caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/244824/066239_DisboCRET_535_LT.png

Disbocret 535 BetonLasur

Lazūriniai dažai betonui išorės darbams. 
Taip pat naudojami kaip skaidri apsauginė danga. Be tirpiklių.

Paskirtis

Apsauginė danga nuo kenksmingųjų medžiagų ir drėgmės, didinanti naujai padengtų,  senų ar remontuotų betono paviršių atsparumą apkrovoms. Su plėvelės apsauga nuo dumbliagrybių ir samanų.

Savybės

  • Atsparūs oro veiksniams
  • Atsparūs šarmams
  • Atsparūs UV spinduliams
  • Galima valyti
  • Greitai džiūsta
  • Apsaugo nuo atmosferos veiksnių ir korozijos
  • Difuziški vandens garams
  • Mažina kenksmingųjų dujų CO2 ir SO2 poveikį

Pagrindinė medžiaga

Akrilato dispersija

Pakuotė/indų talpa

12,5 l plastikiniai kibirai

Spalvos

Skaidrūs

Tonuojami ColorExpress automatinėmis spalvinimo mašinomis daugiau kaip 700 spalvų

Blizgesio laipsnis

Matiniai pagal DIN EN 1062

Laikymas

Sausai, vėsiai, bet ne šaltyje.
Galiojimo laikas: nepraimtose pakuotėse apie 12 mėn.

Tankis

apie 1,0 g/cm3

Kietųjų dalelių kiekis

apie 34 % masės

Sausojo sluoksnio storis

apie 30 µm/100 ml/m2

Pasipriešinimo difuzijai koeficientas μH2O

3.500

Pasipriešinimo difuzijai koeficientas μCO2

1.000.000

Difuzijai ekvivalentiško oro sluoksnio storis sdH2O

apie 0,28 m (kai sausojo sluoksnio storis 80 µm)

Difuzijai ekvivalentiško oro sluoksnio storis sdCO2

apie 80 m (kai sausojo sluoksnio storis 80 µm)

Vandens pralaidumas w reikšmė

< 0,015 kg/(m2 · h0,5) klasė w3 (žema) pagal DIN EN 1062

Tinkami pagrindai

Betonas, Disbocret®-Spachtelmassen glaistyti paviršiai. 
Siekiant patikrinti dengiamąją gebą, ant mineralinio tinko paviršiaus padengti bandomąjį plotą. 
Betono pagrindo tempiamasis stipris turi būti ≥ 1,0 N/mm2, mažiausia atskira vertė turi būti ne mažesnė kaip 0,5 N/mm2.

Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti švarus ir be atpleišėjusių dalelių. Sukibtį mažinančias daleles (pvz., alyvą, riebalus), nešvarumus, (pvz., samanų ir dumbliagrybių apnašas) ir apkrovos neišlaikančius "užgeležintus" sluoksnius pašalinti tinkamais metodais (pvz., smėliasrovėmis). Pagrindas turi būti be koroziją sukeliančių sudedamųjų dalių (pvz., chloridų).

Apsauginis sluoksnis turi būti tolygus ir pakankamo storio, todėl visas paviršiaus išdaužas, įtrūkimus,nelygumus, šiurkštumus, poras ir tuštumėles užtaisyti  laikantis instrukcijų Disbocret sistemos medžiagomis. Priklausomai nuo užtaisymo metodo, užtaisytos vietos padengtos lazūriniais dažais gali būti pastebimos.

Medžiagos paruošimas

Gruntiniam sluoksniui
Disbocret 535 atskiesti 20 % vandens ir gerai išmaišyti, kol masė pasidarys vientisa. 

Tarpiniam ir baigiamajam sluoksniui
DisboCRET 535 yra paruošti dengti, prieš darbą produktą reikia gerai išmaišyti. Norint išgauti lazūros efektą, skaidrius dažus reikia tonuoti  automatinėmis ColorExpress tonavimo mašinomis.

Dengimo būdas

Medžiagą galima dengti šepečiu arba voleliu.
Rekomenduojame lazūrinius dažus dengti minkštu šepečiu (pvz., ovaliuoju arba plokščiuoju) per visą paviršių. Dengti kryžmais mostais. Po trumpos prastovos padengtą medžiagą išlyginti specialiuoju šepečiu, kad būtų gautas lygus lazūrinių dažų efektas ir dangos tolygumas.
Nedengti tiesioginių saulės spindulių apšviestų paviršių, lyjant, pučiant stipriam vėjui, įkaitusių pagrindų. Prireikus, pagrindą uždengti apsauginiu tinkleliu.
Laikytis VOB, C dalies DIN 18363, 3 sk. nuorodų.

Sluoksnio storis

Paviršiams apsaugoti sausojo sluoksnio storis turi būti ne mažesnis kaip 80 µm.

Sluoksnių sandara

Gruntinis sluoksnis
Silpnai įgeriantį betoną gruntuoti skaidriu DisboCRET 535, atskiedus 20% vandens.
Labai stipriai arba nevienodai įgeriančius pagrindus, prieš gruntuojant, papildomai apdoroti Caparol Dupa-grund.

Tarpinis ir baigiamasis sluoksnis
DisboCRET 535 dengti neatskiedus.
Priklausomai nuo pagrindo šviesumo, skaidrūs apsauginiai dažai gali spalvai suteikti gilumo įspūdį. Dengiant betoninius konstrukcinius elementus, ypač iš baltojo cemento arba su baltojo marmuro užpildu, padengti bandomąjį plotą, nes gali pakisti spalva.
Tonuojant DisboCRET 535 produktą, jo atspalvį reikia priderinti prie dažomo pagrindo spalvos, kad lazūrinė danga atrodytų tolygios spalvos. 
Siekiant išvengti matomų sandūrų, DisboCRET 535 lazūrinius dažus "šlapias į šlapią" metodu, užgriebiant už dar drėgno ploto, turi nepertraukiamai dengti bent du darbininkai. 

Nuorodos, kaip apipavidalinti

Sienų lazūriniai dažai yra ypatingi tuo, kad per juos persišviečia pagrindo spalva ir faktūra. Dangos vaizdas priklauso nuo pagrindo gebėjimo įgerti, jo spalvos ir savybių, lazūrinių dažų sluoksnio storio, naudojamo įrankio ir individualus meistro braižo. Alternatyva - paviršių padengti betono spalvos DisboCRET 515. Vietoj DisboCRET 515 bazinio atspalvio galima naudoti ir tonuotą produktą. 
Prieš pradedant darbus, būtina padengti bandomąjį plotą.

Sąnaudos

Gruntinis sluoksnis
DisboCRET 535 (skaidrus)
Caparol Dupa-grund

apie 150-220 ml/m2
apie 150-300 ml/m2
Tarpinis ir baigiamasis sluoksnis
DisboCRET 535

apie 150-220 ml/m2

Žr. Caparol Dupa-grund techninę informaciją
Sąnaudos labai priklauso nuo pagrindo gebos įgerti ir faktūros; prieš pradedant darbą, padengti bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Produkto, aplinkos ir pagrindo temperatūra:
ne žemesnė kaip +5°C ir ne aukštesnė kaip +40°C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai oro temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, prie padengto paviršiaus nelimpa dulkės maždaug po 1 val., paviršius atsparus lietui -  maždaug po 6 val., galima dengti kitą sluoksnį - maždaug po 12 val.

Įrankių plovimas

Po darbo panaudotus įrankius nedelsiant išplauti vandeniu.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Kreipiantis į gydytoją, turėti produkto pakuotę ar etiketę. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Sudėtyje yra: 1,2-benzizotiazol-3 (2H) -ono, 2-metil-2H-izotiazol-3-ono. Gali sukelti alergines reakcijas.
Šis produktas yra „apdorotas gaminys” pagal ES reglamentą 528/2012 (ne biocidinis produktas) ir jame yra šie biocidiniai aktyvūs ingredientai: cinko piritionas (CAS Nr. 13463-41-7), terbutrinas (CAS Nr. 886-50-0), 2-oktil-2-hizotiazol-3-onas (CAS Nr. 26530-20-1). Biocidinio produkto ženklinimas.

Kiti pavojai (GHS)
Dengimo ir džiūvimo metu pasirūpinti geru vėdinimu. Darbo metu rekomenduojama nevalgyti, negerti, nerūkyti. Patekus į akis, ant odos kruopščiai nuplauti vandeniu. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, saugoti, kad nesusigertų į žemę. Iš karto po naudojimo įrankius nuplauti muilu ir vandeniu. Šlifuojant naudoti P2 dulkių filtrą. Neįkvėpti išpurškiamų dalelių. Naudoti kombinuotą A2/P2 filtrą.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skysti medžiagos likučiai sutvarkomi kaip senos dažų, lako atliekos, sudžiūvę – kaip statybos ir griovimo arba buitinės šiukšlės.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Tokio tipo produktams (kat. A/c): 40 g/l (2010). Šiame produkte yra < 10 g/l.

Giscode

BSW50

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-DF 01F (senas).

Išsamesni duomenys

Žr. saugos duomenis. Dengiant medžiagą, būtina laikytis „Disbon Bautenschutz" dengimo instrukcijos.

CE ženklinimas


Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, 
64372 Ober-Ramstadt
09
DIS-535-009992
EN 1504-2:2004
Paviršiaus apsaugos produktas - danga
EN 1504-2: ZA.1d ir ZA.1e 
CO2-pralaidumasSD ≥ 50 m
Vandens garų pralaidumasI klasė
Kapiliarinė vandens įgertis ir vandens pralaidumasw < 0,1 kg/m2 x h0,5
Atplyšimo bandymas vertinant sukibtį≥ 1,0 (0,7) N/mm2
Reakcija į gaisrąE klasė

EN 1504-2
Gaminiai, kurie atitinka EN 1504-2, turi būti paženklinti CE ženklu.

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma. Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į Caparol technologus, kurie, įvertinę konkretų objektą, suteiks profesionalią konsultaciją.

Klientų aptarnavimo centras

UAB DAW Lietuva
8 5 260 2015
info@daw.lt

Latvijos nacionalinė biblioteka, Ryga

Gyvenamasis namas, Talinas, Paepargi g.…

Tartu universitetinės klinikos,…

Požeminė stovėjimo aikštelė