos

apie 200 ml/m2 vienam dažymo sluoksniui

Dengimo sąlygos

Gaminio, aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne mažesnė kaip  5° C ir ne didesnė kaip 40° C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai oro temperatūra  20° C ir santykinis drėgnumas 65 %, dulkės nelimpa maždaug po 4 val., paviršius atsparus lietui po 6 val.,  dažomas po 12 val.

Dėmesio!

Kai pagrindai tankūs, vėsūs arba kai dėl atmosferos veiksnių poveikio paviršius džiūsta lėčiau, veikiant drėgmei (lyjant lietui, tvyrant rūkui, esant rasai), ant paviršių gali atsirasti gelsvų, skaidrių, truputį blizgių ir lipnių pagalbinės medžiagos patako pėdsakų. Šios pagalbinės medžiagos yra tirpios vandenyje, todėl gausiu kiekiu vandens, pvz., daug kartų stipriai palijus, jos nusivalo pačios. Dėl to išdžiūvusio sluoksnio kokybė nenukenčia. Jei reikia dengti nedelsiant, patakas sudrėkinamas ir po kurio laiko visiškai nuplaunamas. Papildomai gruntuojama „CapaGrund Universal". Tinkamomis oro sąlygomis tokių patako pėdsakų neatsiranda.

Įrankių plovimas

Panaudoti įrankiai plaunami vandeniu.

Ekspertizė

 • 4-1084: bandymas pagal ZTV-ING, TL/TP, OS B, P 2134/00-71, Polimerų institutas, Flersheimas
 • 4-1084: bandymas pagal ZTV-ING, TL/TP, OS B, P 2134/00-72, Polimerų institutas, Flersheimas
 • 4-1084: bandymas pagal ZTV-ING, TL/TP, OS B, P 2134/00-76, Polimerų institutas, Flersheimas

 

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Patekus į akis, iškart nuplaukite vandeniu. Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, vandens telkinius ir nesusigertų į žemę.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai. Skysta medžiaga sutvarkoma kaip vandeninių dažų atliekos, o sukietėjusi medžiaga sutvarkoma kaip sukietėję dažai.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Leidžaimų šiame gaminyje (A/a kateg.), kiekis: 40 g/l (2010). Šiame gaminyje yra mažiau kaip 40 g/l lakiųjų organinių junginių (LOJ).

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-DF 02

Išsamesni duomenys

Žr. saugos duomenis. Dengiant reikia laikytis „Disbon" pastatų apsaugos medžiagų dengimo nuorodų.

CE ženklinimas

Standarte EN 1504-2 „Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos".
2 dalis: „Betoninių paviršių apsaugos sistemos" nurodomi reikalavimai, keliami paviršių apsaugos metodams. Produktą naudojant Vokietijoje stabilumo reikalaujančiose srityse taikomi papildomi standartai. Atitiktis žymima Ü ženklu ant pakuotės. Be to, pateikiama atitikties tikrinimo sistema 2 + kontrolė ir bandymai, atlikti gamintojo ir pripažintos kontrolės įstaigos (Notified Body).
Pagal statybinių produktų direktyvą (89/106/EB) visi produktai, atitinkantys aukščiau nurodytą standartą, turi būti paženklinti CE ženklu ant pakuotės, taip pat juos galima rasti internete www.caparol.de „CE ženklinimas pagal DIN EN 1504".

Techninė konsultacija

Šioje techninėje informacijoje neįmanoma aptarti visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir kaip juos dengti. Jei dengiami šioje techninėje informacijoje nepaminėti pagrindai, būtina kreiptis į mūsų bendradarbius, dirbančius jūsų šalyje. Mielai jums patarsime atsižvelgdami į jūsų objektą.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva", Kirtimų g. 41 A, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, fax. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt   www.caparol.lt

Rinktinės URBAN

Gyvenamasis namas, Talinas, Paepargi g.…

Gyvenamasis namas, Talinas, Estija

Tartu universitetinės klinikos,…

Kadriorgo parkas, Talinas, Estija