caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/244824/066239_DisboCRET_535_LT.png

Disbocret 535 BetonLasur

Lazūriniai dažai atidengtos struktūros bei faktūriniam betonui išorėje, taip pat naudojama kaip skaidri apsauginė danga. Be tirpiklių

Paskirtis

Apsauginė danga nuo kenksmingųjų medžiagų bei vandens įsiskverbimo, didinanti atidengtos faktūros betono, faktūrinio bei atvirastruktūrio betono atsparumą apkrovoms. Su plėvelės apsauga nuo dumbliagrybių ir samanų. Kaip apsauginę dangą lygiam, atvirastruktūriam betonui naudoti be pigmentų.

Savybės

  • Puikios dengimo savybės.
  • Atsparūs oro veiksniams.
  • Atsparūs šarmams.
  • Atsparūs UV spinduliams.
  • Gerai valomi.
  • Greitai džiūsta.
  • Apsaugo nuo atmosferos veiksnių ir korozijos.
  • Difuziški vandens garams – atliktas bandymas.
  • Mažina kenksmingųjų dujų CO2 ir SO2 poveikį – atliktas bandymas.

Pagrindinė medžiaga

Akrilato dispersija

Pakuotė/indų talpa

12,5 l plastikiniai kibirai

Spalvos

Skaidri.

Spalvinama „ColorExpress" įrenginiais daugiau kaip 700 spalvų.

Blizgesio laipsnis

Matiniai pagal DIN EN 1062.

Laikymas

Sausai, vėsiai, bet ne šaltyje.
Nepraimtų gamintojo pakuočių laikymo trukmė apie 1 m.

Tankis

apie 1,0 g/cm3

Kietųjų dalelių kiekis

apie 34 Gew.-%

Sausojo sluoksnio storis

apie 30 µm/100 ml/m2

Pasipriešinimo difuzijai koeficientas μH2O

3.500

Pasipriešinimo difuzijai koeficientas μCO2

1.000.000

Difuzijai ekvivalentiško oro sluoksnio storis sdH2O

apie 0,28 m

Difuzijai ekvivalentiško oro sluoksnio storis sdCO2

apie 80 m

Vandens pralaidumas w reikšmė

< 0,015 kg/(m2 · h0,5) klasė w3 (žemas) pagal DIN EN 1062

Tinkami pagrindai

Normalusis ir sunkusis betonas, „Disbocret®-Spachtelmassen", mineraliniai tinkai, cementinės, plastiku pagerintos išlyginamosios dangos. Padengti bandomąjį plotą ir patikrinti šių pagrindų dengiamąją gebą.
Pagrindo tempiamasis stipris turi būti ≥ 1,0 N/mm2, mažiausias dydis 0,5 N/mm2.

Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti švarus ir be atpleišėjusių dalelių. Sukibtį mažinančias daleles (pvz., alyvą, riebalus) pašalinti tinkamais būdais. Nešvarumus, pvz., samanų ir dumbliagrybių apnašas ir stikliškus, apkrovos neišlaikančius cementinius blokelius nuvalyti srovėmis su kietomis dalelėmis. Pagrindas turi būti be koroziją sukeliančių sudedamųjų dalių (pvz., chloridų).
Kad būtų gautas tolygus ir pakankamai storas apsauginis sluoksnis, išdaužas, plyšius, nelygumus, šiurkštumus, poras ir tuštumėles užtaisyti „Disbocret" sistemos medžiagomis pagal instrukciją. Padengus užtaisytas vietas, jos gali likti daugiau ar mažiau matomos, nelygu kaip taisoma.

Medžiagos paruošimas

Grunto sluoksnį dengti, atskiedus 20% vandens. Atskiestą medžiagą maišyti, kol masė pasidarys vientisa.

Tarpinis ir baigiamasis sluoksnis
„Disbocret®535 BetonLasur" yra paruošti dengti. Prieš dengiant išmaišyti. Permatomai betono apsaugai spalvinti „ColorExpress-Stationen" įrenginiais.

Dengimo būdas

Medžiagą galima dengti teptuku arba voleliu.
Rekomenduojame lazūrinius dažus dengti šepečiais (pvz., ovaliuoju arba plokščiuoju) per visą paviršių. Dengti kryžmais mostais. Po trumpos prastovos padengtą medžiagą išlyginti specialiuoju šepečiu, kad būtų gautas lygus lazūrinių dažų efektas ir dangos tolygumas. Nedengti tiesioginių saulės spindulių apšviestų paviršių, lyjant, pučiant stipriam vėjui, įkaitusių pagrindų. Prireikus, apdengti brezentu.
Laikytis VOB, C dalies DIN 18363, 3 sk. nuorodų.

Sluoksnio storis

Paviršiams apsaugoti sausojo sluoksnio storis turi būti ne mažesnis kaip 80 µm.

Sluoksnių sandara

Grunto sluoksnis
Normaliai sugeriantį faktūrinį ir atidengtos struktūros betoną gruntuoti „Disbocret® 535 BetonLasur", atskiedus 20% vandens.
Labai stipriai arba nevienodai sugeriančius pagrindus, prieš gruntuojant, papildomai apdoroti „CapaSol LF Konzentrat" (atskiedus vandeniu santykiu 1:2).
Atsparumui šalčiui ir tirpsmo druskai padidinti galima gruntuoti „Disboxan 450 Fassadenschutz" kaip impregnuojamuoju gruntu.
Horizontalius, nepadengtus paviršius gruntuoti „Disboxid 420 E.Mi Primer" ir nubarstyti „Disboxid 942 Mischquarz" kvarciniu smėliu.

Tarpinis ir baigiamasis sluoksnis

„Disbocret® 535 BetonLasur" dengti neatskiedus.
Nelygu pagrindo šviesumas, skaidrūs apsauginiai dažai gali spalvai suteikti gilumo įspūdį. Dengiant betoninius konstrukcinius elementus, ypač iš baltojo cemento arba su baltojo marmuro užpildu, padengti bandomąjį plotą, nes gali pakisti spalva.
Lazūrinių dažų spalvą priderinti prie pagrindo spalvos, kad permatomos dangos spalvos ryškumas būtų tolygus.
„Disbocret® 535 BetonLasur" dengti nepertraukiamai užgriebiant už dar drėgno ploto. Kad nebūtų matomų sandūrų, dengti turi ne mažiau kaip 2 darbininkai.

Nuorodos, kaip apipavidalinti

Sienų lazūriniai dažai yra ypatingi tuo, kad per juos persišviečia pagrindo spalva ir faktūra. Įtaką šiems dažams daro pagrindo spalva, geba sugerti ir savybės, lazūrinių dažų sluoksnio storis, naudojamas įrankis ir individualus darbininko braižas.
Todėl būtina padengti bandomąjį plotą.

Sąnaudos

GruntasApie 110-220 ml/m2
skiestos medžiagos
Tarpinis ir baigiamasis sluoksnis
Šiurkščiam atidengtos struktūros betonui arba stambios faktūros paviršiamsApie 110-220 ml/m2
neskiestos medžiagos vienam sluoksniui
Lygiam arba smulkios faktūros paviršiamsApie 90-220 ml/m2
neskiestos medžiagos vienam sluoksniui

Sąnaudos labai priklauso nuo gebos sugerti ir pagrindo faktūros; prieš pradedant darbą, padengti bandomąjį plotą.

 

Dengimo sąlygos

Produkto, aplinkos ir pagrindo temperatūra:
Ne žemesnė kaip 5°C ir ne aukštesnė kaip 40°C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai oro temperatūra 20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, nelimpa dulkės maždaug po 1 val., atsparus lietui maždaug po 6 val., vėl galima dengti maždaug po 12 val.

Įrankių plovimas

Panaudotus įrankius nedelsiant išplauti vandeniu.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius ekosistemų pakitimus. Saugoti nuo vaikų. Neįkvėpti garų, aerozolių. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, gruntą.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skysti medžiagos likučiai sutvarkomi kaip vandeniniai dažai, sudžiūvę – kaip sukietėję dažai arba buitinės šiukšlės.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Šiame produkte LOJ yra: (kat.A/c): 75 g/l (2007)/40 g/l(2010). Šiame produkte yra <1 g/l.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-DF 01F

Išsamesni duomenys

Žr. saugos duomenis. Dengiant medžiagą, būtina laikytis „Caparol Bautenschutz" dengimo instrukcijos.

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma.
Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į mus arba mūsų firmos bendradarbius užsienyje. Mielai patarsime išsamiai ir atsižvelgdami į Jūsų objektą.

Klientų aptarnavimo centras

Tel. 8 5 2602015 Fax: 8 5 2639283 El. paštas: info@caparol.lt

Latvijos nacionalinė biblioteka, Ryga

Gyvenamasis namas, Talinas, Paepargi g.…

Tartu universitetinės klinikos,…

Požeminė stovėjimo aikštelė